www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
SP.nl/milieu

/milieu :: Nieuws

Van Gerven: pak overlast bioindustrie aan door regulering dieraantallen

13-03-2014 SP-Kamerlid Henk van Gerven vraagt staatssecretaris Dijksma om regulering op dieraantallen mogelijk te maken in gebieden zoals de Peel, die zwaar overbelast zijn door de bio-industrie. 'Maar liefst 33 miljoen kippen, varkens en andere dieren leven er in de Peel. Dat is te veel voor de draagkracht van het gebied. Te veel stank, te veel fijnstof, te veel risico’s voor de volksgezondheid,' aldus Van Gerven.

> Lees verder…

SP, PvdA en CDA presenteren voorstel voor verbeteren wandel- en fietsklimaat in Nederland

04-03-2014 Nederland staat bekend als een prachtig wandel- en fietsland. Toch kan er nog veel verbeterd worden. Daarom presenteren SP-Kamerlid Paulus Jansen, PvdA-Kamerlid Duco Hoogland en CDA-Kamerlid Sander de Rouwe dinsdag op het ANWB-congres ‘Nederland fietsland: fictie of feit?’ in de RAI een parlementaire initiatiefnota met 39 voorstellen om het enorme potentieel aan recreatieve wandel- en fietsmogelijkheden optimaal te benutten.

> Lees verder…

Jansen: Haal de last van de Groningse schouders

05-02-2014 Groningen zit niet te wachten op nog meer langlopende processen bij de afhandeling van de schade die veroorzaakt is door de gasboringen. SP-Kamerlid Paulus Jansen stelt daarom voor de gaskraan flink terug te draaien en een hulpteam in te stellen om het schadeherstel te regelen. ‘Door een hulpteam naar Groningen te sturen kunnen we de last van de Groningse schouders halen. Dat team moet beschikking krijgen over een goed gevuld noodfonds, zodat de schade ruimhartig gecompenseerd wordt.’

> Lees verder…

Een gezonde veehouderij

Van Gerven: scherp wet aan om nieuwe Q-koorts te voorkomen

06-09-2013 Er moet een wettelijke minimumafstand worden afgesproken tussen veehouderijen en omwonenden. Daarnaast moeten volksgezondheidsrisico's worden getoetst bij ruimtelijke ordeningsbeslissingen. Dat stelt SP-Kamerlid Henk van Gerven in de initiatiefnota 'Een gezonde veehouderij', die vrijdag werd gepresenteerd. Van Gerven vraagt de regering in de nota om omwonenden te beschermen tegen risico's voor de volksgezondheid vanuit de veehouderij.

> Lees verder…

Schade Groningse aardbevingen te langzaam afgehandeld

23-07-2013 Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen duurt het veel te lang voor mensen die schade hebben geleden bij de Groningse aardbevingen deze schade vergoed krijgen. ‘We zijn een jaar verder en pas 30% van de ruim 8000 meldingen is afgehandeld. Minister Kamp moet de NAM achter de broek zitten en ze tot haast dwingen.’

> Lees verder…

Het eerste exemplaar van 'Een stap vooruit' wordt aangeboden aan Johan Vellinga, wandelambassadeur

SP, PvdA en CDA presenteren startnotitie ‘Een stap vooruit’

28-06-2013 In een gezamenlijk initiatief hebben SP, PvdA en CDA vandaag de startnotitie ‘Een stap vooruit’ gepresenteerd. In de notitie doen SP-Kamerlid Paulus Jansen, PvdA-Kamerlid Duco Hoogland en CDA-Kamerlid Sander de Rouwe voorstellen om het Nederlandse potentieel aan wandel- en fietsmogelijkheden beter te benutten. De komende maanden vragen de drie partijen fietsers, wandelaars, hardlopers én hun organisaties wat hun ideeën zijn voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk.

> Lees verder…

Smaling presenteert boek 'De Laatste Boer'

20-06-2013 SP-Kamerlid Eric Smaling heeft donderdagmiddag zijn nieuwste boek 'De Laatste Boer' gepresenteerd in Den Haag. Hierin beschrijft Smaling de gevolgen van vijftig jaar ruimtelijke ordening in Nederland.

> Lees verder…

Van Gerven: Natuur is terug bij het volk

15-06-2013 SP-Kamerlid Henk van Gerven is blij dat staatssecretaris Dijksma gezwicht is voor de felle kritiek op haar plannen om natuurgebieden te verkopen. 'Het is goed dat Dijksma tot inkeer is gekomen. Dat onzalige plan was een ramp voor onze natuur.'

> Lees verder…

Eric Smaling en Emile Roemer Smaling wordt gefeliciteerd door SP-leider Emile Roemer

Maidenspeech Eric Smaling: 'Landbouw en natuur staan met de rug naar elkaar'

05-06-2013 SP-Kamerlid Eric Smaling hield woensdag zijn maidenspeech in de Tweede Kamer tijdens het debat over gewasbeschermingsmiddelen. Smaling maakte daarmee zijn debuut in de Tweede Kamer.

> Lees verder…

Verbreden A27 ramp voor staatskas en omwonenden

26-03-2013 Volgens SP-Kamerlid Farshad Bashir is het besluit om de A27 te verbreden een ferme klap in het gezicht van de inwoners van Utrecht. De SP verzet zich al langer tegen de plannen van minister Schultz om deze weg te verbreden. Bashir: ‘Het is niet nodig, het is peperduur en het vernietigt een groot deel van het unieke natuurgebied Amelisweerd.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top