www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
SP.nl/milieu
Natura 2000
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Senaat akkoord met SP-motie over Natura 2000-gebieden

24-12-2008 • Met één stem meerderheid schaarde de Eerste Kamer zich tijdens de allerlaatste stemming van het jaar achter een motie van SP-senator Eric Smaling. Die motie wil het beheer van de vele, door de regering aangemelde ‘Natura 2000’-gebieden vereenvoudigen en tegelijkertijd stimuleren dat in de bufferzones rondom de natuurgebieden ecologische landbouw en streekeigen productie wordt toegepast.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. De regering heeft in totaal 9% van het landoppervlak aangemeld bij Europa als 'Natura 2000'-gebied. Daarbij gaat het in totaal om 162 gebieden, waarbij opvallend veel kleine stukken grond zijn, 'niet veel groter dan een postzegel', aldus Smaling. Het voorstel kreeg prompt de bijnaam 'postzegelmotie'.

Omdat bedrijven, die grenzen aan de natuurgebieden te maken krijgen met beperkende bepalingen, voorzag hij een vloed van klagende belanghebbenden. Hij pleitte er voor om in gebieden met veel ‘postzegels’ het hele gebied aan te wijzen en één beheerplan op te stellen. ‘Reken maar uit’, aldus de SP-senator, ‘tien gebiedjes van elk honderd hectare hebben een omtrek van 40 kilometer, maar een even groot, aaneengesloten gebied van duizend hectare heeft een omtrek van 13 kilometer.’

Smaling diende een motie in waarin de regering verzocht wordt om in die gebieden te komen tot één gecombineerd beheersplan. Bovendien vroeg hij om het inschakelen van objectieve procesbegeleiders omdat hij (in tegenstelling tot minister Verburg) voorzag dat de vele belangen die spelen bij het opstellen van beheerplannen niet altijd tot een win-win situatie zullen leiden. De minister voelde zich ook niet geroepen om in de bufferzones rond de natuurgebieden de ecologische landbouw te stimuleren. Maar een nipte meerderheid in de senaat vond dat wel een goed idee en stuurde de minister met die boodschap het nieuwe jaar in

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top