www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Paulus Jansen

Paulus Jansen

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Inez Staarink
Patrick van Lunteren
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Dinsdag 29 april Velp - 17:00 - 19:00 uur, Anne-Marie Mineur, kandidate voor het Europees Parlement, neemt deel aan het Gelders debat over economie en ecologie in Het Keramisch Huis in Velp.
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Balkenende-IV zakt ook voor natuur en milieubeleid

14-09-2010 • De ministers van VROM en LNV zakken voor hun beleid. Het wemelt onvoldoendes in de jaarlijkse natuur- en milieumonitor van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dit jaar heeft het Planbureau voor de eerste keer de Natuurbalans en Milieubalans, samen met een nieuwe rapportage over het ruimtelijk beleid, gebundeld in één monitor. De crisis heeft nog iets van het milieudoelen binnen bereik gebracht. Als de economie aantrekt zijn we die tijdelijke verbeteringen snel weer kwijt. 'Een zeer slecht rapportcijfers voor Balkenende-IV. Dat belooft wat voor Rutte-I', zegt SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen.

Enkele conclussies: het nationaal klimaatdoel voor 2020 (30% reductie broeikasgassen t.o.v. 1990) en de nationale doelstelling voor duurzame energie voor 2020 zijn buiten bereik. Het voorgenomen energiebesparingstempo van 2% jaar wordt niet gehaald. De biodiversiteit gaat nog steeds achteruit. Het doel om de geluidproductie door verkeer in 2010 met 2 dB(A) te verminderen is niet gehaald.

Als de voortekenen niet bedriegen zal rechts nog verder het mes gaan zetten in het milieu-, natuur- en RO-beleid, onder het motto dat we eerst brood op de plank moeten hebben. Jansen: 'Dat is uiterst kortzichtig over 30 jaar is ons aardgas op, dat scheelt de schatkist €20 miljard per jaar. Als we niet als een speer aan de slag gaan om onze afhankelijkheid van import van fossiele brandstoffen -en van nietduurzame grondstoffen in brede zin- te verminderen zitten we straks op een houtje te bijten'.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top