www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Publicaties :: Spanning

Spanning

Spanning is een uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Het blad verschijnt elke maand, en belicht steeds een actueel onderwerp van verschillende kanten.

Laatste editie:

Spanning 7/2014
Globalisering van de sociale strijd
Ook te bekijken op issuu.com
Zomeruniversiteit SP over globalisering Links in de VS: What’s left? TNI bindt de strijd aan met multinationals De vuurkracht van de financiële lobby in Brussel Globalisering van de vakbondsstrijd Einde van het statenpatroon in het Midden-Oosten nabij Hoe onze kinderen onze vijanden worden De nauwe relatie tussen verzorgingsstaat en financiële globalisering
Spanning 6/2014
Piketty: Ongelijkheid stevig op de kaart gezet
Ook te bekijken op issuu.com
Doordenderen of pas op de plaats? Terugblik op uitslag EP-verkiezingen Luisteren naar de achterban en innovatief te werk gaan Aantal gemeenten met SP-wethouders verdrievoudigd Huurders betalen eenzijdig de rekening Vermogens belasten is rechtvaardig én economisch verstandig Nog veel te doen na Piketty Arm en rijk in Nederland Ons kapitaal 9 Hoe Oekraïne een nieuwe Koude Oorlog angstig dichterbij brengt Luchtverontreiniging verkort levensverwachting met 6 tot 12 maanden
Spanning 5/2014
Rijken worden rijker, armen worden armer
Ook te bekijken op issuu.com
Armoede in Nederland stijgt snel Opgroeien in armoede Participatiewet wordt een drama De miljonairstaks: eerlijk & noodzakelijk ‘Muntunie is op termijn niet houdbaar’ Geloof in individu bedreigt gelijkwaardige deelname nieuwkomers in Nederland Laat 4 mei over ’40-’45 gaan Ons kapitaal 8: Dostojevski Een langetermijnperspectief op welvaart ‘In ons straatje’: Toenemend debat over vermogensongelijkheid in Nederland
Spanning 4/2014
100% Sociaal: Nee tegen deze EU
Ook te bekijken op issuu.com
Wie tegen deze EU stemt, kiest voor 100% sociaal De gespleten tong van Asscher Van meer naar minder Europa Gemeenteraadsverkiezingen & nu verder SP-wethouder Marcel Olierook: ‘Met sociaal beleid kun je als SP echt het verschil maken’ Decentralisatie: voortzetting van privatisering en liberalisering Grote zorgen om Oekraïne Dagboek uit Oekraïne Ons kapitaal 7: Aristoteles ‘In ons straatje’: de Drie Koningen van Europa
Spanning 3/2014
Nee tegen deze EU
Ook te bekijken op issuu.com
Het Europa-standpunt van de SP is uniek Nee tegen een Amerikaans Europa De strijd aangaan met de lobby van het grootkapitaal Europese militaire samenwerking zet soevereiniteit onder druk Het academisch manifest ‘De universiteit moet weer van medewerkers en studenten worden’ Ons kapitaal 6: Freud, politiek en onderbuik Schaarste maakt ons dommer De referendumwet In ons straatje: Modern links zoekt elkaar op
Spanning 2/2014
Ongelijkheid is een politiek probleem
Ook te bekijken op issuu.com
Pak de ongelijkheid aan Geen extra bijdrage van de hogere inkomens Klassenverschillen in het criminaliteitsbeleid Vijf verloren jaren Uitgangspunten voor een socialistisch buitenlands beleid Ons kapitaal 5: Spinoza: Volharden als deugd Blijven dromen De wet op de parlementaire enquête In ons straatje: Ongelijkheid door zelforganisatie
Spanning 1/2014
Decentralisatie en bezuinigingen
Ook te bekijken op issuu.com
Akkoord of verzet Groei van gemeenten door de eeuwen heen Over de schutting Gemeenten zijn te klein en provincies te groot Linze Schaap: ‘Er loert gevaar voor de lokale democratie’ De SP regeert ‘Als Plasterk een beetje verstandig is, trekt hij zijn plannen in’ ‘Bezuinigingen van deze enorme omvang kunnen we niet sociaal opvangen’ Onverteerbaar beleid Vijf vragen over de decentralisatie aan Ronald van Raak Lokale democratie slachtoffer van decentralisatie regering ‘In ons straatje’: De Poppe-methode
Spanning 11/2013
Kunnen gemeenten de zorg aan?
Ook te bekijken op issuu.com
Naar een solidaire en toekomstgerichte AWBZ Jeugdzorg via de gemeente, kan dat eigenlijk wel? Moed-debat: de veranderende krijgsmacht Humanere vreemdelingendetentie? Ons kapitaal 4: Augustinus, ‘ik weet het niet’ Wat te doen aan ongelijkheid? Occupy twee jaar na dato Parels uit de parlementaire geschiedenis 14: Wet op de studiefinanciering In ons straatje: toegankelijkheid zorg holt achteruit
Spanning 10/2013
Een jaar Rutte: overmoed en onbehagen
Ook te bekijken op issuu.com
Rutte II haalt de kerst, maar het blijft behelpen De crisis van het democratisch kapitalisme De gebroken beloften van de PvdA na één jaar Rutte II In hoeverre verplicht ‘Brussel’ Nederland om publieke diensten te privatiseren? Het kan nog alle kanten op met Rusland Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen Passieve democratie Verkiezingen of loting Ons Kapitaal 3: Karl Marx, Profeet van de actie Parels uit de parlementaire geschiedenis 13: De Algemene Kinderbijslagwet ‘In ons straatje’: Armoede – gezeur of realiteit?
