www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Verbeter openbaar vervoer tussen Almere en Amsterdam

18-11-2009 • De SP wil dat de regering snel geld reserveert voor beter openbaar vervoer tussen Almere en Amsterdam. De regering wil dat Almere fors woningen gaat bouwen, maar reserveert geen geld voor degelijk openbaar vervoer. SP-Kamerlid Hans van Leeuwen: “We moeten dit in de goede volgorde doen. Zonder goed openbaar vervoer kan er niet gebouwd worden. Tussen Amsterdam en Almere staat het nu al dagelijks volledig vast. Dat wordt een ramp met 60.000 extra woningen. Daar komt bij dat goed openbaar vervoer ervoor zorgt dat mensen sowieso niet in de auto stappen.”

Hans van LeeuwenOp termijn ziet de regering wil mogelijkheden om het openbaar vervoer tussen beide steden te verbeteren. Via een nieuwe IJmeerverbinding of via de huidige Hollandse Brug. De kosten van de IJmeerverbinding zijn hoog, maar deze oplossing is veruit het beste om het openbaar vervoer echt een goed alternatief te laten zijn voor de auto. Als de regering besluit te gaan bouwen in Almere moet volgens Van Leeuwen in ieder geval geld gereserveerd worden om te investeren in een betere openbaar vervoer verbinding via de Hollandse brug. “Dan hebben we in ieder geval al een alternatief om mensen uit de auto te houden. Zonder deze verbinding kan Almere gewoonweg niet gaan bouwen, daar heeft niemand wat aan.”

De keuze van Almere om in Westelijke richting te bouwen kan niet op steun van Van Leeuwen rekenen. “We hebben een polder aangelegd. Nu gaan we weer in het water bouwen, wat veel duurder is. Almere kan prima een zelfstandige stad zijn, in plaats van tegen Amsterdam aan te willen groeien.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top