www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP stemt tegen de Wet Algemene Bepalingen Omgevingrecht (WABO).

26-11-2007 • SP-Kamerlid Hans van Leeuwen was in het acht uur durende overleg vandaag zeer kritisch over de WABO. Van Leeuwen: ‘WABO, het klinkt als een wollig aapje, maar het is een wet als een cactus’. De wet is bedoeld om de vergunningaanvragen voor het bedrijfsleven en de burgers die wat willen bouwen te versoepelen. Op zichzelf is de SP daar niet tegen. Sterker nog overbodige regels en procedures moeten zo snel mogelijk worden opgeheven. De WABO is echt een draak van een wet. Van Leeuwen:'Het leidt tot veel bestuurlijk gedoe, waar de aanvrager weliswaar geen weet van heeft, maar wat er evenzogoed wel is. Bij mij doemt het beeld van de afhaalchinees op, waar je wel eens een snelle blik door het doorgeefluikje (een loket) in de keuken kan werpen. Stoom, vuur, gerinkel van pannen en een onbegrijpelijke communicatie, en toch netjes je maaltijd in een plastik bakje. Een wonder’.

Hans van LeeuwenIn die zin kan de WABO als camouflagewet worden gezien. In feite verandert er helemaal niets. Alle wettelijke eisen aan de vergunningen blijven bestaan. Ze komen straks alleen in één keer uit het loket met een mooi kaftje en een nietje er door heen. Zo heet een bouwvergunning straks een omgevingsvergunning onderdeel bouw en heet een kapvergunning straks omgevingsvergunning onderdeel kap.

De voorgestelde administratieve winst voor burgers wordt geheel ongedaan gemaakt door de toename van bestuurlijke drukte achter de schermen. Het feit dat bij de WABO niet de organisatie van de overheid centraal staat maar de klantvriendelijkheid richting burger doet daar niets aan af. Overigens zijn beide onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een slecht georganiseerde overheid heeft gevolgen voor de burger. ‘Met samenwerking en het delen van kennis is niets mis, maar daar is de WABO niet voor nodig’, zegt van Leeuwen.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top