www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Paulus Jansen

Paulus Jansen

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Inez Staarink
Patrick van Lunteren
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Dinsdag 29 april Velp - 17:00 - 19:00 uur, Anne-Marie Mineur, kandidate voor het Europees Parlement, neemt deel aan het Gelders debat over economie en ecologie in Het Keramisch Huis in Velp.
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Het probleem van de Antwerpse haven

17-12-2010 • De Tweede Kamer steunde donderdag een SP voorstel dat de regering opdraagt met de Belgische overheden in gesprek te gaan over de ontsluiting van de Antwerpse haven. Het Scheldeverdrag dat nu de basis legt voor de bereikbaarheid van de haven brengt te veel uitvoeringsproblemen met zich mee. De Westerschelde moet uitgebaggerd worden om grote zeeschepen toegang te bieden tot Antwerpen zonder dat ze afhankelijk zijn voor het getij. Die verdere verdiepingen leidt nu tot nog veel meer veiligheidsrisico’s en schade aan het ecosysteem. Zo is er veel onrust ontstaan over het ontpolderen van de Hedwigespolder SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen:" Nieuwe afspraken zijn nodig. Het is niet logisch om ons voor een haven die 70 km landinwaarts ligt zoveel problemen op de hals te halen".


Door de toenemende diepgang van zeeschepen is dat in de loop van de jaren steeds onhandiger geworden. In Rotterdam is dat opgelost door de havens voor grote diepgang geleidelijk te verplaatsen naar de Maasvlakte. Antwerpen kan dat niet omdat Zeeuws Vlaanderen Nederlands grondgebied is. Voor hen lijkt de enige oplossing Belgen de verdieping van de Schelde. Jansen: "De SP is er al jaren voorstander van dat Nederland en België de problematiek rond Antwerpen oplossen door afspraken te maken over samenwerking van alle havens. Rotterdam en Antwerpen, maar ook Zeebrugge, Gent, Terneuzen en Vlissingen moeten samen optrekken in plaats van elkaar beconcurreren. Dat kan de prijs van logistieke diensten omlaag brengen, maar ook een duurzame toekomst voor het Scheldegebied een stap dichterbij brengen".


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top