www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Gemeenten zitten op een goudmijn

09-11-2007 • Minister Cramer van Milieu bevestigt in haar antwoord op Kamervragen van SP-Kamerleden Van Leeuwen en Roemer dat gemeenten tot zeker een miljard kunnen besparen door 4.000 oude stortplaatsen af te graven. Voor alle voormalige stortplaatsen tezamen zijn er eenmalige kosten van € 670 miljoen. Daarnaast is jaarlijks € 15 miljoen nodig voor bijvoorbeeld monitoring. Over een periode van twintig jaar gaat het over circa € 1 miljard. Dit is exclusief de kosten die de extra risico's als gevolg van klimaatverandering met zich meebrengen. "Die besparingen alleen al zijn de moeite van het ontginnen waard", zegt Van Leeuwen.

"De prijzen van grondstoffen zijn nu zo hoog dat gemeenten ook met scheiden en sorteren van het afval nog eens vele miljoenen extra kunnen verdienen. Dan moeten de gemeenten het afval echter niet gaan verbranden voor energieproductie, zoals de minister voorstelt", zegt Van Leeuwen.

De minister laat volgens de SP een kans liggen als ze het afval gaat inzetten voor opwekking van energie. De verbranding van de afvalstoffen is pure kapitaalvernietiging. Er zijn rendabele technieken zoals 3R beschikbaar om het afval om te zetten in grondstoffen. Van Leeuwen: "Afval moet verwerkt worden volgens de Ladder van Lansink, daar zou de minister de gemeenten op moeten wijzen. De ladder houdt in dat afval bij voorkeur wordt gerecycled. Pas als dat niet mogelijk is, wordt het verbrand."

Derde voordeel is de ruimtewinst. Het afgraven van de afvalstorten levert ook flinke ruimtewinst op. Er zijn 4.000 voormalige stortplaatsen bekend in Nederland. Verreweg de meeste voormalige stortplaatsen zijn gelegen in landelijk gebied. Ongeveer 200 daarvan liggen in de winterbedding van de grote rivieren. Het grootste deel van de voormalige stortplaatsen is in eigendom van overheden. De totale oppervlakte van alle 4.000 bekende voormalige stortplaatsen is ongeveer 8.000 ha. Meer dan de helft van de voormalige stortplaatsen is kleiner dan 0,6 ha. Bij afgraving kan die ruimte weer benut worden voor wonen, werken en recreëren. "In ons land is ruimte schaars en dus duur", zegt van Leeuwen. "Ik zal er bij de minister op aandringen die afvalstorten snel te laten afgraven."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top