www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu

Standpunt :: Klimaatverdrag

Klimaatverandering is bij uitstek een mondiaal probleem. Tegelijkertijd is het maken van wereldwijde afspraken buitengewoon lastig, omdat landen als China en India terecht claimen dat hun inwoners recht hebben op een gelijke voetafdruk (qua grondstoffen en energieverbruik) als de bewoners van Europa en Noord-Amerika.
De SP onderschrijft dit uitgangspunt, zij het dat de rijke landen voldoende tijd moeten krijgen om hun energieverbruik terug te brengen, en ontwikkelende landen ook verplicht moeten worden om bij hun economische groei de best beschikbare technieken voor energiebesparing en duurzame energie te gebruiken. Om de kans op een internationaal klimaatverdrag te vergroten zouden de rijke landen, inclusief Nederland, voorop moeten lopen bij verduurzaming, in plaats van aan de rem te hangen. Een beter klimaat begint in Den Haag!

Overzicht alle standpunten milieu

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top