www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Nieuw hoogspanningsnet moet onder de grond

07-11-2007 • SP-Kamerlid Hans van Leeuwen heeft maandag tijdens het overleg met de minister van Economische Zaken aangedrongen op ondergrondse aanleg van het nieuwe hoogspanningsnet in de Randstad. Voorafgaand aan het debat hebben veel belanghebbenden, omwonenden en een meerderheid van de kamerfracties aangegeven bedenkingen te hebben bij de wijze waarop het wordt aangelegd. Zij vinden dat het netwerk geen inbreuk mag doen op het woonmilieu, het landschap en zeker geen schadelijke gevolgen mag hebben voor volksgezondheid. "Dan moet je als overheid durven kiezen voor maatschappelijk belang, en dus voor ondergronds", aldus Van Leeuwen.

Hans van LeeuwenHet nieuwe hoogspanningsnet is onder andere nodig vanwege capaciteitsgebrek op het huidige netwerk en vanwege de aansluiting van geplande windmolenparken op zee. Ook kunnen het Engelse netwerk en de kleinschalige duurzame energieopwekking in het Westland er op aangesloten worden. Van Leeuwen: "De noodzaak is daarmee helder. Het kabinet gaat echter om financiële redenen voor een bovengrondse oplossing. Mijn advies aan de minister is om het zo mooi en verstandig mogelijk in het landschap in te passen en dus te kiezen voor ondergronds."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top