www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Woensdag 20 augustus Delft - 13:00 uur, Eric Smaling is te gast bij Water-onderzoeksinstituut Deltares
  • Donderdag 21 augustus Driebergen - 10:00 uur, Eric Smaling bezoekt Holland Water, gespecialiseerd in legionellabesmetting drinkwater.
  • Vrijdag 22 augustus Zwolle - 11:00 uur, Eric Smaling bezoekt drinkwaterbedrijf Vitens in Zwolle.
  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Gerven: Per direct handelsverbod paling uit verontreinigde gebieden

27-09-2010 • De SP wil per direct een handelsverbod van paling uit de Biesbosch en het deltagebied rondom de grote rivieren. Dit zegt SP-kamerlid Henk van Gerven in een reactie op de uitzending van Zembla waarin opnieuw wordt vastgesteld dat de gevangen paling daar meer dioxine bevat dan wettelijk is toegestaan. 'In het belang van de volksgezondheid moeten minister Klink en Verburg onmiddellijk een verkoopverbod op ‘dioxinepaling’ instellen. Hier is sprake van consumptie van chemisch afval uit het riool van Europa doordat giftige dioxines zich stapelen in de vette paling. We moeten dit niet langer in de schappen tolereren.'

Dioxines in te hoge concentraties kunnen kanker veroorzaken maar zijn met name schadelijk voor het nageslacht en de ongeboren vrucht. Ze hebben een negatief effect op de weerstand van kinderen en kunnen leiden tot leer- en gedragsproblemen.

Henk van GervenDe SP heeft al eerder vragen gesteld over de gang van zaken in de palingvisserij in deze gebieden. Ook minister Verburg is al jaren op de hoogte van de problemen maar heeft tot nu toe niet gehandeld. In de uitzending van Zembla afgelopen zaterdag werd opnieuw getoond hoe het op dit moment gesteld is met het dioxinegehalte in paling. Henk van Gerven: 'De consument moet op de overheid kunnen vertrouwen dat de voedselveiligheid is gewaarborgd. De vergelijking met de Q-koorts epidemie is treffend. Ook daar stelde de minister de belangen van de geitenhouderij boven de volksgezondheid met alle gevolgen vandien. Dat de vissers willens en wetens paling op de markt brengen die ongezond is, is laakbaar gedrag. Dat de minister het vervolgens maar laat lopen is nog erger.'

De SP wil dat ministers Verburg en minister Klink uitleg komen geven in het vragenuur. Henk van Gerven rekent erop dat minister Klink minister Verburg tot de orde roept. Naast het handelsverbod zal gekeken moeten worden hoe het verder moet met de palingvisserij in Nederland. Henk van Gerven: 'Het gaat er niet om de sector kapot te maken, maar de palingvangst en productie moet duurzaam worden en veilig voor de consument.'

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top