www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Publicaties :: Tribune

Tribune 23 januari 2004

O p i n i e

Maak het verschil en word lid van NUTOPIA!


door Niko Koffeman

Niko KoffemanNa ons de zondvloed is niet langer een historische uitspraak, maar een nieuwe werkelijkheid die we over onze planeet lijken af te roepen met de stijging van de zeespiegel. De dieren zijn gedegradeerd tot productiemiddelen, proefkonijnen, speelgoed of zelfs lustobjecten voor de lol van een handjevol jagers. De groene ruimte wordt volgebouwd, asfalt en beton rukken op, onze zeeën worden letterlijk leeggevist en als afvalstort gebruikt. We zagen aan de tak waarop we zitten. We houden nauwelijks rekening met de belangen van toekomstige generaties. Om die reden is er een maatschappelijke stroming van mensen die een betere wereld voor ogen hebben en daar actief aan willen bijdragen. Een wereld waarin dieren, natuur en milieu een eigen, intrinsieke waarde vertegenwoordigen, die los staat van hun directe of indirecte nut voor de mens. Een wereld die de moeite waard is om voor te vechten, omdat het een duurzame wereld is. Een wereld die langer meekan dan de generaties die op dit moment leven. Minder consumeren, duurzaam produceren en respect voor het leven en de leefomgeving. In Nederland zijn vier miljoen mensen lid van dierenbeschermings-, natuur- en milieu-organisaties. Ontdubbeld gaat dat nog altijd om twee miljoen huishoudens. Voeg daarbij de mensen die ongeorganiseerd hun bijdrage leveren aan een schonere, duurzame wereld, en het wordt al snel duidelijk dat we te maken hebben met een groot aantal individuen die als groep onvoldoende gehoord worden via het publieke omroepbestel. En omdat de Nederlandse mediawet erin voorziet herkenbare maatschappelijke stromingen zendtijd te bieden, is het de hoogste tijd voor een nieuwe omroep-vereniging. Professor Paul Cliteur gaf enkele jaren geleden aan te verwachten dat mensen over vijftig jaar in schaamte zullen omzien naar wat ze dieren hebben aangedaan. Daar willen we niet op wachten. We willen in dat proces van bewustwording een actieve rol spelen. Nútopia. Een nieuwe omroep met een ander geluid.

De reden voor een nieuwe omroep
De waan van de dag regeert. Dieren, natuur en milieu heten ‘uit’ te zijn, alsof het gaat om grillige modeverschijnselen. Omroepen besteden minder en minder aandacht aan het welzijn van dieren, bedreigingen voor natuur en milieu en duurzaamheid als lifestyle. De Nederlandse overheid heeft als doelstelling voor 2010 geformuleerd dat tien procent van de landbouw biologisch moet zijn, maar moet ondanks miljoenen-campagnes vaststellen dat die doelstelling onhaalbaar ver weg lijkt. De massale vernietiging van gezonde dieren in het kader van calamiteiten als Klassieke Vogelpest, BSE, MKZ en Varkenspest lijkt eerder tot afstomping in de berichtgeving te leiden dan tot een oproep tot gedragsverandering. Daarom is het de hoogste tijd voor een nieuwe omroep met een afwijkende invalshoek. Een omroep die bereid en in staat is mens, dier, natuur en milieu in samenhang centraal te stellen in al haar uitzendingen. Het belang daarvan is niet moeilijk te duiden.

Het gaat om de wijze waarop we als mensen in ons land omgaan met de belangen van minstens één miljard andere levende wezens per jaar. In de bio-industrie, in de proefdierlaboratoria, in de visserij, in de hobbyjacht. Het gaat om de wijze waarop we met onze steeds schaarser wordende groene ruimte omgaan. Daar moet meer aandacht voor komen op radio en tv. Niet als min of meer toevallige onderwerpkeuze, maar vanuit een gevoel van geestverwantschap dat miljoenen mensen delen. Een nieuwe zuil, als fundament van een betere, duurzame wereld. Ooit waren vrouwen, kinderen, arbeiders, slaven en tal van andere groepen rechteloos. Ooit waren er pioniers die daar met succes verandering in brachten. 2004 wordt het jaar van Nútopia. Als wij dat verschil willen maken.

Nútopia (Countdown…)
Volgens velen is de bel voor de laatste ronde voor de publieke omroep al gegaan. De wijze waarop nu 700.000.000,– aan publiek geld en de bijbehorende zendtijd verdeeld worden onder veelal richtingloze zendgemachtigden staat heftig ter discussie. En daarom zou de toetreding van nieuwe zendgemachtigden per 1 maart 2004 ook wel eens de laatste mogelijkheid kunnen zijn binnen het huidige op ledentallen gebaseerde verdelingscriterium. Om aspirant-omroep met tien uur zendtijd per week te worden, zijn vijftigduizend leden nodig die elk een jaarcontributie betalen van 5,73. Een simpele rekensom leert dat de ingelegde contributie van 290.000,– door de overheid vervijftigvoudigd wordt bij verkrijging van de status van aspirantomroep. Daarom is het van het grootste belang voor Nútopia om in 2004 als voorlopig laatste mogelijkheid toegelaten te worden tot het publieke bestel.

Er resten minder dan twee maanden om vijftigduizend leden voor Nútopia te winnen. De eerste vijfduizend waren in een paar weken binnen. Zou het niet geweldig zijn als zoveel mogelijk SP leden zouden besluiten zich aan te sluiten bij Nútopia om dat andere geluid op radio en TV mogelijk te maken? Die e 5,73 moet voor de meeste mensen wel op te brengen zijn, zeker voor wie zich realiseert hoe groot de belangen zijn en hoezeer de publieke omroep van dit moment een hete adem in de nek kan gebruiken op het gebied van respect voor mens, dier en milieu. En kijk eens of er in uw gezin misschien meer leden te maken zijn. Iedereen vanaf zestien jaar kan volwaardig lid zijn van Nútopia en telt mee voor de race om de 50.000 pioniers die het aanzien van de Nederlandse tv blijvend willen veranderen. Kijk op www.nutopia.nl hoe u mee kunt doen!

De Tribune elke maand op je deurmat? Word nu lid of probeer de Tribune een jaar lang voor slechts 13 euro!

naar boven index van dit nummer index Tribune index Nieuws Overzicht website
Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

GISTEREN
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
ZATERDAG 16 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
VRIJDAG 15 AUGUSTUS
NIEUWS
OPINIE
COLUMN
IN DE MEDIA
DONDERDAG 14 AUGUSTUS
NIEUWS
WOENSDAG 13 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
DINSDAG 12 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
ZATERDAG 9 AUGUSTUS
NIEUWS
VRIJDAG 8 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
Studio SP
top