www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu

Standpunt :: CO2-afvang en -opslag (CCS)

De SP vindt dat energie- en klimaatbeleid hand in hand moet gaan. Je moet publiek geld alleen inzetten voor technieken die beide doelen dienen. Energiebesparing en energie-efficiency zijn daar goede voorbeelden van, maar CCS kost juist 25% extra fossiele energie. Om die reden vinden wij het geen logische klimaatmaatregel, waar de overheid veel in zou moeten investeren.

Wij zijn wel voorstander van het voortzetten van onderzoeksprojecten naar het verbeteren van de energie-efficiency van CCS en hebben geen bezwaar tegen een proefproject met CO2-opslag in een leeg gasveld onder de Noordzee.

Overzicht alle standpunten milieu

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top