www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 21 augustus Driebergen - 10:00 uur, Eric Smaling bezoekt Holland Water, gespecialiseerd in legionellabesmetting drinkwater.
  • Vrijdag 22 augustus Zwolle - 11:00 uur, Eric Smaling bezoekt drinkwaterbedrijf Vitens in Zwolle.
  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Rekenkamer kraakt natuurbeleid, SP wil meer regie en handhaving

21-06-2007 • Het natuurbeleid moet veel sterker centraal worden aangestuurd en er moet worden geïnvesteerd in handhaving. Die conclusie trekt SP-Kamerlid Hugo Polderman uit het zeer kritische rapport dat de Rekenkamer vanmiddag presenteerde over de natuurbescherming in Nederland. De uitvoering van het beleid draagt volgens de onderzoekers onvoldoende bij aan de bescherming van de natuur. De ruimtelijke samenhang en de kwaliteit van de beschermde natuurgebieden dreigen hierdoor te worden aangetast.

PoldermanDe uitvoering van het natuurbeschermingsbeleid draagt volgens het rapport onvoldoende bij aan de bescherming van de natuur. Het huidige beleid schiet tekort om de gestelde doelen te bereiken. Belangrijke uitgangspunten van het natuurbeschermingsbeleid worden onderuit gehaald: het zogenaamde ‘Nee tenzij’ regime werkt niet goed genoeg, het compensatiebeginsel werkt onvoldoende, de definities van zwaarwegend openbaar belang zijn ontoereikend en te vaag omschreven, en er is een te beperkte invulling van de plicht tot alternatieven onderzoek.

Polderman: “Dat de natuur het te vaak aflegt tegen de economische belangen – iets dat de SP en milieuorganisaties al langer stellen - wordt nu door het gerenommeerde adviescollege bevestigd.”

“Door steeds meer de verantwoordelijkheid voor de natuurbescherming bij lokale overheden op het bordje te leggen, hebben de vorige kabinetten er voor gezorgd dat we nog minder zicht en grip hebben op de ontwikkelingen,” stelt Polderman. “De SP is er van overtuigd dat er een cultuuromslag moet komen, waarbij er veel meer regie gevoerd wordt door de landelijke overheid, zowel bij de uitvoering als de handhaving.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top