www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Paulus Jansen

Paulus Jansen

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Inez Staarink
Patrick van Lunteren
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Dinsdag 29 april Velp - 17:00 - 19:00 uur, Anne-Marie Mineur, kandidate voor het Europees Parlement, neemt deel aan het Gelders debat over economie en ecologie in Het Keramisch Huis in Velp.
SP.nl/milieu

/milieu :: Nieuws

Van Gerven: controle op vleesindustrie moet beter

28-03-2014 ‘We nemen geen genoegen met lapmiddelen en halve maatregelen.’ Dat zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid waarin gesteld wordt dat de consument niet voldoende garanties krijgt op de veiligheid van vlees. Het rapport bevestigt de kritiek van de SP dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet op orde is en dat de vleessector onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor voedselveiligheid en dierenwelzijn.

> Lees verder…

Van Gerven: pak overlast bioindustrie aan door regulering dieraantallen

13-03-2014 SP-Kamerlid Henk van Gerven vraagt staatssecretaris Dijksma om regulering op dieraantallen mogelijk te maken in gebieden zoals de Peel, die zwaar overbelast zijn door de bio-industrie. 'Maar liefst 33 miljoen kippen, varkens en andere dieren leven er in de Peel. Dat is te veel voor de draagkracht van het gebied. Te veel stank, te veel fijnstof, te veel risico’s voor de volksgezondheid,' aldus Van Gerven.

> Lees verder…

Maak van Gezondheidsdienst voor Dieren een publieke dienst

20-01-2014 Staatssecretaris Dijksma weigert (ondanks een aangenomen SP-motie) om de taken van de private Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) publiek te maken. De GD speelt een cruciale rol bij het opsporen en controleren van gevaarlijke dierziekten zoals Q-koorts en dient daarom volgens SP-Kamerlid Henk van Gerven volledig onafhankelijk te zijn van belanghebbende bedrijven zoals nu niet het geval is: 'Nu keurt nog altijd de slager zijn eigen vlees terwijl de belangen voor de volksgezondheid altijd moeten prevaleren boven de belangen van de vlees- en zuivelindustrie. De staatssecretaris moet daarom niet langer dralen maar zorgen dat de motie wordt uitgevoerd.'

> Lees verder…

Gebruik landbouwsubsidies voor meer natuur en eco-toerisme

18-12-2013 SP-Kamerlid Eric Smaling wil dat het kabinet werk maakt van meer natuur door de landbouwsubsidies uit Brussel slimmer te besteden. 'Ik ben geen voorstander van de enorme landbouwsubsidies uit Brussel, maar als ze dan toch komen dan kunnen we ze beter besteden aan het stimuleren van biologische- en gifvrije landbouw en eco-toerisme. De mogelijkheid is er, laten we die dan ook benutten,’ aldus Smaling.

> Lees verder…

Van Gerven: Bescherm burgers tegen gezondheidsrisicio’s veehouderij

06-11-2013 SP Kamerlid Henk van Gerven wil dat de regering meer gaat doen om de gezondheid van omwonenden van intensieve veehouderij te beschermen. Omdat de regering sinds de Q-koorts nog steeds geen concrete wetgeving hiertoe heeft gemaakt, heeft de SP bij de begrotingsbehandeling een initiatiefnota over veehouderij en volksgezondheid ingediend.

> Lees verder…

Boer aan het woord

Onderzoek SP: Boer wil geen megastallen

26-08-2013 Nederlandse boeren wijzen massaal de trend naar megastallen af. Dat blijkt uit een onderzoek van de SP onder 841 boeren. Slechts 16 procent vindt megabedrijven een goede ontwikkeling. Vier van de vijf ondervraagde boeren heeft liever een handzaam, gemiddeld boerenbedrijf dan een megastal. SP-Kamerlid Henk van Gerven: 'We moeten af van het huidige systeem waarin boeren zich door de bank en overheid gedwongen voelen hun bedrijf te vergroten. Elke dag stoppen zeven boeren. De opdracht aan de politiek is om de ontwikkeling naar minder boeren en meer dieren te stoppen. Dat is ook nog eens goed voor het dierenwelzijn. Koeien komen bijvoorbeeld, door de doorgedraaide schaalvergroting, steeds minder in de wei.’

> Lees verder…

Eric Smaling en Emile Roemer Smaling wordt gefeliciteerd door SP-leider Emile Roemer

Maidenspeech Eric Smaling: 'Landbouw en natuur staan met de rug naar elkaar'

05-06-2013 SP-Kamerlid Eric Smaling hield woensdag zijn maidenspeech in de Tweede Kamer tijdens het debat over gewasbeschermingsmiddelen. Smaling maakte daarmee zijn debuut in de Tweede Kamer.

> Lees verder…

Compenseer slachtoffers Q-koorts

11-04-2013 Volgens SP-Kamerlid en oud-huisarts Henk van Gerven laat het kabinet de slachtoffers van de Q-koorts al jaren in de kou staan. Hij pleit voor een compensatiefonds. ‘Bizar dat de boeren ondertussen gecompenseerd zijn, maar de slachtoffers niet. Stapels mensen zitten ziek thuis, kunnen niet meer werken of zijn een deel van hun inkomen kwijtgeraakt. In sommige gevallen is de kostwinner van een gezin overleden. Ruimhartige excuses en compensatie zijn op hun plaats.’

> Lees verder…

Van Gerven wil voedselrecherche voor aanpak voedselcriminelen

14-03-2013 SP-Kamerlid Henk van Gerven wil dat een speciaal team van voedselrechercheurs wordt opgericht om de strijd aan te gaan met de recente stroom aan voedselschandalen. De voedselrechercheurs moeten – als het aan Van Gerven ligt – ondergebracht worden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Van Gerven: ‘Het gesjoemel met voedsel vormt een bedreiging voor de volksgezondheid en voor het vertrouwen in ons voedsel als exportproduct. Er is in sommige gevallen sprake van georganiseerde misdaad, die keihard aangepakt moet worden.’

> Lees verder…

Kamer steunt SP: extra onderzoeksgeld biologische landbouw

30-01-2013 De komende jaren komt er meer geld beschikbaar voor gefundeerd onderzoek om de biologische landbouw te stimuleren. Dankzij een aangenomen amendement van SP-Kamerlid Henk van Gerven kan er nu bijvoorbeeld gespeurd worden naar resistente en weerbare gewassen zodat er effectiever omgegaan kan worden met grond en middelen en minder gif nodig is. Ook kan er geïnvesteerd worden in het fokken van robuuste dierenrassen die niet snel ziek worden en geen antibiotica nodig hebben.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top