www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 21 augustus Driebergen - 10:00 uur, Eric Smaling bezoekt Holland Water, gespecialiseerd in legionellabesmetting drinkwater.
  • Vrijdag 22 augustus Zwolle - 11:00 uur, Eric Smaling bezoekt drinkwaterbedrijf Vitens in Zwolle.
  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Harde aanpak illegaal hout afgedwongen

18-02-2009 • In de Europese richtlijn over het weren van illegaal hout komt een omgekeerde bewijslast voor importeurs van hout. Zij moeten zelf de legale herkomst van het hout aantonen. Hiermee is door een meerderheid van het Europees Parlement ingestemd met een voorstel van de SP.

De richtlijn ging aanvankelijk geheel voorbij aan het beschermen van oerbossen en de rechten van de inheemse bevolking in de landen waar veel hout gekapt wordt. SP-europarlementarier Kartika Liotard stelde daarom wijzigingen voor. In de eerste plaats om de invoer van illegaal hout onmogelijk te maken, maar óók om te zorgen dat wij als consument niet meer misleid wordt door de definitie 'legaal hout', zoals nu het geval is. Als er bijvoorbeeld in een houtproducerend land geen of nauwelijks regels zijn ten aanzien van de houtkap, en als in dat land ook de rechten van de inheemse bevolking niet wettelijk zijn vastgelegd, is volgens de voorgestelde richtlijn het hout uit dat land legaal. Liotard: "In de nieuwe richtlijn moet de definitie 'legaal hout' betekenen: gegarandeerd verantwoord gekapt hout. En niets minder dan dat."

Tweede Kamerlid Remi Poppe is er zeer over te spreken dat ze in Europa wel oor hebben voor dat idee. "Eindelijk zijn nu de regels aangepast en dat is precies wat de SP altijd heeft gevraagd. Nederlandse ministers zagen vooral beren op de weg en waren niet bereid om te handhaven, maar nu zullen ze wel moeten."


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top