Spanning 9/2013
Inkomensongelijkheid neemt toe
Ook te bekijken op issuu.com
Achteruitgang van 30 procent voor laagste inkomens Vijf uitgangspunten voor een socialistisch programma De toekomst van de Europese Unie na de herverkiezing van Merkel ‘De verhuurderheffing moet zo snel mogelijk van tafel’ Ons kapitaal 2: Jezus Christus, de grote gelijkmaker De wereld begrijpen om haar te veranderen Laamia Elyounoussi van Schone Zaak! Maatschappelijk betrokken bedrijfsvoering Parels uit de parlementaire geschiedenis 12: de AWW
Spanning 8/2013
Linkse inspiratie over de grens
Ook te bekijken op issuu.com
Brazilië en Venezuela: van elkaar leren en elkaar inspireren ‘Volgende generaties zullen in een compleet ander land leven’ De hete herfst van 2013 Ons kapitaal 1 Syrië: hypocriet wapengekletter zal niets oplossen - tijd voor een breed diplomatiek offensief ‘We moeten investeren in duurzame energie en verzorgingstehuizen’ Wordt belastingontwijking nu eindelijk aangepakt? ‘Parels uit de parlementaire geschiedenis’ ‘In ons straatje’
Spanning 7/2013
Veiligheid
Ook te bekijken op issuu.com
Het belang van veiligheid Een checklist voor de lokale aanpak van onveiligheid ‘Cameratoezicht en preventief fouilleren moeten altijd tijdelijk zijn' Veiligheid: gemeenteraad aan zet ‘De politie mag wel eens wat harder met de vuist op tafel slaan' Een dag als gedetineerde Gevangenispersoneel keert zich tegen plannen staatssecretaris Het zwijgen van onze regering bedreigd onze burgers Is het privacy of is het veiligheid Het failliet van het jongerenbeleid Recidive bestrijden is slachtoffers voorkomen Hoe de SP in Heerlen de drugscriminaliteit aanpakte ‘Mensenhandel kan zich overal voordoen: ook in jouw gemeente’ De onaantastbaarheid van de wittenboordencrimineel Werken aan een humaner vreemdelingenbeleid
Spanning 6/2013
Onrecht kent geen grenzen
Ook te bekijken op issuu.com
Oorlog en vrede in het Midden-Oosten Rampen in de textielfabrieken van Bangladesh ‘Made in Turkey’ is geen garantie voor een eerlijk product Obama blijft oorlogspresident Links Europa leert van elkaar Jan de Wit over belediging, godslastering en de vrijheid van meningsuiting Verhuurderheffing nee! Maar wat dan wel? Op weg naar de Weconomy Parels uit de parlementaire geschiedenis: de WAO ‘In ons straatje’
Spanning 5/2013
Groter is niet altijd beter
Ook te bekijken op issuu.com
Het ‘eerlijke verhaal’ van minister Plasterk De blinde vlek van Rutte en Samsom Het grootste belastingparadijs ter wereld SP zet belastingontwijking al jaren op de politieke agenda ‘Sociaal akkoord biedt goede perspectieven’ ‘Wij moeten durven knokken voor een investeringsagenda’ De SP en de democratisering van de economie Inkomensongelijkheid terug op de agenda? Parels uit de parlementaire geschiedenis: de WW ‘In ons straatje’
Spanning 4/2013
Een duurzame toekomst
Ook te bekijken op issuu.com
Verduurzaming energievoorziening sleutel tot behoud welvaart Voorstellen per sector Een duurzaam Nederland volgens de SP ‘Het kán wel, maar jíj wil het niet!’ Internationale geopolitiek en grondstoffen Over grondstoffen en kringlopen Waait de spanning van het net af? ‘In ons straatje’
Spanning 3/2013
Afbraak sociale woningbouw
Ook te bekijken op issuu.com
Woonakkoord zet botte bijl in sociale woningbouw ‘Komt er oorlog in Iran?’ De ECB ondermijnt de democratie ‘Aantrekkelijk’ vestigingsklimaat riskant voor Nederland Het schuurt en wringt in de relaties met Rusland Tussen visie en daad Parels uit de parlementaire geschiedenis: de grondwetsherziening van 1983 ‘In ons straatje’
Spanning 2/2013
De financiële markten aan banden
Ook te bekijken op issuu.com
De financiële sector: een tussenstand Brussel pakt speculanten halfslachtig aan SNS: Rutte-II schenkt de banken €4,7 miljard De ontsporing van het casinokapitalisme: ongeluk of wetmatigheid? Naar een monetair ecosysteem Monetaire soevereiniteit als oplossing voor de eurocrisis ‘Tweede Kamer heeft tijdens de bankencrisis buitenspel gestaan' ‘Een te grote financiële sector is schadelijk voor de economie’ Was Nederland maar alleen een belastingparadijs
Spanning 1/2013
Een strijdbaar nieuw jaar
Ook te bekijken op issuu.com
Afdracht blijkt heel gewoon Naar een strijdbare en democratische vakbeweging ‘De mythe van Wassenaar' Wat doet het neoliberale arbeidsmodel met een werknemer? PvdA verandert in rap tempo van verhaal Europees begrotingsfetisjisme bedreigt alle overheden De Verenigde Staten lichtend voorbeeld? Us Domela en onze SP Parels uit de parlementaire geschiedenis: Wet openbaarheid van bestuur
Spanning 10/2012
Democratisering van de economie
Ook te bekijken op issu.com
Eén mens, één stem beter dan één aandeel, één stem Utopieën met een hoog werkelijkheidsgehalte Meer markt en minder overheid is een onnozele en kortzichtige gedachte gebleken Mondragón: ‘In de coöperatie zijn we allemaal gelijk’ Meer betrokkenheid, meer zeggenschap Hoe krijgen we weer greep op onze volkshuisvesting? De gekozen Raad van Commissarissen Wat is de democratische waarde van de economische wetenschap? De SP en het bedrijfsleven in Nederland hebben elkaar heel wat te bieden Zekerheid voor flex: een einde aan tweederangs-werknemers? Ondernemingsraden: mogelijkheden en beperkingen
Spanning 9/2012
Terugkijken en voorzuit zien
Ook te bekijken op issu.com
Na de (zelf)kritiek nu strijdbaar verder De ziel van de financiële crisis ‘Evenwicht in handelsrelaties is noodzakelijk om uit de eurocrisis te komen’ Vooral banken profiteren van Europese noodfondsen Veertig jaar SP Herfstakkoord zet liberale weg uit de crisis voort Hoe vanzelfsprekend blijft eten? ‘Telegraaf hofleverancier Kamervragen’ Parels uit de parlementaire geschiedenis: de leerplicht Voor een stabiele regering is steun in de Eerste Kamer noodzakelijk
Spanning 8/2012
Na de verkiezingen
Ook te bekijken op issu.com
De verkiezingsuitslag nader beschouwd Na de verkiezingen blijft de vraag: sociaal of liberaal? Wat willen jullie nu eigenlijk wel met ‘Brussel’? ‘Roemer heeft gelijk’ Vernieuwt de vakbeweging? Voor het formeren van een kabinet bestaan nauwelijks regels Parels uit de parlementaire geschiedenis, deel 5: De arbeidswet CPB: doorgerekend of dolgerekend?
