www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 21 augustus Driebergen - 10:00 uur, Eric Smaling bezoekt Holland Water, gespecialiseerd in legionellabesmetting drinkwater.
  • Vrijdag 22 augustus Zwolle - 11:00 uur, Eric Smaling bezoekt drinkwaterbedrijf Vitens in Zwolle.
  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

De zon verdwijnt uit Nederland

30-11-2010 • Minister Verhagen maakt uitrol van duurzame energie van zonnepanelen onmogelijk door aan de subsidieregeling voor duurzame energie een maximumbedrag te stellen van 15 ct per Kwh. Verhagen zegt dat hij de nieuwe regeling alleen wil richten op het “maken van meters”, met de goedkoopst mogelijke duurzame technieken. De techniek van zonnepanelen is nog niet zover ontwikkeld dat zij zonder subsidie uitkan. De kostprijs van zonnepanelen is twee á drie keer zo hoog. “Het aantal SDE+ projecten voor zonneenergie zal het komend jaar dus tot nul teruglopen”, zegt SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen.” De minister kiest voor de weg van de minste weerstand. Hij moet juist nu de dure technieken steunen en niet de technieken die al bijna zelfstandig tegen kostprijs kunnen draaien."

Doel van de SDE+ is om duurzame energie te bevorderen in Nederland zodat in 2020 minstens 14% energie uit duurzame bronnen wordt opgewekt. De achterstand die Nederland heeft opgelopen door laks beleid wil Verhagen nu inlopen door snel veel geld te steken in technieken die met weinig subsidie gerealiseerd kunnen worden zoals wind op land, stortgas en biovergisters. Jansen: ”Die technieken zijn al bijna kostendekkend en hebben helemaal geen subsidie meer nodig. Juist de technieken met potentie voor de toekomst hebben nog een ontwikkeling door te maken en hebben geld nodig. Zonnepanelen horen daar bij en wind op zee”.

Bijkomend idee van verhagen is dat er bespaart kan worden op de personele lasten van het ministerie. Het blijft echter een erg omslachtig systeem met 4 inschrijfmomenten en een subisdieplafond. “Het is een raadsel hoe Verhagen een bezuiniging van 900 formatieplaatsen kan inboeken”, zegt Jansen: “Dat haalt hij nooit zolang hij de essentie van de Duitse 'feed in' regeling niet overneemt. Dat is een open-eind-regeling, waar je geen subsidiebeschikking meer nodig hebt maar zo aan de slag kan.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top