www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Actueel :: 22-07-2014 21:09

Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering SP

In deze verklaring formuleert de SP haar maatschappelijke verantwoordelijkheden en doelen. Verantwoordelijk voor het naleven en nastreven daarvan is het Dagelijks Bestuur en meer in het bijzonder de algemeen secretaris, in overleg met de ondernemingsraad.

Veiligheid

De algemeen secretaris ziet erop toe dat medewerkers geen onaanvaardbare risico’s lopen.

Personeelsbeleid

De SP streeft ernaar binnen haar personeel een goede afspiegeling te hebben van de Nederlandse samenleving. Dat wil zeggen: diversiteit naar sekse, leeftijd, sociale en culturele achtergrond, en etniciteit.
Betrokkenheid en inzet van medewerkers zijn van levensbelang voor een goede politieke partij. Doel van het personeelsbeleid is die betrokkenheid en inzet maximaal te houden door het personeel regelmatig de kans te geven van functie te veranderen, zichzelf te scholen en te ontwikkelen.

Materiaal

De SP tracht erop toe te zien dat in zijn productieketen geen onaanvaardbare ecologische of milieuschade wordt aangericht. Een garantie daarvoor afgeven kunnen we (nog) niet. Wat betreft het papier stelt de SP, aan wie de inkoop is uitbesteed, de eis dat leveranciers aan het FSC keurmerk moeten voldoen.
Voor papier op kantoor gebruikt de SP al langer chloorvrij papier (ECF).
Voor de andere ingrediënten van ons drukwerk, zoals drukinkt, en het transport is de SP afhankelijk van het grafisch bedrijf en het distributiebedrijf. Actief toezicht op hun milieuprestaties voeren we (nog) niet uit.
De SP stimuleert eigen medewerkers voor reizen gebruik te maken van het openbaar vervoer, of zo nodig een SP-busje in plaats van de eigen auto.
In eigen huis wordt papier apart ingezameld, voor hergebruik.

Onderwijs

De SP draagt waar mogelijk bij aan het onderwijs. Voor diverse opleidingen (VMBO, MBO, e.a.) biedt de SP stage-plaatsen aan en maakt afspraken met de betrokken scholen
Aan verzoeken van leerlingen uit basis-, voortgezet en hoger onderwijs om interviews, het invullen van vragenlijsten en andere bijdragen aan werkstukken en scripties wordt zoveel voldaan als praktisch mogelijk is.

Zelfverklaring verantwoordelijk marktgedrag

Op 4 juli 2012 verklaarde de SP de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwasserbranche in de eigen organisatie toe te passen. Download de verklaring (PDF, 64 KB).

Overige

  • Op het partijbureau wordt Fair Trade koffie geschonken (Max Havelaar)
  • Dubbelzijdig printen op kantoor wordt gestimuleerd.
  • Onze vegetarische tomaten-SoeP is biologisch bereid.
  • Bij het schenken van de soep wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke bekers.
  • Ook onze ballonnen zijn gemaakt van milieuvriendelijk en afbreekbaar materiaal.
  • Ook onze zwarte T-shirts hebben een ‘Fair Trade’ keurmerk
  • De webservers van de SP draaien op groene stroom.

Voor meer informatie kan men zich wenden tot de SP.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws
Studio SP
top