Spanning 7/2012
En nu doorpakken
Ook te bekijken op issu.com
Nu SP: doe mee met de grootste SP-campagne ooit Inkomensongelijkheid in Nederland Hoe pakken we de zorg terug? Met solidaire groet Stop deze depressie nu De afdrachtregeling: een regeling om trots op te zijn De SP en Europa: vóór samenwerking, tegen inmenging Een op de tien Nederlandse kinderen groeit op in armoede Een oproep tot een strijdbare en democratische vakbeweging Sophie Lambo: ‘Kunst gaat ons allemaal aan’ Huren wordt steeds duurder Parels uit de parlementaire geschiedenis, deel 4: De AWBZ Belangrijkste thema's verkiezingen: zorg, economie en sociale zekerheid
Spanning 6/2012
Nieuw vertrouwen
Ook te bekijken op issu.com
Hoofdlijnen verkiezingsprogramma SP 2013 – 2017SP leert veel van Scandinavisch links Het Europese netwerken van de SP Wij eisen een betere wereldChronologie bezuinigingen en garantstellingen kabinetWaarom moeten zij de crisis betalen? Parels uit de parlementaire geschiedenis. deel 3: De Algemene Bijstandswet Keihard bezuinigen maakt het erger
Spanning 5/2012
Op weg naar een socialer Nederland
Ook te bekijken op issu.com
Heel de mens: Hoe de hele SP in 1999 haar eigen beginselprogramma maaktePopulistisch als Geuzennaam? De kiezer gaat altijd voor de inhoud Midden in de samenleving: Ledenenquête geeft inzicht in wie wij zijn en wat wij willenVan Catshuisoverleg naar Kattenbak-akkoordPayrolling: wel de lusten, niet de lasten Wel de vorm, niet de inhoud: De G500 heeft een aardige presentatie, maar de inhoud laat te wensen over Van bezetting naar nieuwe vakbeweging!Parels uit de parlementaire geschiedenis 2: Algemeen kiesrechtDe lege handen van Geert Wilders
Spanning 4/2012:
Gedoemd tot kwetsbaarheid
Ook te bekijken op issu.com
Bezuinig niet op de meest kwetsbare kinderenSociale rechtvaardigheid is kernwaarde van linkse partij Boxmeer: principes boven pluche Stop sociale dumping in EuropaBezuinigingen treffen vooral de zwakstenFranse verkiezingen: neemt links het roer over? Waar zit ons vermogen? Help me, ik ben vrij! Parels uit de parlementaire geschiedenis, deel 1: de AOW Inkomensongelijkheid slecht voor economische groei
Spanning 3/2012:
Nieuwe lente nieuw perspectief
Ook te bekijken op issu.com
De geboorte van een volkspartijIn gesprek met Ewald Engelen: De eurocrisis is de crisis van de Europese zombiebanken Boekbespreking: De Euro. Twintig jaar na het verdrag van Maastricht Verkiezingen in Rusland: en de winnaar is...De Kant-wetten: marktwerking uit de thuiszorg In gesprek met Will Tinnemans: Uitbuiting aan de onderkant van de arbeidsmarkt Het Rijke Rooie Leven – deel 77: El Général – Rais lebled Geen wolf in schaapskleren
Spanning 2/2012:
Links regeert
Ook te bekijken op issu.com
Links regeert in Denemarken Experimenteren in de provincie Als de SP regeert in Nederland... Klein en Groot GeldSteeds schevere vermogensverdeling Recensie: de Onderwijsbubbel Het Rijke Rooie Leven – deel 76: Mercedes Sosa Opinie: Hoe durven ze?
Spanning 1/2012:
Weg uit de crisis
Ook te bekijken op issu.com
De crisis die niemand zag aankomen Klassisme Interview met Paul Ulenbelt naar aanleiding van het akkoord van Dalfsen Eurocrisis: een tussenbalansHet einde van de havenpool en de comeback van losse havenarbeid Het Rijke Rooie Leven – deel 75: Miljoenen magen van Verz Ed Opinie: Wat als Europa klapt?
Spanning 11/2011:
Alles draait om Energie
Ook te bekijken op issu.com
Energie en klimaat: twee handen op één buik Interview met Donald Pols van het Wereld Natuur Fonds Van ‘opmaakenergie’ naar duurzame energie Verspilde energie of hoe nederland zijn energiebedrijven in de uitverkoop deed – en er niks mee opschootPlan voor een Duurzame en Solidaire Economie in Nederland Energiebeleid en geopolitiek Nieuwe ontwikkelingen in Griekenland en de eurozone Het Rijke Rooie Leven – deel 74: Metal met een boodschap Opinie: Het milieuprobleem in een notendop
Spanning 10/2011:
Wij zijn de 99%
Ook te bekijken op issu.com
De Occupy-beweging Generatiekloof? Alleen een sterke samenleving kan de crisis overwinnen 'Socialisten zijn niet tegen banken' Zonder democratische basis is Europa reddeloos verloren Het Rijke Rooie Leven – deel 73: Synthipop Opinie: Wie verdienen er aan de eurocrisis?
