www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten

Nieuwsberichten van de SP

Van Gerven: economie hoort niet centraal in natuurbeleid

16-04-2014 Het natuurbeleid van staatssecretaris Dijksma is zo zacht als een pakje boter en biedt vrij spel voor economische belangen. Dat zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven in reactie op de natuurvisie die Dijksma presenteerde. 'De natuur moet ruimte bieden aan de economie, dat is alles waar ze oog voor heeft.'

> Lees verder…

Europees Parlement weigert uitbuiting en verdringing van werknemers aan te pakken

16-04-2014 Vandaag heeft het Europees Parlement het akkoord met de Raad van ministers bekrachtigd over een nieuwe wet die misbruik van detachering van werknemers in de Europese Unie moet tegengaan. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘De huidige Europese regels over detachering laten veel ruimte voor uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om illegale praktijken, maar ook om een handig gebruik van de bestaande wettelijke mogelijkheden. Ik heb tegen deze wet gestemd, omdat deze geen garantie biedt voor gelijk loon voor gelijk werk. Bovendien worden de controles op illegale praktijken eerder beperkt dan versterkt. Hier heeft het marktfundamentalisme het gewonnen van de bescherming van werknemers. Het is teleurstellend te zien dat de Groenen en ook een deel van de sociaaldemocraten ingestemd hebben met de wet.’

> Lees verder…

Roemer: Zorgakkoord biedt geen oplossing voor kaalslag langdurige zorg

15-04-2014 Natuurlijk is SP-leider Emile Roemer blij dat er 360 miljoen euro minder bezuinigd wordt op de langdurige zorg, maar Roemer benadrukt tegelijkertijd wel dat ruim 3,5 miljard euro aan geplande bezuinigingen gewoon doorgaan. Roemer: ‘90 procent van de bezuinigingen op de zorg staat nog overeind. Met 360 miljoen wordt er geen einde gemaakt aan de gedwongen verhuizingen van ouderen, de sluiting van verzorgingshuizen en het wegsnijden van bijna de helft van de thuiszorg.'

> Lees verder…

Van Bommel wil onderzoek naar Turkse betrokkenheid bij oorlog in Syrië

15-04-2014 SP-Kamerlid Van Bommel vindt dat er een onafhankelijk, internationaal onderzoek moet komen naar de mogelijke Turkse betrokkenheid bij de oorlog in Syrië. Van Bommel: ‘Er zijn al veel berichten naar buiten gekomen over de rol die Turkije speelt in de oorlog in buurland Syrië. Het is hoog tijd dat de onderste steen nu eindelijk boven komt zodat de omvang en de aard van deze steun duidelijk wordt. Morgen zal ik minister Timmermans vragen internationaal onderzoek te bepleiten.’

> Lees verder…

Kooiman: Teeven voert experiment met veiligheid

15-04-2014 SP-Kamerlid Nine Kooiman is kritisch op de voorstellen van staatssecretaris Teeven om criminelen met een enkelband op de bank te zetten en te bezuinigen op de veiligheid van de Nederlandse samenleving.

> Lees verder…

Mansveld moet nu kiezen voor samenvoegen NS en Prorail

15-04-2014 SP-Kamerlid Eric Smaling verwijt staatssecretaris Mansveld dat ze niet voor altijd afrekent met de harde knip tussen de twee spoorbedrijven NS en ProRail. Ook bepleit de SP – in een debat over het spoor dat vanmiddag gevoerd wordt – dat de regionale spoorlijnen op termijn weer bij het hoofdrailnet van de NS worden gevoegd.

> Lees verder…

Van Nispen: Bescherm huurders beter tegen huisuitzettingen

15-04-2014 SP-Kamerlid Van Nispen heeft samen met de PvdA aandacht gevraagd voor de belangen van huurders die te maken krijgen met de gedwongen verkoop van hun huis als de eigenaar de hypotheek niet meer kan betalen. Door deze gedwongen verkoop via een zogenaamde executieveiling verliezen zij namelijk hun huurrecht. Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie wilde huurders maar 3 maanden de tijd geven om een nieuwe woning te vinden.

