www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP komt met ‘Andere Begroting’: bezuinigen waar kan, investeren waar moet

19-09-2011 • Vandaag presenteert de SP haar alternatieve begroting. Waar het kabinet-Rutte met zijn kille bezuinigingsbeleid zowel de samenleving ontwricht als de economie in tijden van crisis kapot bezuinigt, laat de SP zien dat het anders kan. Zoals het IMF, CPB en vele vooraanstaande economen de laatste weken hebben aangegeven, is een te hard bezuinigingsbeleid vragen om economische krimp. Daarom komt de SP met een stimuleringspakket voor de economie van 1,5 miljard. Daarnaast gaat de financiële sector een groter deel van de rekening van de crisis betalen, waardoor zorg, onderwijs, sociale werkplaats en andere onderdelen van de publieke sector behouden kunnen blijven.

Emile RoemerSP-leider Emile Roemer over de gemaakte keuzes: ‘Mensen kunnen nu zien dat de rekening die zij van dit kabinet gepresenteerd krijgen, geen noodzaak is, maar een politieke keuze. Door nu niet teveel te bezuinigen, voorkomen we dat de economie kapot wordt bezuinigd. En door een bijdrage te eisen van de financiële sector, voorkomen we de maatschappelijke kaalslag die dankzij Rutte en consorten dreigt.’

In totaal stelt de SP in de Andere Begroting voor om ten opzichte van de Miljoenennota 3,7 miljard euro extra uit te trekken, vooral voor de publieke sector. Daarmee kan een verdere sloop van collectieve voorzieningen – dat wat van ons allemaal is – worden voorkomen. Met de keuzes van de SP is het niet langer nodig om te bezuinigen op de kinderopvang, het kindgebonden budget, de huurtoeslag, sociale werkplaatsen en jonge mensen met een handicap. Verder garandeert de SP de toegang tot het recht voor iedereen, door de geplande verhoging van de griffierechten ongedaan te maken. Ten slotte maakt de partij maar liefst één miljard euro vrij voor extra investeringen in het onderwijs.
In totaal wordt 5,8 miljard euro bezuinigd op uitgaven ten opzichte van het kabinet-Rutte. Zo wordt de massale inhuur van peperdure externe experts aan banden gelegd en wordt een deel van de miljarden die voor asfalt bestemd zijn, niet uitgegeven. Verder worden bedrijven verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. De zorgtoeslag kan worden afgeschaft, omdat de SP de zorgpremie tot ongeveer 400 euro verlaagt en een nieuwe inkomensafhankelijke ziektekostenpremie introduceert. Dit scheelt ook nog eens fors in de bureaucratie.

De lasten in de Andere Begroting van de SP dalen vooral als gevolg van de forse verlaging van de zorgpremie met 3,6 miljard euro. Per saldo vindt er ook een forse nivellering van de inkomensverhoudingen plaats. De hypotheekrenteaftrek wordt alvast gemaximeerd op 1 miljoen euro, waardoor eindelijk begonnen wordt met het afbouwen van de villasubsidie.

Voor de allerhoogste inkomens – boven de € 150.000 – komt de SP met een extra belastingschijf van 65%, die ingaat bij het inkomen boven deze anderhalve ton. Dit is nog altijd lager dan het toptarief van 72% wat lange tijd in Nederland gold. De vermogensrendementsheffing wordt verhoogd tot 37 %. De arbeidskorting wordt verhoogd waardoor werken lonender wordt, vooral voor werknemers met een lager inkomen.

De financiële sector gaat een groot deel van de rekening betalen door middel van een fors hogere bankenbelasting en de invoering van een financiële transactiebelasting. De winstbelasting gaat omhoog. Daarentegen wordt investeren door bedrijven aantrekkelijker gemaakt. Een aantal milieuheffingen gaat omhoog.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

VANDAAG
OPINIE
IN DE MEDIA
ZATERDAG 23 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
top