www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Roemer: ‘Nu investeren om vertrouwen te herstellen’

01-03-2012 • SP-leider Emile Roemer wil dat het kabinet werk maakt van een investeringspakket voor de economie om het vertrouwen te herstellen: ‘De economie dreigt door de recessie en het kabinetsbeleid in een neergaande spiraal te komen. Premier Rutte heeft de crisis niet veroorzaakt, maar hij heeft wel het vertrouwen in herstel in de kiem gesmoord. We moeten nu juist investeringen naar voren halen om de werkloosheid te bestrijden en het vertrouwen te herstellen. Voor de lange termijn moeten structurele veranderingen worden doorgevoerd om Nederland sociaaleconomisch sterker te maken en de begroting op orde te brengen.’

De SP-leider waarschuwt dat te hard bezuinigingen nu funest is voor de economie en de kwaliteit van de samenleving. ‘Het heeft geen enkele zin om halsstarrig vast te houden aan de 3%-norm van Brussel. Wij zeggen al maanden dat het dom is om je blind te staren op zo’n getal. We moeten juist met extra investeringen de economie uit het slop trekken. Zeker, de begroting moet op orde, maar dat lukt heel veel sneller als je eerst de economie weer goed op gang brengt.’

Roemer bepleit structurele veranderingen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. ‘We moeten de hypotheekrenteaftrek, of villasubsidie, voor dure woningen beperken, dat levert al snel miljarden op. In de zorg moeten we voor miljarden schrappen aan overbodige bureaucratie en de marktwerking tegengaan. De financiële sector moet dienstbaar worden aan de gewone economie. Daarbij moeten we werk maken van een meer duurzame economie door energie te besparen en te investeren in schone energiebronnen. Er is werk aan de winkel, maar wel in de goede volgorde: nu investeren en structurele veranderingen voor de toekomst.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top