www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

TNO rapport Cramer ondersteunt pleidooi voor sanering asbestdaken

20-02-2008 • De conclusie uit de door Minister Cramer opgevoerde rapportage van TNO luidt dat vrijwel alle asbestcement dak- en gevelplaten in Nederland matig tot ernstig verweerd zijn. Dit is in overeenstemming met het onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat de verwering pas goed zichtbaar wordt bij asbestcement platen van 15-20 jaar en ouder. Daarmee is het gelijk van Poppe aangetoond en heeft de minister alle reden om de asbestdaken weldegelijk aan te pakken. ’verbazingwekkend dat de minister dit rapport aanvoert om nog niets te doen’,zegt Poppe. ‘Het bevestigd juist mijn hele pleidooi dat die daken verweren en opgeruimd moeten worden’.


Met name wanneer de asbestcement dak- en gevelplaten niet zijn voorzien van dakgoten of wanneer de dakgoten verstopt of lek zijn is een zeker potentieel risico aanwezig. TNO bevestigd dat het vooralsnog onbekend is of- en hoeveel woningcomplexen en openbare gebouwen in Nederland aanwezig zijn die zijn voorzien van asbestcement dak- en gevelplaten zonder dakgoten. TNO adviseert om dit onderdeel expliciet mee te nemen bij inventarisaties van woningen, woningcomplexen, gebouwen en opstallen. Voor de overige asbestcement dakplaten op met name schuren en stallen is een actueel blootstellingrisico’s in de meeste gevallen (nog) niet aan de orde vanwege het ontbreken van een directe inlooproute naar de woning. Poppe: ‘Alle reden dus om niet af te wachten tot de platen echt verweren. Laten we nu alvast preventief de asbestdaken in met en zonder goot in kaart brengen en beginnen met saneren van de oudste en meest verweerde daken’.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top