Spanning 9/2011:
Maatschappij en verwarring
Ook te bekijken op issu.com
Tussen woord en daad: Wilders en zijn gedoogsteun aan het kabinet Afwijzing pensioenakkoord is volkomen terecht Rechtsstaat onder druk ‘Rode’ regering in Denemarken Karl Marx: analyse van de kapitalistische dualiteit Het Rijke Rooie Leven – deel 72: De Rondos: Linkse punk in de jaren zeventig Opinie: FNV Lef, een vakbond van z'n mensen
Spanning 8/2011:
Crisis en verzet Ook te bekijken op issu.com
Griekenland als probleemzone in Europa Bezuinigen noodzakelijk?: De kritiek van Marcel van Dam op de aannames van het CPB Eerlijk moeten we alles delen: Waarom inkomensongelijkheid ieders aandacht verdient De ambtenarenacties van 1983: Een terugblik met het oog op het heden Nederlands verzet in Zuid-Afrika: Klaas de Jonge en Conny Braam over hun strijd tegen Apartheid Het Rijke Rooie Leven – deel 71: Protest op zijn Drents Opinie: Mensenwerk
Spanning 7/2011:
Afrika: een continent in beweging
Ook te bekijken op issu.com
Shell in Nigeria: zegen of vloek? De wereld als een dorp Overleeft het kapitalisme de opkomst van het Zuiden? China’s activiteiten in Afrika Reisdagboek Kenia Congo,een geschiedenis Blufpoker Een gesprek met Wilbert Bannenberg: Medicijnen voor wie het betalen kan De politieke hetze van professor Elzinga Het Rijke Rooie Leven – deel 70: Hugh Masekela, ‘Coal train’ Opinie: Niet wéér die honger in Afrika
Spanning 6/2011:
Crisis in Europa
Ook te bekijken op issu.com
De rechtse wind in Europa Verzet en alternatieven Europese noodfondsen De belangenbehartiger van de Europese kapitalisten DEPTOCRACY Een andere kijk op de Griekse schuldencrisis ‘Nederland heeft een groot verhaal nodig’ Het Rijke Rooie Leven – deel 69: Immortal Technique Opinie: Van Europa en de dingen die voorbij gaan
Spanning 5/2011:
De verkochte overheid
Ook te bekijken op issu.com
Eerste Kamer wil parlementaire enquête naar gevolgen privatisering Wilterdink: ‘De SP moet uitkijken niet te intellectueel te worden’ Ankersmit: ‘Het neoliberalisme leidt tot hernieuwde feodale verhoudingen’ Verzet tegen aanbestedingen Tunesische Jasmijnrevolutie bedreigd door Libische burgeroorlog John Legend, Shine Opinie: Daar gaan we niet over? Daar gaan we wel over!
Spanning 4/2011:
Oude en nieuwe vormen en gedachten
Ook te bekijken op issu.com
Interview met Maurice de Hond:‘Politiek moet het vertrouwen van de burger terugverdienen’ Verzorgingsstaat bedreigd maar niet ten dode opgeschreven Het gevaar van de rijkdom Kernenergie na Fukushima: De illusie van de wederopstanding van kernenergie De lessen van de schoonmakers Feuerbach herlezen Het Rijke Rooie Leven deel 67: One by Onel Opinie: Koester het beste pensioen ter wereld
Spanning 3/2011:
Vergrijzing is niet het probleem
Ook te bekijken op issu.com
Een interview met oud-activist Antoine Verbij: Herwaardering voor de jaren zeventig Het Rijke Rooie Leven deel 65: Vaders en zonen Generatieconflict of klassenconflict? Nieuwe leeftijdsopbouw is niet het probleem Kleine belasting op de topvermogens De Egyptische opstand: De opmaat voor een daadwerkelijke democratisering van het Midden-Oosten? Het Rijke Rooie Leven deel 66: Think global, act local Opinie: Bericht uit een andere wereld
Spanning 2/2011:
Maatschappelijke tweedeling
Ook te bekijken op issu.com
Armoede is ook een probleem van de rijken Stijgende inkomensongelijkheid in westerse landen Armoedebestrijding in de Europese Unie Giselinde Kuipers: ‘Als je niet met elkaar kunt lachen, heb je een probleem’ Alfred Kleinknecht: ‘Het is gewoon een kwestie van klassenstrijd’ Een komende strijd tussen de generaties? Over onzekerheden en behoefte aan zekerheid De gebroken beloften van Geert Wilders Het Rijke Rooie Leven: Niet meedoen! Niet meedelen? Opinie: De hete fase van de campagne
Spanning 1/2011:
Campagne voeren
Ook te bekijken op issu.com
De Schilderswijk: Een voorbeeld van ‘Buurten in de buurt’ Tips voor een wervende campagne Interview: Maureen van der Pligt Over framing Wie de werkelijkheid wil kennen, luistere naar de mensen Leren van elkaar Actievoeren helpt – Een terugblikDe kern van het regeerakkoord 2011 - 2015 Het Rijke Rooie Leven Opinie: Hans van Heijningen
Spanning 11/2010:
Links en rechts in de politiek
Ook te bekijken op issu.com
Progressief of conservatief, van een verdeelde oppositie wordt niemand wijzer ‘Gelijk hebben’ versus ‘gelijk krijgen’: een tas met een boodschap ‘Een volk wars van betutteling’: De gevolgen van Wilders’ succes voor SP, GroenLinks en PvdA Een andere interpretatie Twintig jaar GroenLinks Boekbespreking: De heilige oorlog van Martin Bosman Coöperaties als onderdeel van een gedemocratiseerde economieEen nadere uiteenzetting Het Rijke Rooie Leven Opinie: Emile Roemer
Spanning 10/2010:
Is er toekomst voor de vrede?