> Lees verder…

Halfslachtig besluit Europees Parlement over transparantieregister

15-04-2014 Vandaag stemde het Europees Parlement over de evaluatie van het transparantieregister. Via dit register moeten lobbyisten openheid van zaken geven, als ze zich in hun activiteiten onder meer richten op de Europese Commissie of het Europees Parlement. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Nu is het register vrijwillig. Het Europees Parlement (EP) heeft zich al eerder uitgesproken voor een verplicht register, maar hoewel het EP daar nog steeds voorstander van zegt te zijn, zijn alle voorstellen om dit snel te realiseren vandaag verworpen. Dit is daarom een gemiste kans. Pas in 2017 zal het register opnieuw worden geëvalueerd en tot die tijd zitten we opgescheept met een halfbakken instrument.’

> Lees verder…

Eurocommissaris Kallas laat Nederlandse chauffeurs in de kou staan

15-04-2014 Vanmorgen hebben Europarlementariërs van alle grote fracties onder leiding van SP-Europarlementariër Dennis de Jong een gesprek gehad met Eurocommissaris van transport Kallas. Daarbij heeft De Jong een eerste serie protestbrieven van Nederlandse, Belgische en Deense vrachtwagenchauffeurs overhandigd. Het gesprek volgt op het gisteren verschenen rapport van Eurocommissaris Kallas waarin de situatie in de transportsector wordt doorgelicht. De Jong: ‘Het rapport is beneden ieder peil. De Commissie vertrouwt erop dat de lonen in Europa naar elkaar toegroeien. Met andere woorden, de Nederlandse chauffeur moet maar genoegen nemen met de helft van zijn/haar salaris. Het rapport erkent de sociale problemen, maar ziet daarin geen beletsel om het binnenlands wegvervoer te liberaliseren. Kallas bevestigde dat de Commissie zelf nog geen liberaliseringsvoorstel doet, maar hij heeft een jaar lang ook geen enkele stap gezet om de wantoestanden in het wegvervoer aan te pakken.’

> Lees verder…

Niet meer naar de rechter kunnen door verhogingen griffierechten

14-04-2014 Door de verhoging van de griffierechten worden drastisch minder zaken aan de rechter voorgelegd door burgers en bedrijven. Uit onderzoek van de Raad voor de rechtspraak blijkt dit verband nog sterker dan al werd gedacht. Ook blijkt dat de griffierechten in Nederland zodanig hoog zijn dat dit slecht is voor de economie. SP-Kamerlid Van Nispen roept daarom minister Opstelten naar de Kamer: ‘Als zaken puur om financiële redenen niet meer aan de rechter worden voorgelegd, dan blijft onrecht voortbestaan. Dat moet de minister van Justitie niet toestaan.’

> Lees verder…

Week van de waarheid voor transparantie in het Europees Parlement

14-04-2014 Deze week wordt duidelijk of het Europees Parlement serieus werk maakt van transparantie of dat alle uitlatingen hierover vooral verkiezingsretoriek zijn. Op 14 april vraagt lobbywaakhond ALTER-EU alle kandidaat Europarlementariërs kleur te bekennen: tekenen zij de pledge voor meer transparantie of niet? Als SP-eurofractie zullen we dit nauwkeurig bijhouden en hierover blijven rapporteren. Zo wordt duidelijk welke kandidaten echt werk willen maken van transparantie. Op dinsdag stemt het EP over de evaluatie van het transparantieregister. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Het huidige register is onvolledig en nog veel lobbyisten hebben zich niet geregistreerd. Daarom heb ik een aantal aanscherpingen voorgesteld, waaronder de verplichting voor Europese ambtenaren alleen nog contact te hebben met geregistreerde lobbyisten’. Tenslotte wordt het ook de week, waarin duidelijk wordt of de voorzitter van het EP, Martin Schulz, kan aanblijven nadat hij eerder heeft geprobeerd zaken in de doofpot te stoppen die zijn eigen integriteit betreffen.’

