www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten

3VO

3VO vindt eisen voor buitenspeelruimte bittere noodzaak

29 juli 2003 – 3VO vindt het bittere noodzaak dat gemeenten worden verplicht in hun dorp of stad voor voldoende plekken te zorgen waar kinderen veilig en gezond kunnen buiten spelen. De verkeersveiligheidsorganisatie staat daarom achter het initiatiefwetsvoorstel van SP-Tweede-Kamerlid dr. Agnes Kant om dit beter te waarborgen. 3VO hoopt dat kabinet en parlement de "Wet buitenspeelruimte" snel zullen invoeren.

Het wetsvoorstel gaat uit van tenminste 300 vierkante meter buitenspeelruimte per hectare. Dat is 3% van de totale oppervlakte per woongebied van 10 hectare. Gemeenten moeten daarnaast om de 10 jaar een lokaal speelruimteplan vaststellen. Buurtbewoners weten dan precies hoe het staat met de aanleg en het onderhoud van kinderspeelplaatsen.

"Landelijke regels geven gemeentebesturen houvast voldoende ruimte te maken en te houden voor buiten spelende kinderen. Kijk maar naar Denemarken, Duitsland en Zweden, die dit wettelijk al hebben geregeld", aldus 3VO-directeur drs. Joop Goos. "Het is toch gek dat er bij ons wel normen voor parkeren bestaan, maar geen speelruimtenormen? Ik hoop overigens dat de gemeenten de plekken voor sport en spel altijd samen met de kinderen en hun ouders zullen inrichten."

Volgens 3VO zijn harde eisen onmisbaar om te voorkomen dat er voor het buiten spelen van kinderen te weinig ruimte overblijft, vooral in woonwijken van steden. Het drukkere verkeer en de uitdijende bebouwing leggen immers steeds meer beslag op de schaarse openbare ruimte.
"Het spelende kind mag hiervan niet de rekening krijgen. De verkeersveiligheid en gezondheid van hen staan toch al op het spel", weet Joop Goos. 3VO steunt daarom ook de conclusie van het wetsvoorstel dat bij gebrek aan speelruimte uitgeweken moet kunnen worden naar schoolpleinen, sportvelden, binnenplaatsen en af te sluiten straten.

Tweede-Kamerlid Agnes Kant werd op 4 juni jl. voor een jaar geïnstalleerd als eerste ambassadeur van de Nationale Straatspeeldag van 3VO, die dit jaar voor de 14e keer is gehouden. Bij die gelegenheid zetten 200.000 kinderen 1.000 straten af om de aandacht te richten op onveilige verkeerssituaties en het gebrek aan veilige speelruimte in hun buurt. In de toelichting op het wetsvoorstel wordt ook verwezen naar informatie van 3VO over de veiligheid van kinderen in het verkeer.

Bron: www.3VO.nl

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top