www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Paulus Jansen

Paulus Jansen

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Inez Staarink
Patrick van Lunteren
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Dinsdag 29 april Velp - Anne-Marie Mineur, kandidate voor het Europees Parlement, neemt deel aan het Gelders debat over economie en ecologie.
SP.nl/milieu

Standpunt :: Asbest

Bijna 20 jaar na het verbod op de toepassing ervan in Nederland, sterven jaarlijks nog altijd ca. 1.100 mensen aan asbestkanker. De SP is voor een wettelijk asbestinventarisatieplicht voor alle publieke gebouwen en gebouwen die in gebruik zijn bij anderen dan de eigenaar (bv. huurwoningen). De resultaten van deze inventarisatie dient openbaar te raadplegen te zijn. Acute risicoís die bij een asbestinventarisatie aan het licht komen dienen binnen twee jaar na het publiceren van de inventarisatie gesaneerd te zijn.

In navolging van ItaliŽ wordt het mogelijk om leidinggevenden van bedrijven die willens en wetens personeel en omwonenden van asbestverwerkende bedrijven bloot hebben gesteld aan levensbedreigende risicoís strafrechtelijk te vervolgen.

Overzicht alle standpunten milieu

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top