www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu

Rapporten van de SP

De hieronder vermelde SP-rapporten zijn te bestellen via onze webwinkel. Sommige rapporten zijn uitverkocht, maar nog wel online te raadplegen.


Een gezonde veehouderij

SP-Kamerlid Henk van Gerven wil dat de regering meer gaat doen om de gezondheid van omwonenden van intensieve veehouderij te beschermen. Omdat de regering sinds de Q-koorts nog steeds geen concrete wetgeving hiertoe heeft gemaakt, heeft de SP bij de begrotingsbehandeling deze initiatiefnota over veehouderij en volksgezondheid ingediend.

Henk van Gerven - november 2013.


De boer aan het woord

Nederlandse boeren wijzen massaal de trend naar megastallen af. Dat blijkt uit een onderzoek van de SP onder 841 boeren. Slechts 16 procent vindt megabedrijven een goede ontwikkeling. Vier van de vijf ondervraagde boeren heeft liever een handzaam, gemiddeld boerenbedrijf dan een megastal. Lees hier het volledige onderzoek 'De boer aan het woord'.

Henk van Gerven, Inez Staarink - augustus 2013.


1 voor Natuur

SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft geen goed woord over voor het natuurakkoord dat staatssecretaris Bleker met de provincies wil sluiten. 'Dat betekent het einde van grote natuurgebieden, overal in het land, maar vooral rondom de grote steden. Bleker dreigt voor een prikkie de gebieden te verpatsen aan projectontwikkelaars of boeren. Daarom doe ik een dringend beroep aan alle provincies om dit akkoord af te wijzen.' Van Gerven baseert zijn conclusies op eigen onderzoek. Hij bracht op provinciaal niveau de gevolgen van Bleker's plannen in kaart en biedt hem vandaag dit onderzoek aan. Allerlei plannen om natuur aan te leggen in combinatie met een verbetering van het waterbeheer en ruilverkaveling sneuvelen. Henk van Gerven: ‘Wandelpaden, speelplaatsen en heidevelden kunnen niet meer worden onderhouden en het lijkt onontkoombaar dat gebieden voor het publiek zullen worden gesloten of er entree geheven gaat worden.’

Henk van Gerven - november 2011.


Lessen uit Chemie-Pack Moerdijk

SP-Aanvalsplan gevaarlijke stoffen

MilieuAlarmteam SP, Paulus Jansen, Patrick van Lunteren, Remi Poppe, Wiel Senden - januari 2011.


Sanering asbestcementdaken, niets doen geeft ook veel kosten

Op verzoek van SP-Kamerlid Remi Poppe heeft het Wetenschappelijk Bureau van de SP onderzoek gedaan om de kosten van calamiteiten met asbest in beeld te krijgen. Hieruit blijkt dat dit jaarlijks vele miljoenen kost. De SP pleit daarom en vanwege het risico voor de volksgezondheid voor een sanering van asbestcementen daken.

Remi Poppe en Nico Schouten - november 2009.


Waterschapslasten: met recht een aanslag te noemen

Volgens het kabinet zou iedereen in 2009 ongeveer 13 euro meer waterschapslasten gaan betalen, maar volgens SP-onderzoek is dit in sommige waterschappen het dubbele.

Paulus Jansen - december 2008.


Help asbest het dak af

In de jaren '90 schreef de SP al meerdere rapport over de gevaren van asbest. Anno 2008 zijn de problemen met asbest nog verre van opgelost. Bob Ruers en Remi Poppe beschrijven de gevaren, slachtoffers en bieden een aanpak om asbestdaken nu écht te saneren.

Remi Poppe en Bob Ruers - februari 2008.


Afval heeft toekomst

De helft van de grensoverschrijdende afvaltransporten is illegaal en een aanzienlijk deel zorgt voor schade aan mensen en milieu. Dit concluderen Tweede-Kamerlid Remi Poppe en Europarlementariër Kartika Liotard van de SP na een uitgebreid onderzoek naar de export van afval

Remi Poppe en Kartika Liotard - april 2007.


Biologische landbouw – prijzenswaardig

Tien-puntenplan voor tien procent biologisch in 2010

Tweede Kamerfractie SP - september 2004.


Normen en waarden en radioactief afval

‘Een paar jaar geleden dachten we allemaal dat het gedaan was met kernenergie. Natuurlijk, de verschrikkelijke erfenis van bergen radioactief afval blijft ons nog heel lang parten spelen. Maar verder was de atoomstroom toch iets "van vroeger" aan het worden. Inmiddels ligt het heel anders – en moet de discussie volledig opnieuw gevoerd worden,’ aldus Tweede-Kamerlid Krista van Velzen in dit nieuwe rapport. Herman Damveld doet de eerste aanzet met een actueel ethisch 'Nee bedankt' tegen kernenergie.

Wetenschappelijk Bureau SP - september 2003.


Niet ruimen maar prikken

Hoe Nederland opnieuw massaal gezonde dieren liet afmaken.

- juli 2003.


Twente asbestvrij

Eis tot een volledige inventarisatie en sanering van bodemasbest in Twente.

Milieualarmteam SP - september 2002.


De wadden: houden wat we hadden

In dit rapport van bioloog dr G.A. Ellenbroek staat aangegeven welke aanslagen op de Wadden er in het verleden hebben plaatsgevonden en wat daarvan de gevolgen zijn. In het boek staat ook een groot aantal adviezen en aanbevelingen voor de toekomst.

Wetenschappelijk Bureau SP - oktober 2001.


De onmogelijke verantwoordelijkheid van gemeenten

Akzo Nobel transporteert jaarlijks ongeveer 50.000 ton giftig chloor door Nederland. De chloortrein gaat door 45 gemeenten met in totaal 2,5 miljoen inwoners. Zijn deze gemeenten voorbereid op een potentiële ramp?

Actiecomité “Rood sein voor de chloortrein” - maart 2001.


Rood sein voor de chloortrein

Akzo Nobel als maatschappelijk verantwoord ondernemer.

Wetenschappelijk Bureau SP - december 2000.


Wat moeten we met de genetische technologie?

Een beknopt overzicht van de ontwikkelingen, mogelijkheden en moeilijkheden van genetische technologie en de conclusies die de SP daaraan verbindt.

SP - juni 2000.


Een stap vooruit

Nederland staat bekend als een prachtig wandel- en fietsland. Toch kan er nog veel verbeterd worden. Daarom presenteren SP-Kamerlid Paulus Jansen, PvdA-Kamerlid Duco Hoogland en CDA-Kamerlid Sander de Rouwe de parlementaire initiatiefnota 'Een stap vooruit' met 39 voorstellen om het enorme potentieel aan recreatieve wandel- en fietsmogelijkheden optimaal te benutten.

Paulus Jansen (SP) Duco Hoogland (PvdA) Sander de Rouwe (CDA) - 0.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top