Ook te bekijken op issu.com
Roemer nog te mild over de internationale politieke leiders Buitenlandparagraaf van het regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ Eenzijdig eigenbelang te vuur en te zwaard verdedigd Bosnië blijft tikkende tijdbom op Balkan Joegoslavië in vogelvlucht Het Rijke Rooie Leven Opinie: Harry van Bommel
Spanning 9/2010:
Het nieuwe kabinet: kansen en bedreigingen
Ook te bekijken op issu.com
Spannende verkiezingen voor Provinciale Staten en Eerste Kamer op komst CO2-opslag: water naar de zee dragen Tweede kerncentrale Borssele: een kortzichtige investering Rechts aan de macht: Het regeer- en gedoogakkoord onder de loep VVD-CDA-PVV en de kunst van het niet (zelf) bezuinigen Geen woord over de bankencrisis Oorlog en privatisering Flexibilisering arbeidsmarkt is geen goed idee Links: PvdA, SP en Groenlinks Het Rijke Rooie Leven Opinie: Hans van Heijningen
Spanning 8/2010:
Medezeggenschap van werknemers
Ook te bekijken op issu.com
Roemer: Ik ga onze principes niet verkwanselen Organon: donkere wolken boven een winstgevend bedrijf Universiteiten maken geen medicijnen Het socialisatie-rapport van de SDAP uit 1920 Medezeggenschap in ondernemingen Industriebeleid vraagt sturing Duitsland: Betriebsrat - een machtsfactor van belang Voorhoedes zonder volgers Het rijke rooie leven Opinie: Wildwest in de farmacie
Spanning 7/2010:
Strijd om de publieke sector
Ook te bekijken op issu.com
Strijd om de waarheid Zonder onderzoek geen recht van sprekenWerknemers in de publieke sector aan het woord De publieke zaak: enkele lichtpuntjes uit Brussel Privatisering in het Links: Het rijke rooie leven Opinie: Groter dan jezelf
Spanning 6/2010:
Leren van de crisis
Ook te bekijken op issu.com
Gesprek met Jan de Wit Interview met filosoof Ad Verbrugge Jan Marijnissen: Over vrijheid Politieke partijen over de aanpak van de crisis Het Kapitaal, een spiegel waar we liever niet in kijken Een utopie in duigen Het rijke rooie leven Opinie: Gelijk krijgen
Spanning 5/2010:
Formatie
Ook te bekijken op issu.com
Een sociale uitweg uit de crisis Hoe overleef ik een coalitie?Palingen en Kamerverkiezingen Dimmen of gas geven? Coalities smeden Geen hete herfst, wel een heet voorjaar Het Rijke Rooie Leven: Stop de neutronenbom Opinie: Coalitiepartners
Spanning 4/2010:
Een beter nederland voor minder geld
Ook te bekijken op issu.com
Zekerheid in crisistijd Ewout Irrgang over het SP-verkiezingsprogramma Waar komen de SP-ideeën vandaan?Speculeren op de kiezersmarkt SP-verkiezingsprogramma’s: Balans tussen idealen en realisme Het CPB is weer suggestief bezig Het Rijke Rooie Leven 55: ‘Ontwaakt, verworpenen der aarde’ Opinie: Trots zijn op onze solidariteit
Spanning 3/2010:
Bezuinigingen
Ook te bekijken op issu.com
Gemeentelijke bezuinigingen Bezuinigingen met steun van burgers Bezuinigingen op gemeentelijk veiligheidsbudget zijn onverantwoord Externen: Snijden waar het vet zit Het Rijke Rooie Leven 54: Strijd tegen bezuinigingen is van alle tijden Opinie: Trots op Agnes
Spanning 2/2010:
Vakbeweging in beweging
Ook te bekijken op issu.com
Socialisten in de vakbeweging Jan Marijnissen en Paul Ulenbelt over de relatie SP-vakbeweging: "Een zwakke vakbond speelt rechts in de kaart" Battle of Britain 25 jaar geleden: Thatcher wilde niet buigen, dus moest de bond barsten Vakbondsbestuurders over vakbond en politiek: Polder wordt moeras Henk van der Kolk: “Wij liggen niet bij de PvdA onder de dekens, maar ook niet bij de SP”Buurten in bedrijven: doen!‘Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit!’ De vakbeweging en EuropaSpierballen krijg je niet vanzelf!: De Zaakwaarnemer is dood, leve de Judy’s Het Rijke Rooie Leven 53: Waar is de trotse vakbond? Opinie: Rode jas
Spanning 1/2010:
Socialisten op campagne
Ook te bekijken op issu.com
Socialistische campagnes, toen en nu Waarom iedere partij een campagne als Obama wil voeren... en alleen de SP het kan Catherine de Vries: “Veel burgers hebben het idee dat zij met hun lokale problemen bij de SP terechtkunnen”Leo de Kleijn, lijsttrekker in Rotterdam “Niet met zijn allen op een zitzak” Niet ophouden met actievoeren als je in het college zit De kracht van de permanente campagne Boekrecensie: De mens is niet alleen egoïstischWin een extra zetel met je website Marcus Bakker: onverschrokken Het Rijke Rooie Leven 52: Waarom zijn beschaafde mensen zo onbeschaafd? Opinie: Goede voorbereiding is het halve werk
Spanning 11/2009:
De macht van de SP
Vier jaar lokale SP Over de grens Samen met de sociaal-democraten, maar niet van harte 1999, een jaar, twee congressen Meedoen of niet Een historische 21 november Het Rijke Rooie Leven: Humor en Majesteit Opinie: De lange termijn
