www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 21 augustus Driebergen - 10:00 uur, Eric Smaling bezoekt Holland Water, gespecialiseerd in legionellabesmetting drinkwater.
  • Vrijdag 22 augustus Zwolle - 11:00 uur, Eric Smaling bezoekt drinkwaterbedrijf Vitens in Zwolle.
  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
SP.nl/milieu

/milieu :: Nieuws

'Terugkopen NUON serieuze optie'

25-07-2013 Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen zou de Nederlandse overheid serieus moeten overwegen NUON terug te kopen van de Zweedse energiegigant Vattenfall. 'Wij waren fel tegen de verkoop van wat wij een zeer belangrijke strategische bedrijfstak vinden: onze energievoorziening. Als Vattenfall NUON verkoopt zijn we na onze zeggenschap ook de gemaakte afspraken met Vattenfall kwijt. Door zelf NUON terug te kopen – voor een stuk minder geld – krijgen we weer meer invloed op onze energievoorziening en kunnen we echt werk maken van duurzame energie.'

> Lees verder…

Pas op de plaats met biobrandstof

19-12-2012 Het is tijd voor een pas op de plaats met bijmengen van biomassa in brandstoffen. Dat stelt SP Kamerlid Henk van Gerven dinsdagmiddag in het debat met staatssecretaris Mansveld. De verwachte sprong voorwaarts naar een nieuwe generatie biobrandstoffen komt niet van de grond. Dat betekent dat nog altijd veel voedselgewassen moeten worden ingezet. 'Het lukt de producenten van biobrandstoffen niet zonder gebruik te maken van voedselgewassen', zegt Van Gerven. 'Dan moeten we maar even terug naar af. De SP vult dan liever monden dan motoren'.

> Lees verder…

Jansen: 'Bio-industrie wordt geen strobreed in de weg gelegd door dit kabinet'

19-03-2012 'De trend van meer dieren en minder boeren gaat ten koste van de volksgezondheid, het dierenwelzijn, de natuur, de leefbaarheid op het platteland en ten koste van de boeren zelf.' Dat zei SP-Kamerlid Paulus Jansen afgelopen zaterdag bij een demonstratie op de Dam in Amsterdam tegen megastallen en de intensieve veehouderij in discussie met Kamerleden van PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

> Lees verder…

foto: Jos van Zetten foto:Jos van Zetten

Roemer: 'Kernenergie ouderwetse oplossing voor modern probleem'

16-04-2011 SP-fractievoorzitter Emile Roemer is vandaag samen met vele anderen op de Dam te Amsterdam aanwezig om te protesteren tegen de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland. Roemer: 'Uranium is net zo eindig als olie en kolen, de risico's bij een ongeluk zijn te groot. De aandacht die dit kabinet aan kernenergie besteedt, zou beter gericht kunnen worden op echt duurzame oplossingen.'

> Lees verder…

Jansen: ‘Bouw geen extra centrales voor inefficiënte CO2-opslag’

20-01-2011 De afvang en ondergrondse opslag van CO2 uit energiecentrales mag niet leiden tot buitensporig veel extra energieverbruik. De opslag moet aan strenge efficiëntie-eisen voldoen of, nog liever, volledig overbodig worden gemaakt. Die voorstellen doet SP-Kamerlid Paulus Jansen vanmiddag bij de bespreking van de Mijnbouwet in de Tweede Kamer. Het afvangen van CO2 is op dit moment zo inefficiënt dat voor de afvang van CO2 van vier kolencentrales één extra kolencentrale nodig is voor enkel de CO2-afvang.

> Lees verder…

Balkenende-IV zakt ook voor natuur en milieubeleid

14-09-2010 De ministers van VROM en LNV zakken voor hun beleid. Het wemelt onvoldoendes in de jaarlijkse natuur- en milieumonitor van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dit jaar heeft het Planbureau voor de eerste keer de Natuurbalans en Milieubalans, samen met een nieuwe rapportage over het ruimtelijk beleid, gebundeld in één monitor. De crisis heeft nog iets van het milieudoelen binnen bereik gebracht. Als de economie aantrekt zijn we die tijdelijke verbeteringen snel weer kwijt. 'Een zeer slecht rapportcijfers voor Balkenende-IV. Dat belooft wat voor Rutte-I', zegt SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen.

> Lees verder…

Jansen: Stop op projecten CO2-opslag

20-03-2010 SP-Kamerlid Paulus Jansen wil dat de Nederlandse regering stopt met alle subsidies voor CO2-opslag. Hij zegt dit naar aanleiding van uitspraken IPCC-onderzoeker Heleen de Coninck (ECN) in De Volkskrant van zaterdag. Volgens de Coninck zijn wetenschappers te optimistisch over CO2-opslag en laten zij zich meeslepen door overheid en bedrijfsleven.

> Lees verder…

'Kabinet moet CO2-opslag in Barendrecht afblazen'

12-01-2010 De SP zal deze week bij het Kamerdebat over CO2-opslag een motie indienen om de ondergrondse opslag bij Barendrecht af te blazen. SP-Kamerlid Paulus Jansen: "Het kabinet wil het project -een initiatief van Shell- doorzetten, maar de steun in de Tweede Kamer is uiterst wankel."

> Lees verder…

Foto: ANP

Dagboek Kopenhagen: Magere deal, beter gevoel

19-12-2009 SP-Kamerlid Paulus Jansen leidt de delegatie van het Nederlandse Parlement bij de klimaatconferentie in Kopenhagen. Hij houdt een dagboek bij van zijn belevenissen.

> Lees verder…

Kartika Liotard spreekt op klimaatcongres Verenigd Links in Athene

05-12-2009 Donderdag was SP Europarlementslid Kartika Liotard in Athene om te spreken op het congres: "Positions of the Left for a binding and fair global agreement on climate change" dat georganiseerd werd door Verenigd Links, de groep in het Europees Parlement waar de SP deel van uitmaakt. Liotard betoogde in Athene dat: “niet de belangen van grote bedrijven en de geindustrialiseerde landen maar het belang van iedereen bij een duurzame toekomst het zwaarst zou moeten wegen op de klimaattop in Kopenhagen“.
parlementsleden spreken op congres
Europarlementariërs van Verenigd Links, van links naar rechts: Takis Hadjigeorgiou (Cyprus), Nikos Chountis (Griekenland), Marisa Matias (Portugal) en Kartika Liotard

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top