www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Woensdag 20 augustus Delft - 13:00 uur, Eric Smaling is te gast bij Water-onderzoeksinstituut Deltares
  • Donderdag 21 augustus Driebergen - 10:00 uur, Eric Smaling bezoekt Holland Water, gespecialiseerd in legionellabesmetting drinkwater.
  • Vrijdag 22 augustus Zwolle - 11:00 uur, Eric Smaling bezoekt drinkwaterbedrijf Vitens in Zwolle.
  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP presenteert rapport met 10 eerste lessen Moerdijk

13-01-2011 • SP-er Paulus Jansen presenteert vandaag bij het spoeddebat over de brand in Moerdijk een rapport met 10 lessen die nu al getrokken kunnen worden. Jansen: ‘We zijn ontsnapt aan een veel grotere ramp en de komende maanden moet tot de bodem worden uitgezocht wat er bij Chemie-Pack is fout gegaan. Maar er zijn in Nederland 400 bedrijven die net zo gevaarlijk of veel gevaarlijker zijn dan Chemie-Pack. We hebben de dure plicht meteen aan de slag te gaan. Met onze 10 voorstellen zijn werknemers, omwonenden en hulpdiensten meteen beter beschermd, mocht zoiets nog een keer gebeuren.’

Direct na de brand in Moerdijk pleitte de SP al voor een diepgaand onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat dit meteen in gang is gezet is een belangrijke eerste stap, maar volgens Jansen betekent dit niet dat de politiek met de armen over elkaar kan gaan zitten. Een eerste belangrijke eis zal zijn dat onmiddellijk gestopt wordt met de door het Kabinet aangekondigde ‘inspectievakantie’. Dit betekent dat bedrijven die de benodigde certificaten hebben, niet of nauwelijks meer op bezoek van de inspectie hoeven te rekenen. ‘Een certificaat is mooi, maar veiligheid hangt niet ingelijst aan de muur. Mensen in Nederland hebben recht op goede bescherming, en die bescherming mag niet vrijblijvend zijn. Wij willen dat elk van deze 400 gevaarlijke bedrijven minstens elk jaar de inspectie over de vloer krijgt’, aldus Jansen.

Volgens Jansen moet bij een brand van deze omvang in de toekomst het terrein ook onmiddellijk vergrendeld worden. ‘Dat heeft nu veel te lang geduurd. Mensen hebben onbeschermd op het terrein rondgelopen, hulpdiensten waren aanwezig zonder speciale bescherming en journalisten deden verslag, terwijl enkele dagen later het terrein hermetisch werd afgesloten. Dat is de omgekeerde wereld. Eerst afsluiten en pas als zeker is dat het terrein weer veilig is, mogen de mensen weer naar binnen.’

De SP plein in haar plan voor een standaard gezondheidscontrole bij calamiteiten als deze. Vaak kan het jaren duren voordat mensen klachten krijgen, nadat ze blootgesteld zijn aan giftige chemicaliën. Jansen: ‘Daarom is het van het grootste belang direct betrokkenen allemaal te onderzoeken om in beeld te krijgen waar ze aan zijn blootgesteld en hoe hun gezondheid voor de brand was. Zo kan je later – mochten mensen ziek worden – bepalen in hoeverre dit door de brand veroorzaakt is en voorkom je onnodige onduidelijkheid en zelfs te late behandelingen.’

Verder pleit de SP in het aanvalsplan onder meer voor betere verdeling van gevaarlijke stoffen op een terrein, een duidelijker registratie van de aanwezige gevaarlijke stoffen, een grotere bluscapaciteit bij de grote chemische clusters in het land en het duidelijker herkenbaar maken van vervoersmiddelen en opslagruimtes met giftige chemicaliën.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top