www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Afscheidsbrief aan minister Loek Hermans

15-07-2002 • Voor de uitzending van 2Vandaag van zaterdag 13 juli 2002 schreef Agnes Kant een afscheidsbrief aan Loek Hermans, onder Paars II minister van Onderwijs.

Beste meneer Hermans,

U verlaat de politiek en u verlaat het ministerie van onderwijs. Ongetwijfeld heeft u uw best gedaan en opereerde u uit volle overtuiging. Het was alleen niet mijn overtuiging.

U maakte een begin met de uitverkoop van het onderwijs. Na twee decennia van bezuinigingen heeft u de failliete boedel te koop aangeboden aan de markt. Onder het mom van diversiteit, autonomie en modernisering gaf u ruim baan aan hoge ouderbijdragen en sponsors. U erkende daarmee dat er te weinig geld voor onderwijs was, anders had u toch geen hulp nodig vanuit particuliere hoek? Doordat u de deur openzette voor particuliere investeringen, ging de regering zelf de tweedeling in het onderwijs organiseren.

Van u verbaasde mij dit alles niet zo heel erg. U bent een rechts-liberaal, en zo hebt u geopereerd. Uw collega echter, de sociaal-democratische staatssecretaris Adelmund, heeft zich weinig verzet tegen uw plannen. Hoe kon zij hand in hand met u meedoen aan de uitverkoop van het onderwijs? Dat heb ik mij meer dan eens afgevraagd.

Terwijl 80% van de bevolking verbetering van het onderwijs belangrijker vindt dan belastingverlaging, bleven forse investeringen uit, ook toen het financieel nog goed ging. Tweederde van de bevolking is zelfs bereid meer belasting te betalen als het onderwijs daar beter van wordt. Waarom organiseerde u geen goed onderwijs via die weg?

Minister Hermans, met de door u geopende weg, zie ik een doemscenario in 2010, waarbij er in Nederland enkele superrijke en bevoorrechte scholen staan tegenover een grote hoeveelheid afgedankte publieke scholen. U zei wel dat u goed onderwijs voor iedereen wilde, maar in uw beleid was dat niet te merken. En als scholen dan toch uit elkaar groeien, noemde u dat graag diversiteit. U speelt blijkbaar graag met taal, maar het is natuurlijk gewoon een eufemisme voor tweedeling.

Uw grootste probleem was het lerarentekort, het gevolg van twintig jaar bezuinigingen. U hebt van alles gedaan om dat op te lossen, het is u niet gelukt. Het gaat zelfs nog erger worden de komende jaren. Toch mag tegenwoordig iedereen direct voor de klas gaan staan. Zij-instroom heet dat. Maar let op: haastige spoed is zelden goed. Daarmee heeft u meegewerkt aan een verdere afbraak van het imago van de leraar. Goed onderwijs is afhankelijk van een goed opgeleid personeelsbeleid. Maar wie wil er eigenlijk nog leraar worden?

Meneer Hermans, ik heb het nog niet gehad over de problemen met de tweede fase, de basisvorming, het speciaal onderwijs en het VMBO. Met name het SO en het VMBO dreigen gigantisch te mislukken, omdat zij ronduit stiefmoederlijk behandeld zijn door uw kabinet.

Ik wil nog één punt noemen: de zwarte scholen.
Ik ben echt teleurgesteld in het feit dat u dat probleem niet heeft willen aanpakken. De gigantische ontevredenheid die zich geuit heeft in de verkiezingsuitslag, is mede het gevolg van het gefaalde integratiebeleid. Het gefaalde integratiebeleid wat terugkeert in het onderwijs, door het groeiende aantal witte en zwarte scholen. Waarom keek u toe hoe de apartheid in het onderwijs groeit? Het is toch maatschappelijk ongewenst dat de kinderen die samen de toekomst moeten maken in ons land, nu apart naar school gaan? U had bij mij waardering kunnen oogsten als u meer werk had gemaakt van gemengd onderwijs.

Meneer Hermans, ik wens u veel geluk in uw verdere leven. U zal het onderwijs misschien missen, ik betwijfel of dat wederzijds is, gezien de erfenis die u achterlaat.
Het onderwijs heeft ex-politici opgeroepen leraar te worden. Misschien is leraar Nederlands iets voor u? Als ervaringsdeskundige kunt u vast heel goed uitleggen wat eufemisme betekent, namelijk ´verbloemend taalgebruik´. Bijvoorbeeld als er een tweedeling in het onderwijs ontstaat, dan noem je dat gewoon diversiteit.

Met vriendelijke groet,

Agnes Kant

De uitzending van 2-vandaag is nog te bekijken in smalband en breedband (Real)

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top