www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Paulus Jansen

Paulus Jansen

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Inez Staarink
Patrick van Lunteren
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Dinsdag 29 april Velp - 17:00 - 19:00 uur, Anne-Marie Mineur, kandidate voor het Europees Parlement, neemt deel aan het Gelders debat over economie en ecologie in Het Keramisch Huis in Velp.
SP.nl/milieu

Standpunt :: Klimaatverdrag

Klimaatverandering is bij uitstek een mondiaal probleem. Tegelijkertijd is het maken van wereldwijde afspraken buitengewoon lastig, omdat landen als China en India terecht claimen dat hun inwoners recht hebben op een gelijke voetafdruk (qua grondstoffen en energieverbruik) als de bewoners van Europa en Noord-Amerika.
De SP onderschrijft dit uitgangspunt, zij het dat de rijke landen voldoende tijd moeten krijgen om hun energieverbruik terug te brengen, en ontwikkelende landen ook verplicht moeten worden om bij hun economische groei de best beschikbare technieken voor energiebesparing en duurzame energie te gebruiken. Om de kans op een internationaal klimaatverdrag te vergroten zouden de rijke landen, inclusief Nederland, voorop moeten lopen bij verduurzaming, in plaats van aan de rem te hangen. Een beter klimaat begint in Den Haag!

Overzicht alle standpunten milieu

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top