Spanning 10/2009:
Oorlog in Afghanistan
De oorlog in Afghanistan: meer dan opbouw en terrorismebestrijding Het Afghaanse leger, een hersenspinsel uit Washington? Inktvlekmethode werkt niet: Strategie maakt ook veel vijanden onder burgers Oorlog en ontwikkeling gaan niet samen “Eerlijk zijn over wat we daar aan het doen zijn” “Veranderen of overbodig worden” Verslag NAVO-symposium Eerste Kamer Een nieuw Strategisch Concept Sanering asbestcement daken. Ook niets doen geeft veel kosten DSB, tophypotheken en topprovisies Het Rijke Rooie Leven 50: Persoonlijke daad en socialisme
Spanning 09/2009:
Die Wende
70 jaar strijd tussen Oost en West De terugkeer van de geschiedenis 1989 – 2009: De wonderbaarlijke opkomst van het nieuwe socialisme in Nederland Tussen hamer en sikkel en de neoliberale uitverkoop Niemand wil de Muur terug Vrijheid en gelijkheid samen verwezenlijken Het Rijke Rooie Leven: Rosa Luxemburg Over socialisme en vrijheid
Spanning 08/2009:
65 blijft 65
Geschiedenis van de pensioenvoorziening in Nederland Donners AOW-notitie is niet erg eerlijk We worden iets ouder, maar niet gezónd ouderOAWeetjes De verhoging van de AOW-leeftijd als werkgeversdroomHelpt ‘Brussel’ om onze pensioenen te beschermen? Verhoging AOW-leeftijd ongewenst, onzinnig en onnodig Boekbespreking: Iraniërs zoeken hun eigen weg Het rijke rode leven
Spanning 07/2009:
Emancipatie
Socialistische strijd op drie fronten Feiten over emancipatie “Zonder steun van je omgeving kom je nergens”Integratie en emancipatie komen van onderop De homo-emancipatie is nog lang niet voltooid“Het slavernijverleden speelt een rol in de identiteit van alle Nederlanders” Waarom zijn we in Afghanistan? Het rijke rode leven
Spanning 06/2009:
Staat van bestuur
Dualisering project mislukt Stadsregio Rotterdam, smet op de staatsinrichting De koning en de democratieLokale democratie of lokale bureaucratie? Hoe groot is een provincie? Bestuurlijke indeling van Nederland Welkom in het belastingparadijs Het rijke rode leven
Spanning 05/2009:
Crisis
Bonussysteem verbieden: Tien vragen over de crisis aan Ewout Irrgang Jan de Wit leidt parlementair onderzoek kredietcrisis Muggen lobbyen niet Energie en klimaat: Twee problemen voor de prijs van één Kop in het zand en lenen maar: Hoe het kapitalisme onder de overcapaciteits- crisis probeerde uit te komen "Loopt de hulp dood?" Revolutie: Alternatieven voor neoklassieke economie Het rijke rode leven Opinie: Minder Brussel voor ons allemaal
Spanning 04/2009:
Nederland wil minder Brussel
Interview : Dennis de Jong en Harry van Bommel Interview Erik Meijer Interview Kartika Liotard Muggen lobbyen niet Socialisme of Barbarij Waarom zijn de bananen krom? Omdat de EU dat bepaalt! Meer Europa is goed voor Duitsland “Kom bijeen sceptici, en vertel me je leugens” Het rijke rode leven Column: Onze vrienden
Spanning 03/2009:
60 Jaar NAVO
Voor ons is het NAVO-debat begonnen. Wie volgt? Het raketschild: op naar een nieuwe koude oorlog? De Hoop Scheffer: Stop ermee Geschiedenis en de structuur van de NAVO Geopolitiek smeermiddel De waanzin in en om Iran De NAVO als waardengemeenschap: nog een wereld te winnen Het rijke rode leven Column: Congressen kopen geen straaljagers
Spanning 02/2009:
Gij zult aanbesteden
‘Ontucht’ van de markt Aanbesteden in het sociale domein Aanbestedingen in cijfers Europa en aanbesteding De kuyes tussen aanbesteding en subsidie Worstelen met aanbestedingen Het rijke rode leven Column: Geknetter en gedonder
Spanning 01/2009:
De zorg, onze zorg
Vermarkting van Nederlandse zorg Europese zorgwet Markt in AWBZ Omzet op de markt: in de zorg een contradictie Niet Amerikaanse, maar neoliberale toestanden Markt in de GGZ pakt desastreus uit Zorg en welzijn, geen winst! De zorgsector in Vlaanderen Het rijke rode leven Column: Niet de markt maar de mens
Spanning 11/2008:
Durf te strijden, durf te winnen
Zonder actie geen verandering Vakbeweging over 2004 De hete herfst van 2004 Strijd van werknemers Een greep uit de stakingen in 2008 Durf te strijden, durf te winnen Liever een debat dan een etiket Het rijke rode leven Column: Lof der onaangepastheid
Spanning 10/2008:
Kernenergie
Kernenergie: hollen of stilstaan? Is kernenergie een rechtbaardige optie voor de toekomst? Kernenergie in het kort De GGZ ontwricht De Amerikaanse 'surge' in Irak Globalisering vergroot ongelijkheid Column: Kernenergie NU niet
Spanning 09/2008:
Crisis
Van hypotheekcrisis naar crisis van het systeem Waar oorlog begint heeft de politiek gefaald Kredietcrisis of crisis van het kapitalisme? Brandhaard aarde: naar een veiliger wereld De amerikaanse verkiezingen: Lood om oud ijzer in het buitenlandbeleid? Het rijke rode leven Column: Deal or no deal?
