www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kabinet steunt SP: Geen marktwerking volwassenenonderwijs

13-10-2011 • Er komt deze kabinetsperiode geen marktwerking in het volwassenenonderwijs. Deze belofte kreeg SP-Kamerlid Manja Smits van minister Van Bijsterveldt. De toezegging van de minister houdt in dat er de komende vier jaar geen concurrentie zal zijn op onderwijs aan mensen die Nederlands als tweede taal leren en mensen die zeer slecht kunnen lezen en schrijven in het Nederlands.

Smits: ‘Dit is goed nieuws voor iedereen die op latere leeftijd nog bij wil leren. Eerder zagen we dat marktwerking in de inburgering leidde tot veel ontslagen van docenten en een daling van de kwaliteit.’

De resultaten van de marktwerking op de inburgering pakken desastreus uit: minder uren les, grotere klassen, minder en slechter opgeleid personeel. Al jaren bestaan plannen om ook in het volwassenenonderwijs gericht op taal (educatie) marktwerking in te voeren. Smits: ‘Onderwijs is te belangrijk om over te laten aan de grillen van de markt. Het opofferen van
de inburgering was een hoge prijs om deze les te leren. Daarom ben ik blij dat de minister de marktwerking niet wil in het volwassenenonderwijs. Ik hou haar aan de belofte dat dit tot op zijn minst 2015 wordt uitgesteld.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top