www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu

/milieu :: Nieuws

Van Gerven: koe hoort in de wei

20-04-2014 De SP komt met een wetsvoorstel om de koe in de wei te houden. SP Kamerlid Henk van Gerven: ‘Een koe hoort gewoon in de wei, en niet permanent op stal. Bovendien past het bij het Nederlandse landschap.’ Steeds meer koeien verdwijnen permanent op stal. In 2001 liep nog 90% van de koeien in de wei. In 2012 was dit nog slechts 70%; een procent minder dan het jaar ervoor. De huidige situatie met 30% van de koeien op stal, is volgens hem al onwenselijk. Maar de kans is reëel dat, zonder tegenmaatregelen, het aantal koeien op stal de komende jaren flink zal toenemen.

> Lees verder…

Ulenbelt: Actieplan asbestverwijdering nodig

13-02-2014 Regels rond het verwijderen van asbest worden vaak niet nageleefd en de controle schiet te kort. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt vindt dat hier snel verandering in moet komen. ‘Asbest is een levensgevaarlijke stof en het niet naleven van de regels voor sanering kan voor nare situaties zorgen. Wat de SP betreft moet Nederland binnen 20 jaar asbestvrij zijn.’

> Lees verder…

Gebruik landbouwsubsidies voor meer natuur en eco-toerisme

18-12-2013 SP-Kamerlid Eric Smaling wil dat het kabinet werk maakt van meer natuur door de landbouwsubsidies uit Brussel slimmer te besteden. 'Ik ben geen voorstander van de enorme landbouwsubsidies uit Brussel, maar als ze dan toch komen dan kunnen we ze beter besteden aan het stimuleren van biologische- en gifvrije landbouw en eco-toerisme. De mogelijkheid is er, laten we die dan ook benutten,’ aldus Smaling.

> Lees verder…

Roep om duidelijkheid over stookolie

28-11-2013 Maak duidelijk wat welke stoffen er wel en welke niet in stookolie van zeeschepen mogen zitten. Dat is het breed gehoorde geluid tijdens een uniek rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Op initiatief van de SP zaten wetenschappers, toezichthouders, rederijen, oliehandelaren en de tankopslagbranche aan tafel met Tweede Kamerleden. De insprekers bevestigden de mening van de SP die de regering hier al sinds 1994 om vraagt.

> Lees verder…

Stop de export van kankerverwekkend asfalt

28-10-2013 SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven wil dat staatssecretaris Mansveld een einde maakt aan het dumpen van kankerverwekkend asfalt in het buitenland. De aanpak van de ongewenste export van het kankerverwekkende teerhoudend asfalt is nu nog ‘veel te slap’. Jaarlijks verdwijnt ongeveer de helft van dit asfalt over de grens. In 2012 was dit maar liefst 660.000 ton. Volgens de Nederlandse regels moet teerhoudend asfalt thermisch verwerkt worden door een erkende verwerker. Bij dit proces worden de teerhoudende stoffen door verhitting afgebroken. Van Gerven: ‘Veel gemeenten hebben daar bij aanbesteding van het werk lak aan. Die vinden een sluitende begroting belangrijker dan de volksgezondheid en het milieu.’

> Lees verder…

Van Gerven wil hoorzitting over oliezwendel

08-10-2013 SP-Kamerlid Henk van Gerven wil op korte termijn een hoorzitting in de Tweede Kamer over het illegaal bijmengen van chemisch afval in stookolie van zeeschepen. Van Gerven wil in gesprek met deskundigen, wetenschappers, toezichthouders in de havens en de politie om te horen waarom deze oliezwendel amper bestreden wordt. Van Gerven: ‘Al 20 jaar kijkt de overheid weg bij een van de grootste milieuschandalen. Er gaat net zo veel geld in om als de handel in softdrugs, maar er wordt amper wat aan gedaan.’

> Lees verder…

Een gezonde veehouderij

Van Gerven: scherp wet aan om nieuwe Q-koorts te voorkomen

06-09-2013 Er moet een wettelijke minimumafstand worden afgesproken tussen veehouderijen en omwonenden. Daarnaast moeten volksgezondheidsrisico's worden getoetst bij ruimtelijke ordeningsbeslissingen. Dat stelt SP-Kamerlid Henk van Gerven in de initiatiefnota 'Een gezonde veehouderij', die vrijdag werd gepresenteerd. Van Gerven vraagt de regering in de nota om omwonenden te beschermen tegen risico's voor de volksgezondheid vanuit de veehouderij.

> Lees verder…

Van Gerven: Inspectie moet harder inzetten op veiligheid bij grote bedrijven

05-09-2013 Het toezicht op de veiligheid bij grote bedrijven is vleugellam geworden. Dat stelt SP-Kamerlid Henk van Gerven donderdagochtend in het debat over veiligheid. 'Het kabinet Rutte-I stuurde de inspectie zonder enige schaamte op inspectievakantie omdat dat goed zou zijn voor de economie. Bedrijven zouden hun verantwoordelijkheid wel nemen voor een duurzame gezonde leefomgeving. We hebben kunnen zien waar dat toe leidt; bedrijven als Odfjell en Chemie-Pack hebben er een grote bende van gemaakt.'

> Lees verder…

'Terugkopen NUON serieuze optie'

25-07-2013 Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen zou de Nederlandse overheid serieus moeten overwegen NUON terug te kopen van de Zweedse energiegigant Vattenfall. 'Wij waren fel tegen de verkoop van wat wij een zeer belangrijke strategische bedrijfstak vinden: onze energievoorziening. Als Vattenfall NUON verkoopt zijn we na onze zeggenschap ook de gemaakte afspraken met Vattenfall kwijt. Door zelf NUON terug te kopen – voor een stuk minder geld – krijgen we weer meer invloed op onze energievoorziening en kunnen we echt werk maken van duurzame energie.'

> Lees verder…

Senaat: Help Curaçao bij aanpakken milieuvervuiling ISLA

19-06-2013 Als de regering van Curaçao daar om vraagt, moet de Nederlandse regering ondersteuning bieden bij het handhaven van de milieunormen bij de ISLA-raffinaderij, die al jarenlang verantwoordelijk is voor ernstige milieuvervuiling op het Caribische eiland. De hele Eerste Kamer, minus de PVV, steunt een daartoe strekkende motie van SP-senator Nanneke Quik.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top