Spanning 08/2008:
Rood begroot
Het avontuur van de tegenbegroting De tegenbegroting: SP investeert in koopkracht Wij maken echt het verschil Houdt Bos stand in een hevige recessie? De Boliviaanse revolutie Het Iraanse nucleaire programma in de beeldvorming Wat te doen tegen privatisering? Het rijke rode leven Column: Het magische denken in de economie
Spanning 07/2008:
De SP bestuurt
Oppositie & coalitie: twee wegen naar een beter Nederland Gesprek tussen SP-wethouders Riet de Wit en Hans-Martin Don Willem Paquay, wethouder in Amsterdam Oost-Watergraafsmeer Een wethouder die tussende mensen staat De linkse coalitie van Groningen Tot hier en niet verder De SP doet niet mee aan de waterschapsverkiezingen Wat te doen tegen privatisering? Het rijke rode leven Column: Meebesturen
Spanning 06/2008:
Loonpolitiek en loonstrijd
Is een flexibele arbeidsmarkt wel zo wenselijk? Verdienen werknemers wat ze verdienen? Tijd voor een hogere looneis? Interview Wilna Wind De macht van de solidariteit Het rijke rode leven Column: Hete herfst
Spanning 05/2008:
Vervoer
Rekeningrijden wordt ramp zonder alternatieven voor auto Aanbesteding OV, een slecht idee Politieke wens walst over gezond verstand De laatste socialist in de PvdA Collectieve inkomsten en overheidsschuld in Nederland Het rijke rode leven Column: Reislust en Kyoto
Spanning 04/2008:
Onderwijs
Doorbreek de negatieve spiraal in het onderwijs Onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen Aanpakken of wegwezen Leraren: van mens tot kostenpost Onderwijsconferentie SP Het rijke rode leven Column: Praktijkonderwijs ‘feeling’ onmisbaar
Spanning 03/2008:
Internationaal links
Links europa leert bij in Brabant Internationale samenwerking: een socialistisch kroonjuweel Samenwerking volgens de buren Raketschild in Oost-Europa De collectieve uitgaven in Nederland Het rijke rode leven Column: Internationale solidariteit Oorlogsslachtoffers
Spanning 02/2008:
Wat Wilders Wil
Vrijheid voor wie? De 'partij' van Wilders Ik mag zeggen wat ik wil De standpunten van Wilders Verbieden en het land uit Column: Wees niet bang De kiezers van Wilders
Spanning 01/2008:
Kinderarbeid, school de beste werkplaats
Kinderarbeid: waar begint het en waar eindigt het? Kinderarbeid in Nederland in historisch perspectief Lokale mogelijkheden versterken Stop kinderarbeid, school de werkplaatsEen betere wereld begint nu Het rijke rooie leven: Links kolonialisme Column: Maatschappelijk onverantwoord ondernemen
Spanning 11/2007:
125 jaar socialisme
Waarom is Nederland niet socialistisch? Van SDB tot SP Socialisme nu? “We moeten de geest van ’68 verdedigenRampenkapitalisme Het rijke rooie leven, deel 31: Nazim Hikmet (1859-1936)
Spanning 10/2007:
Wijken en buurten
De territoriumdrift van de wijkaanpak Armoedepact als wijkaanpak“Corporaties moeten als de sodemieter andere mores ontwikkelen” De vergrijzing betaalbaar Het H-woord Het rijke rooie leven, deel 30: Wibaut (1859-1936)
Spanning 09/2007:
Partijcongressen
Hoofdrol voor de werkelijkheid : Twintig jaar SP-partijcongressen De congressen van de Nederlandse politieke partijen Socialistische congressen in het verleden Wethouderssocialisme Het rijke rooie leven, deel 29: Anton Constandse (1899-1985)
Spanning 08/2007:
Nieuwe media
Politiek en mediaIedereen schreeuwt, maar wie wordt gehoord?Internet - mooi maar wat doe je ermee als partij?Behoudt de diversiteit van dagbladenSpanning moet een rol gaan spelen in het politieke debatHet Rijke rode leven deel 28: Denker in opstand
Spanning 07/2007:
De SP en onze buren
Socialisme is mensenwerk: Is er toekomst voor het socialisme?Meer dan mooie dromen: Het praktische internationalisme van de SP Samen delen is een bewuste keuze in de SP PvdA zoekt weg in veranderd politiek landschap Kiezers willen een helder verhaal en een betrouwbare boodschapper
Spanning 06/2007:
Zuid-Amerika - nieuwe politieke lente?
Hugo Chávez Plan Colombia Schamen voor links Het rijke rooie leven: Tiny Kox over Karel Glastra van Loon
Spanning 05/2007:
Openheid over Irak
De oorlog tegen Irak, toen en nu Het failliet van Bush’ politiek in Irak Binnenste Buiten Het rijke rooie leven: Bert Middel over Pieter Jelles Troelstra
Spanning 04/2007:
De ethiek van de publieke sector
Mensen zijn veel redelijker dan veel bestuurders denken Liever sociale zekerheid dan individuele stress Europese mandarijnen Het rijke rooie leven: Gerrit Voerman over Gerrit Mannoury
Spanning 03/2007:
Wet maatschappelijke ondersteuning
Toch verschraling zorg door Wmo? Ik wil die groep bereiken die er niet zelf uitkomt Tien tips bij de uitvoering van de Wmo Het rijke rooie leven: Kees Slager over Jan van der Doelen en Toon Voets
Spanning 02/2007:
De provincie en de Eerste Kamer
Op 7 maart tellen stemmen dubbel De provincie moet weer saai en nuttig worden Inhoud voor kiezers nog altijd belangrijker dan personen De provincie: leuker kunnen we het niet maken, column Nico Heijmans Het rijke rooie leven: Arjan Vliegenthart over Jan Buskes
Spanning 01/2007:
Israël en de Palestijnen - tussen droom en werkelijkheid
Het beloofde land, het beroofde land: samenvatting studie Anja Meulenbelt en Harry van Bommel De camera omgekeerd, over de moeilijkheden van verslaggeving in het Midden-Oosten For a better future: ROOD reist naar de Westelijke Jordaanover Het rijke rooie leven: Paul de Beer over Henri Polak Binnenstebuiten
Spanning 12/2006
Na de verkiezingen - doorbraak november 2006
De SP: een internationaal georiënteerde partij Een historische uitdaging Interview - Thomas Widdershoven Privatisering van oorlogvoering: lessen uit Sierra Leone en Irak Het rijke rooie leven Binnenstebuiten
Spanning 10/2006:
Geld en geloof
Wij gaan voor haalbaar en betaalbaar Nederlandse belastingen 1970-2004 in internationaal perspectief Het nieuwe optimisme van Huub Oosterhuis Dichter en socialist: Leo Platvoet over Herman Gorter
Spanning 08/2006:
11 september: vijf jaar erna
Veiligheid kan zonder burgerrechten Breed verzet tegen de angst is nodig Confrontatiepolitiek helpt het regime in Iran Den Uyl als inspiratiebron - Ed van Thijn over Joop den Uyl
Spanning 07/2006:
De toekomst van de universiteit
Van wie is de wetenschap? Jos van der Meer: “Ook bij wetenschappelijk onder is voorkomen beter dan genezen” Farmaceutische industrie heeft te veel invloed op de medische onderzoeksagenda Over de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek Cultuurgoed of koopwaar? Over globalisering en hoger onderwijs Leerrechten: Hoger onderwijs in de uitverkoop Maak van een actieve student geen luie consument Het rijke rooie leven: Moraal
Spanning 06/2006:
Europa, een jaar na het ‘Nee’
Europa kan slanker, democratischer en goedkoper Henk van der Kolk: “Er is ongelooflijk weinig met de referendumuitslag gebeurd ” De PvdA en Groenlinks na het referendum Binnenstebuiten Het rijke rooie leven: Detective
Spanning 05/2006:
Defensie en buitenlands beleid
Nieuwe NAVO niet overlaten aan politici en militairen Vakbond AFMP: “Uruzgan is symboolpolitiek ” Wapenhandel en Nederland: waar een klein land groot in kan zijn Binnenstebuiten Het rijke rooie leven: Tietjes
Spanning 04/2006:
De vakbeweging
Lessen uit een eeuw vakbeweging Paul de Beer: “Het ontbreekt de vakbeweging aan visie over de toekomst” Vakbeweging, aanvaardbare sociale partner of strijdmakker? Het rijke rooie leven: Rooie Reus
Spanning 03/2006:
Pensioenen
Goede oudedagsvoorziening: lust of last? AOW nodeloos onder vuur FNV houdt vast aan huidige structuur pensioenfondsen De vergrijzing en het spook van de staatsschuld Arbeidspensioenen onder druk Het rijke rooie leven: Ome Joop
Spanning 02/2006:
Integratie
De kloof groeit Bruggen bouwen De emancipatie van allochtone Nederlanders Hoezo minister van integratie? Het rijke rooie leven: Akkoord
Spanning 01/2006:
Lokaal links bestuur
Hoe de Osse SP-wethouders het verschil maken Rood-Rood vier jaar aan de macht in Berlijn Het volk aan de macht in Porto Allegre Het rijke rooie leven: Kraken
Spanning 12/2005:
Linkse samenwerking?
