www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 21 augustus Driebergen - 10:00 uur, Eric Smaling bezoekt Holland Water, gespecialiseerd in legionellabesmetting drinkwater.
  • Vrijdag 22 augustus Zwolle - 11:00 uur, Eric Smaling bezoekt drinkwaterbedrijf Vitens in Zwolle.
  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
SP.nl/milieu

/milieu :: Nieuws

Van Gerven: Vertrouwen in hoger beroep pelsdierverbod

21-05-2014 SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft vertrouwen in het hoger beroep tegen het opheffen van het pelsdierverbod.

> Lees verder…

Van Gerven: koe hoort in de wei

20-04-2014 De SP komt met een wetsvoorstel om de koe in de wei te houden. SP Kamerlid Henk van Gerven: ‘Een koe hoort gewoon in de wei, en niet permanent op stal. Bovendien past het bij het Nederlandse landschap.’ Steeds meer koeien verdwijnen permanent op stal. In 2001 liep nog 90% van de koeien in de wei. In 2012 was dit nog slechts 70%; een procent minder dan het jaar ervoor. De huidige situatie met 30% van de koeien op stal, is volgens hem al onwenselijk. Maar de kans is reëel dat, zonder tegenmaatregelen, het aantal koeien op stal de komende jaren flink zal toenemen.

> Lees verder…

Van Gerven: controle op vleesindustrie moet beter

28-03-2014 ‘We nemen geen genoegen met lapmiddelen en halve maatregelen.’ Dat zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid waarin gesteld wordt dat de consument niet voldoende garanties krijgt op de veiligheid van vlees. Het rapport bevestigt de kritiek van de SP dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet op orde is en dat de vleessector onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor voedselveiligheid en dierenwelzijn.

> Lees verder…

Van Gerven: pak overlast bioindustrie aan door regulering dieraantallen

13-03-2014 SP-Kamerlid Henk van Gerven vraagt staatssecretaris Dijksma om regulering op dieraantallen mogelijk te maken in gebieden zoals de Peel, die zwaar overbelast zijn door de bio-industrie. 'Maar liefst 33 miljoen kippen, varkens en andere dieren leven er in de Peel. Dat is te veel voor de draagkracht van het gebied. Te veel stank, te veel fijnstof, te veel risico’s voor de volksgezondheid,' aldus Van Gerven.

> Lees verder…

Maak van Gezondheidsdienst voor Dieren een publieke dienst

20-01-2014 Staatssecretaris Dijksma weigert (ondanks een aangenomen SP-motie) om de taken van de private Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) publiek te maken. De GD speelt een cruciale rol bij het opsporen en controleren van gevaarlijke dierziekten zoals Q-koorts en dient daarom volgens SP-Kamerlid Henk van Gerven volledig onafhankelijk te zijn van belanghebbende bedrijven zoals nu niet het geval is: 'Nu keurt nog altijd de slager zijn eigen vlees terwijl de belangen voor de volksgezondheid altijd moeten prevaleren boven de belangen van de vlees- en zuivelindustrie. De staatssecretaris moet daarom niet langer dralen maar zorgen dat de motie wordt uitgevoerd.'

> Lees verder…

Dijksma steunt SP: dierenmishandeling bij productie uitbannen

03-12-2013 Staatssecretaris Dijksma gaat zich sterk maken voor de uitbanning van producten waarvoor dieren levend gevild of geplukt worden. Dat zegde ze maandag toe aan de SP tijdens het overleg Dierenwelzijn in de Tweede Kamer.

> Lees verder…

Ziekelijke doorfok dieren eindelijk aangepakt

11-06-2013 Op initiatief van Henk van Gerven kan eindelijk ingegrepen worden tegen het doorfokken van gezelschaps- en hobbydieren. 'Door het eindeloos doorfokken van rasdieren hebben bijvoorbeeld honden idioot vaak last van epilepsie, kortademigheid en kapotte heupen. Erfelijke gebreken die ontstaan door doorfokken hoeven nu niet langer voor te komen.'

> Lees verder…

Eric Smaling en Emile Roemer Smaling wordt gefeliciteerd door SP-leider Emile Roemer

Maidenspeech Eric Smaling: 'Landbouw en natuur staan met de rug naar elkaar'

05-06-2013 SP-Kamerlid Eric Smaling hield woensdag zijn maidenspeech in de Tweede Kamer tijdens het debat over gewasbeschermingsmiddelen. Smaling maakte daarmee zijn debuut in de Tweede Kamer.

> Lees verder…

Van Gerven: ‘Maak dierproeven overbodig’

15-05-2013 Het aantal proefdieren in Nederland is de afgelopen jaren met 2,5% gestegen naar 582.000. Daarnaast stierven in 2011 maar liefst 530.000 proefdieren ongebruikt. Volgens Henk van Gerven moet hier iets aan gebeuren: ‘De helft van deze dieren overlijdt ongebruikt. Zo ga je niet met dieren om. Wij willen dat de regering zowel het gebruik als de verspilling van proefdieren te lijf gaat.’

> Lees verder…

Compenseer slachtoffers Q-koorts

11-04-2013 Volgens SP-Kamerlid en oud-huisarts Henk van Gerven laat het kabinet de slachtoffers van de Q-koorts al jaren in de kou staan. Hij pleit voor een compensatiefonds. ‘Bizar dat de boeren ondertussen gecompenseerd zijn, maar de slachtoffers niet. Stapels mensen zitten ziek thuis, kunnen niet meer werken of zijn een deel van hun inkomen kwijtgeraakt. In sommige gevallen is de kostwinner van een gezin overleden. Ruimhartige excuses en compensatie zijn op hun plaats.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top