www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Nederlanders betalen te veel afvalstoffenheffing

25-10-2007 • SP Tweede Kamerleden Poppe en Jansen stelden vandaag vragen over de verwijderingsbijdrage voor elektrische apparaten aan minister Cramer van Milieu. Naar schatting betalen we al drie jaar lang jaarlijks vijf tot tien miljoen euro te veel aan afvalstoffenheffing. Dit bedrag hebben de gemeenten nodig voor het inzamelen, sorteren en opslaan van elektrische apparaten. Eigenlijk moeten producenten van de apparaten dit betalen uit de inkomsten van de verwijderingsbijdrage. Maar omdat die dit weigeren, rekenen gemeenten de kosten nu aan ons door. Poppe: ‘Dit betekent dus dat we twee keer voor de verwijdering betalen, eerst de verwijderingsbijdrage en later nog eens via de afvalstoffenheffing. Dat is op zijn minst één keer te veel'.

Remi PoppeDe producenten weigeren al sinds 2004 de kosten voor het inzamelen, sorteren en opslaan van elektrische apparaten in de gemeentelijke 'milieustraten' te betalen. De producenten, verenigd in de brancheorganisaties NVMP en ICT Milieu, bestrijden dat ze hiertoe verplicht zijn. Poppe ‘Ik heb de minister gevraagd de wet op dit punt nog eens goed uit te leggen want blijkbaar zijn die regels niet duidelijk genoeg. Ik reken er op dat de VROM Inspectie daarna zal toezien op naleving en dat de burgers hun geld terugkrijgen’.

De verwijderingsbijdrage is bedoeld om de kosten voor verwijdering te kunnen betalen van afgedankte apparaten die zijn verkocht voor augustus 2005. De bijdrage mag tot 2011 worden geheven. Daarna moeten de producenten de verwijderingkosten verrekenen met de aanschafprijs. Om ook na 2011 de verwerking van afgedankte apparaten van voor 2005 te kunnen betalen moet een soort reservepotje opgebouwd worden. Inmiddels hebben de producenten daar zo'n 175 miljoen euro in opgepot. Dat is volgens de critici ruim voldoende om al die apparaten te verwijderen. 'Geld is er dus genoeg', zegt Poppe, 'ik ben het dan ook eens met iedereen die vindt dat ook die verwijderingsbijdrage afgeschaft kan worden'.

Naast de burger lijkt ook het milieu de klos. Door de halsstarrige houding van de producenten kiezen de gemeenten er steeds vaker voor de lucratieve handel met schroothandelaren. Daarmee verdienen de gemeenten nog iets terug van de kosten. Deze handel is echter moeilijker te controleren. Zo kunnen de afgedankte apparaten alsnog eindigen op de afvalstorten van Afrika. Poppe:’Dit toont wat mij betreft aan dat marktwerking in de afvalverwerking niet goed werkt. Bedrijven komen er nu te gemakkelijk mee weg. De minister zal zich steviger op moeten stellen en harde sancties moeten opleggen bij het niet nakomen van afspraken en wetten’.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top