www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: In de media

‘Met meer salaris maak je het vak niet aantrekkelijker’

Twee jaar gaf SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel les op een mbo-opleiding in Amsterdam. Met vakken als Nederlands en Engels, minder populair op beroepsopleidingen, leerde hij noodgedwongen de inhoud te verkopen. Een mooi opstapje naar de landelijke politiek waar hij sinds 1998 deel van uitmaakt.

door Peter Magnée

‘De protesten van de scholieren tegen de norm van 1040 uur doen me een beetje denken aan die van eind 1999, toen er op het Malieveld in Den Haag gedemonstreerd werd tegen de tweede fase en het studiehuis. Het was ook toen massaal en ook toen liep het uit de hand. Heel wat ramen, waaronder die van mijn kantoor, sneuvelden op het Binnenhof.’ Van Bommel: ‘Maar ik vond de bezwaren van de scholieren destijds wel concreter en reëler. Ze liepen te hoop tegen de overladenheid van het lesprogramma en de gedwongen zelfstandigheid in het studiehuis. Voor dat verzet was veel politieke steun.’

Afghanistan
Heeft hij het idee dat alle leerlingen exact weten waar de kwestie om draait? Van Bommel: ’Daarvoor heb ik te weinig contact met ze. Ik ben geen onderwijswoordvoerder meer. Wel heb ik laatst nog een gastles gegeven over Afghanistan aan een 5 vwo-klas in Hengelo. Dat was op vrijwillige basis na schooltijd, maar het zat goed vol. Dat gaf een goed gevoel, omdat ik begrepen heb dat de buitenlandpagina van een krant de slechtst gelezen pagina is door jongeren. Toch denk ik dat een aantal zaken bij hen echt wel leeft. Zeker als het op een interessante manier wordt aangeboden. Of ik uit ervaring spreek? Nee, ik gaf les aan een hele andere categorie leerlingen. Ik was tussen 1992 en 1994 leraar Nederlands, Engels en NT2 (Nederlands als tweede taal) op een mdgo-opleiding (dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs, red.), nu onderdeel van het Roc van Amsterdam. Maar ik besprak wel de actualiteit. Nederlands en Engels zijn geen populaire vakken bij mensen die met hun handen willen werken. Ik maakte de lessen zo aantrekkelijk mogelijk door veel buiten het lesboek om te doen, bijvoorbeeld met iets uit de krant of van de tv. De afstand tussen de leerlingen en mij was ook niet zo groot. Ik was weliswaar rond de dertig, maar de oudste was al 22, dus dat scheelde weinig. We kwamen elkaar ook tegen bij het uitgaan’ zegt Van Bommel, die het leraarschap combineerde met het lidmaatschap van de stadsdeelraad Amsterdam-Oost. In 1994 werd hij beleidsmedewerker van de SP-fractie in de Tweede Kamer, in 1998 Kamerlid. Sindsdien heeft hij altijd contact gehouden met zijn oude school. ‘Ik ging af en toe langs en ik zit nog steeds in een adviescommissie. Ik heb zelfs nog contact met een aantal oud-leerlingen. Dat komt misschien wel omdat ik me ook probeerde te verdiepen in hen. Draagt iemand een hoofddoekje, dan wil ik weten waarom.

Schaalvergroting
Hoewel de problemen rond leerlingenuitval nog niet te vergelijken waren met die van nu, waren ze ook begin jaren negentig al actueel. ‘We zaten in een overgangsfase naar het roc. De kleinschaligheid verdween, het werd allemaal grootschaliger en anoniemer. Tien jaar na mijn vertrek waren er van de tachtig docenten die in mijn tijd op deze school werkten nog maar vier in dienst. Er was een peilloze afstand ontstaan tussen het college van bestuur en de werkvloer. Bij het merendeel van het personeel zijn de mensen die de cruciale beslissingen over hun school nemen, hooguit bekend van de foto uit een gelikt intern blaadje. Dat werkt vervreemdend en het heeft ook invloed op leerlingen die juist bij kleinschaligheid gebaat zijn’, vindt de SP’er. ‘Wat mij betreft komt er ooit nog een studie naar de vraag of schaalvergroting onderwijsbreed een gewenst effect heeft gehad.’

Proefkonijn
‘Toen ik begin jaren tachtig studeerde aan de Christelijke Lerarenopleiding Zwolle was de kwaliteit daarvan zonder meer goed. Er was heel veel practicum. Vanaf het eerste jaar gingen we de stagescholen in, om snel dingen zelf te doen. Dat is allemaal afgekalfd’, zegt hij vol onbegrip. ‘Op een gegeven moment gingen tweedegraads lerarenopleidingen zelfs studenten werven met de mededeling dat bij hen minder stage hoefde te worden gelopen. Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Het vinden van nieuwe, goede docenten wordt de uitdaging van de komende jaren. Maar met meer salaris alleen los je dit niet op’, weet Van Bommel. ‘Het is een combinatie van oorzaken, waardoor jongeren niet meer voor dit vak kiezen. Allereerst de vele onderwijsvernieuwingen, maar ook het idee dat je proefkonijn bent van de politiek. Leerlingen hebben dat gevoel, maar leraren ook. En natuurlijk de status en het imago van het vak, plus de kwaliteit van de lerarenopleiding. Met het afstuderen in één vak is die in mijn ogen ook minder aantrekkelijk geworden.’ Hij noemt het absurd dat minister Plasterk van Onderwijs alle zeilen bij moet zetten om enigszins tegemoet te komen aan de adviezen van de commissie Rinnooy Kan, om het leraarschap aantrekkelijk te maken. ‘Zelfs onder deze regering wordt onderwijs als een kostenpost gezien en niet als een investering.’

Dit interview verscheen op 8 december 2007 in Schooljournaal van CNV Onderwijs

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Laatste berichten

VANDAAG
IN DE MEDIA
GISTEREN
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
ZATERDAG 16 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
VRIJDAG 15 AUGUSTUS
NIEUWS
OPINIE
COLUMN
IN DE MEDIA
DONDERDAG 14 AUGUSTUS
NIEUWS
WOENSDAG 13 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
DINSDAG 12 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
ZATERDAG 9 AUGUSTUS
NIEUWS
VRIJDAG 8 AUGUSTUS
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top