www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Paulus Jansen

Paulus Jansen

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Inez Staarink
Patrick van Lunteren
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Dinsdag 29 april Velp - 17:00 - 19:00 uur, Anne-Marie Mineur, kandidate voor het Europees Parlement, neemt deel aan het Gelders debat over economie en ecologie in Het Keramisch Huis in Velp.
SP.nl/milieu

Standpunt :: CO2-afvang en -opslag (CCS)

De SP vindt dat energie- en klimaatbeleid hand in hand moet gaan. Je moet publiek geld alleen inzetten voor technieken die beide doelen dienen. Energiebesparing en energie-efficiency zijn daar goede voorbeelden van, maar CCS kost juist 25% extra fossiele energie. Om die reden vinden wij het geen logische klimaatmaatregel, waar de overheid veel in zou moeten investeren.

Wij zijn wel voorstander van het voortzetten van onderzoeksprojecten naar het verbeteren van de energie-efficiency van CCS en hebben geen bezwaar tegen een proefproject met CO2-opslag in een leeg gasveld onder de Noordzee.

Overzicht alle standpunten milieu

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top