www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP: “EU, stop cyanide bij mijnbouw”

05-05-2010 • “Het duurt te lang om cyanide bij het winnen van goud te verbieden. Het bedreigt ons water en de biodiversiteit: het gebruik ervan moet onmiddellijk stoppen.” Dat zegt Europarlementslid Kartika Liotard. De SP’er is daarom een van de initiatiefnemers om via een resolutie de Europese Commissie te dwingen een verbod op cyanidegebruik in de mijnbouw in te stellen.

Morsingen
In 2000 deed zich de grootste milieuramp van centraal Europa voor. Honderdduizend kubieke meter water met het extreem agressieve cyanide stroomde via Roemenië de rivieren in en doodde vrijwel alle leven. De kans dat zich zoiets weer voordoet, wordt als reëel bestempeld. Wereldwijd komen nog regelmatig grote cyanidemorsingen voor.

Resolutie
Liotard: “Toch gaan we in de EU door met het gebruik ervan, ook in dichtbevolkte gebieden. Daarom hebben we nu een resolutie opgesteld. We willen dat de Europese Commissie er alles aan doet dit cyanidegebruik nog in 2010 volledig stop te zetten. De christendemocratische fractie waar het CDA bij hoort, wil tijd rekken. Ze willen onze resolutie alleen ondertekenen als er staat dat er pas eind 2011 met een verbod wordt begonnen. Als het niet anders kan zal ik me daar bij neerleggen, maar het is bizar dat zulke koehandel zich voordoet in het VN-jaar ter bescherming van de biodiversiteit.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top