Historici sceptisch over mogelijkheden linkse regeringssamenwerking Paul Kalma (PvdA): Drie lastige vragen over linkse samenwerking Bart Snels (GroenLinks): Links aan de macht Ronald van Raak (SP): Linkse zaken doen Het rijke rooie leven, deel 10: Lieverdjes
Spanning 11/2005:
Marktwerking in de zorg
Agnes Kant over marktwerking en solidariteit: ‘Betere zorg mag meer kosten ’ Prof. de Gooijer: ‘Solidariteit en marktwerking aan vraagzijde van zorg niet te combineren’ Marktwerking funest voor de zorg - praktijkvoorbeelden Tineke Slagter: ‘Waar liggen de grenzen van de zorg?’ Het rijke rooie leven, deel 10: Filmrevolutionair
Spanning 10/2005:
Politieke boeken
Vreemd voortschrijdend inzicht bij Jan Pronk De leegte van Kok Balkenende en het Nederlandse neoconservatisme Revolutie in de polder Het rijke rooie leven, deel 9: Vadertje
Spanning 09/2005:
Raadsverkiezingen
Leren van Leefbaar? Het recept van Jan Marijnissen voor succesvol raadswerk Oud-wethouder Riet de Wit: ‘Denk niet te licht over collegedeelname’ Drie jaar links bestuur in Nijmegen: een kwestie van geven en nemen Het rijke rooie leven, deel 8: Rood Gat
Spanning 07-08/2005:
Europa na de referenda
EU: terug- en vooruitblikken met Harry van Bommel Voorstellen voor een nieuw Europees bestuur ‘Nee’ biedt kansen voor links alternatief Steeds meer links met links in Europa Democratisering in Oost-Europa Terroristen aanpakken en de poel droogleggen! Het rijke rooie leven, deel 7: Wethouderssocialisme
Spanning 06/2005:
Mens en milieu
Rik Leemans: ‘We staan op een keuzemoment’ Milieudefensie legt relatie milieuprobleem en neo-liberalisme Stichting HAN waarschuwt tegen milieupessimisme Krista van Velzen: ‘Nooit eerder hebben wetenschap en techniek voor zo'n grote uitdaging gestaan’ Het rijke rooie leven, deel 6: Eenheid
Spanning 05/2005:
De Toekomst
Futurologen over toekomstverkenningen De onvoorspelbare toekomst - terugkijken op de verkenningen uit 1977 De toekomst van de markt: Een wereld zonder samenleving Beeld - deel 5 van Het rijke rooie leven ‘Het wordt er niet beter op’
Spanning 04/2005:
De relatie tussen burger en bestuur
Wat is de toekomst van onze democratie? Interview met wetenschapper en senator Alfons Dölle Politici niet anders kiezen, maar eerder wegsturen De koude douche van directe democratie Onze laatste minuut? Staakt! - deel 4 van Het rijke rooie leven
Spanning 03/2005 :
Het Europese referendum
Eurokritisch : Tegenstemmers aan het woord De argumenten van de voorstanders - en wat er echt in de grondwet staat Het B-elftal van Balkenende - voorstanders Koesteren van de underdogpositie - tegenstanders ‘Minder Brusselse bevelen, meer Straatsburgse gesprekken’ – de Raad van Europa Verlossing - deel 3 van Het rijke rooie leven
Spanning 02/2005:
SP en de wereld
Hoop en inspiratie uit Brazilië - interview Peter RunhaarWeg met de honger in de wereld - Lula in het offensief Steeds meer grondstoffen voor steeds minder geld - EU en globalisering Is ontwikkelingshulp uit de tijd? - Frank Westerman Is ontwikkelingshulp uit de tijd? - Tuur Elzinga Trots - deel 2 van het rijke rooie leven.
Spanning 01/2005 :
Terrorisme
Terrorisme in Nederland Het denken wordt strafbaar gesteld Big Brother Gijs hoort alles Beschaving tegenover barbarij Crisis in de rechtstaat Liliputter - deel 3 van Het Rijke rooie leven.

De echte Spanning is natuurlijk veel mooier! SP-leden kunnen zich op Spanning abonneren voor 12 euro per jaar. Niet-leden betalen 25 euro. Vul het aanvraagformulier in!

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Laatste berichten

DONDERDAG 28 AUGUSTUS
NIEUWS
COLUMN
IN DE MEDIA
WOENSDAG 27 AUGUSTUS
OPINIE
IN DE MEDIA
ZATERDAG 23 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
VRIJDAG 22 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
DONDERDAG 21 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
WOENSDAG 20 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top