www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Publicaties :: Spanning

Spanning • mei 2006

BINNENsteBUITEN

140

In de reclamecampagne voor het Burgerforum doet een poppetje, in de vorm van Nederland, een suggestie voor een nieuw kiesstelsel, een ‘Idols’ voor Kamerleden. U kunt ook andere ideeën aandragen voor de 140 medeburgers die deel uitmaken van dit forum, dat door loting is samengesteld en dat het parlement moet adviseren over een nieuw kiesstelsel.

Waarom moeten we het advies van dit Burgerforum serieus nemen? 140 door het lot aangewezen burgers hebben toch niet méér recht van spreken dan 150 door algemene verkiezingen gekozen volksvertegenwoordigers? Het Burgerforum is geen adviescommissie van het parlement, dat immers niet om advies heeft gevraagd. Het is geen commissie van deskundigen, zoals de vele staatscommissies die zich in het verleden over het kiesstelsel hebben gebogen. Het is zelfs geen volksinitiatief, waarin burgers vragen om een ander kiesstelsel.

Het Burgerforum is een initiatief van minister Pechtold, die voor zijn plannen geen meerderheid kan vinden in het parlement en daarom via dit forum probeert veranderingen af te dwingen. Voorzitter Jacobine Geel heeft al laten weten dat het forum met ‘verrassende voorstellen’ zal komen. Maar wat is er mis met ons bestaande kiesstelsel? Deze vraag wordt aan de leden van het forum niet gesteld. Het Burgerforum moet met onconventionele oplossingen komen, maar voor welke problemen?

De leden van het Burgerforum zijn ongetwijfeld allemaal goedbedoelende mensen, maar toch ook een speeltje geworden van Pechtold. De minister roept dat de partijen en het parlement het advies van het Burgerforum serieus moeten nemen. Maar kan hij ook uitleggen waarom?

Ronald van Raak


100.000

Onlangs maakte staatssecretaris Nicolaï bekend dat honderdduizend mensen de enquête op de site www.nederlandineuropa.nl hadden ingevuld. Volgens de staatssecretaris overtrof dit de stoutste verwachtingen. Mede op basis van de uitslag wil de Nederlandse regering haar standpunten voor de komende Europese top in juni bepalen.

Maar als één van de honderdduizend bekroop me het gevoel dat de enquête geen volledig beeld geeft van wat ik van Europa vind. Een aantal onderwerpen kreeg onevenredig veel aandacht, andere thema’s kwamen er juist bekaaid vanaf.

Veel aandacht was er voor onderwerpen zoals Turkije en het Europees asielbeleid. De afgelopen tijd lijkt het er steeds meer op dat de Nederlandse regering hier harder op wil inzetten en een enquête uitslag die dit streven steunt zou extra legitimiteit kunnen geven aan de opstelling van de regering.

Aan de andere kant was er echter nauwelijks plaats voor vragen over de interne markt. De regering Balkenende is en blijft voorvechter van een Europees economisch beleid van privatisering en liberalisering. Dit terwijl veel burgers hiermee grote moeite hebben. De enquête had de regering op dit onderwerp aan het denken kunnen zetten. Dat dit niet gebeurt, is een gemiste kans.

De enquête geeft dan ook een incompleet beeld van hoe er over de Europese Unie wordt gedacht en wat er eigenlijk op de agenda zou moeten komen. De Nederlandse regering zou een echt debat moeten stimuleren, ook op onderwerpen die haar niet zo goed bevallen. Pas dan kan een enquête echt serieus genomen worden.

Arjan Vliegenthart

De echte Spanning is natuurlijk veel mooier! SP-leden kunnen zich op Spanning abonneren voor 12 euro per jaar. Niet-leden betalen 25 euro. Vul het aanvraagformulier in!

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Laatste berichten

VANDAAG
NIEUWS
GISTEREN
OPINIE
IN DE MEDIA
ZATERDAG 23 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
VRIJDAG 22 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
DONDERDAG 21 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
WOENSDAG 20 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
ZATERDAG 16 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
VRIJDAG 15 AUGUSTUS
NIEUWS
OPINIE
COLUMN
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top