www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei
SP.nl/milieu

Standpunt :: Legionella

Legionella is een flinke bedreiging van de volksgezondheid. Wij zijn voorstander van een flinke koerswijziging bij de legionellabestrijding.
Allereerst zou de bestrijding geconcentreerd moeten worden op de gevaarlijke legionellastammen, in plaats van alle varianten op één hoop te gooien.
Voor nieuwe installaties zou de controle op de naleving van ontwerpvoorschriften (bv. het aanhouden van voldoende afstand tussen koudwaterleidingen en warmwater-/cv-leidingen) strenger moeten worden: het achteraf herstellen van verkeerd aangelegde installaties is zo goed als onmogelijk.
Voor bestaande drinkwaterinstallaties zouden de mogelijkheden om met alternatieve bestrijdingstechnieken te werken verruimd moeten worden.
Voor open koeltorens moet het afsluiten van een onderhoudscontract met een gecertificeerd onderhoudsbedrijf verplicht gesteld worden.

Overzicht alle standpunten milieu

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top