> Lees verder…

Miljardenbezuinigingen zorg leiden tot ongelukken

12-04-2014 De miljardenbezuinigingen die dit kabinet wil doorvoeren op de zorg gaan leiden tot ongelukken. Dat maakten honderden medewerkers in de zorg vandaag duidelijk in Den Haag. Leden van vakbond AbvaKabo FNV organiseerden vandaag het vandaag het grote zorgdebat. In 2015 wil het kabinet nieuwe zorgwetten invoeren waarbij de gemeenten en de zorgverzekeraars meer taken krijgen en de AWBZ verdwijnt. ‘Stel deze zorgwetten uit en zorg dat mensen het recht op zorg behouden als de gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen,’ betoogde SP-Kamerlid Henk van Gerven. Ook pleitte hij opnieuw voor uitstel van invoering van de wetten.

> Lees verder…

‘Het wordt tijd om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen’

12-04-2014 ‘De oplopende ongelijkheid in de verdeling van vermogen toont het onvermogen van regerende partijen om sociaal uit deze crisis te komen.’ Dat zegt Emile Roemer in reactie op de nieuwste cijfers over de inkomensverdeling in Nederland. ‘Met een eerlijke vermogensbelasting kunnen we ouderen ontzien en armoede aanpakken,’ aldus Roemer.

> Lees verder…

SP breidt acties verzorgingshuizen uit

11-04-2014 De SP breidt de acties tegen de massale sluiting van verzorgingshuizen fors uit. Nadat vorige week een online petitie is gestart gaan nu ook lokale afdelingen aan de slag met posters en ansichtkaarten. Vandaag werd duidelijk dat sluiting van verzorgingshuizen de hele wijk treft.

> Lees verder…

Superstaat nee, samenwerken ja

10-04-2014 Op donderdag 22 mei heeft u het voor het zeggen. Dan beslist u over de toekomst van Nederland en de Europese Unie.

> Lees verder…

Raad van Europa moet illegale inlijving Krim ondubbelzinnig veroordelen

10-04-2014 De inlijving van de Krim door Rusland is een klare schending van het internationale recht. Dat zei SP’er Tiny Kox vandaag namens de linkse fractie in de Raad van Europa. ‘Zolang Rusland niet terugkeert op haar schreden, isoleert het land zich van de rest van de internationale gemeenschap. Het is de taak van de parlementaire assemblee om deze illegale annexatie ondubbelzinnig te veroordelen teneinde te doen wat we moeten doen: de regels van de rechtsstaat en de rechten van al onze burgers beschermen.’

> Lees verder…

Oekraïne: koude oorlog of helpende hand?

10-04-2014 ‘Nog steeds kan de Raad van Europa een deel van de oplossing zijn als het gaat om de chaos en spanningen in Oekraïne te verminderen. Maar als we niet oppassen, worden ook wij straks een deel van het probleem. De buitenlandse bemoeienissen van Rusland, Amerika, de NAVO en de EU hebben de situatie in Oekraïne alleen maar verergerd. Laat de Raad van Europa zich daarom niet overgeven aan koude oorlogstaal maar zich focussen op het effectief helpen bij eerlijke verkiezingen van een nieuwe president en een nieuw parlement, het opbouwen van democratische instituties en een onafhankelijke rechtspraak en het streven naar eerlijkere sociale verhoudingen', aldus SP-senator Tiny Kox woensdag in Straatsburg, waar de parlementaire assemblee van de Raad van Europa zich in welhaast koude oorlogssfeer boog over de recente gebeurtenissen in Oekraïne.

> Lees verder…

Overig nieuws

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Laatste berichten

VANDAAG
NIEUWS
IN DE MEDIA
GISTEREN
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 14 APRIL
NIEUWS
ZATERDAG 12 APRIL
NIEUWS
IN DE MEDIA
VRIJDAG 11 APRIL
NIEUWS
IN DE MEDIA
DONDERDAG 10 APRIL
NIEUWS
Studio SP
top