www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Vrijdag 22 augustus Zwolle - 11:00 uur, Eric Smaling bezoekt drinkwaterbedrijf Vitens in Zwolle.
  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP komt als enige met echt alternatief in de ontpolderingsdiscussie.

04-12-2007 • In de Tweede Kamer vond maandag een wetgevingsoverleg plaatst over het ontpolderen van bepaalde gebieden in Zeeland. De Kamer moet een verdrag met België goedkeuren over verdieping van de Schelde, loodstarieven en natuurherstel. Bij dat laatste zouden Zeeuwen een gedeelte van Zeeland moeten teruggeven aan de zee. SP-Kamerlid Hugo Polderman: "Ontpolderen ligt heel gevoelig in Zeeland. Ik voel mee met de mensen die hier vanochtend in de Kamer maar liefst drie petities aanboden tegen ontpoldering. Ons alternatief, waarbij recente impolderingen voor industrie in Terneuzen en het Sloegebied worden meegenomen in het plan, is een goed alternatief voor de ontstane impasse."

De Schelde is na de Deltawerken nog de enige overgebleven zee-arm in zijn soort. Door inpolderingen bij genoemde plaatsen is de kwaliteit van de natuur daar echter snel achteruit gegaan. In het verdrag is besloten dat onder andere de Hedwigepolder teruggegeven wordt aan de zee. Iedereen is het er over eens dat er iets moet gebeuren aan natuurherstel, maar ontpoldering van oudere gebieden is voor de meeste Zeeuwen slecht bespreekbaar.

Polderman wil de regering per motie dwingen om de recente inpolderingen voor industrie bij Terneuzen en het Sloegebied mee te nemen in haar alternatieven van natuurherstel, en dus ontpoldering. Polderman: "Wat er bij de Zeeuwen, en bij mij, ook niet in gaat is dat het inpolderen voor industrie ook nu gewoon doorgaat. En de Zeeuwen moeten wel land inleveren voor het herstel van natuur. Dat is meten met twee maten. Er moet iets gebeuren aan natuurherstel, en het ontpolderen van de meest recente industrie is daarbij een reeël en echt alternatief."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top