www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu

Standpunt :: Asbest

Bijna 20 jaar na het verbod op de toepassing ervan in Nederland, sterven jaarlijks nog altijd ca. 1.100 mensen aan asbestkanker. De SP is voor een wettelijk asbestinventarisatieplicht voor alle publieke gebouwen en gebouwen die in gebruik zijn bij anderen dan de eigenaar (bv. huurwoningen). De resultaten van deze inventarisatie dient openbaar te raadplegen te zijn. Acute risicoís die bij een asbestinventarisatie aan het licht komen dienen binnen twee jaar na het publiceren van de inventarisatie gesaneerd te zijn.

In navolging van ItaliŽ wordt het mogelijk om leidinggevenden van bedrijven die willens en wetens personeel en omwonenden van asbestverwerkende bedrijven bloot hebben gesteld aan levensbedreigende risicoís strafrechtelijk te vervolgen.

Overzicht alle standpunten milieu

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top