www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Minister gaat aan de slag met bevindingen SP-rapport over afval-export

19-04-2007 • Tweede-Kamerlid Remi Poppe en Europarlementariër Kartika Liotard hebben vanmiddag het SP-rapport ‘Afval heeft toekomst’ overhandigd aan minister Cramer van Milieu. De hoofdconclusie uit het rapport is dat zorgvuldig gescheiden Nederlands afval vaak over de grens gedumpt wordt.

Het verwerken van ons afval door goedkope en weinig milieubewuste buitenlandse bedrijven kan alsnog ernstige schade toebrengen aan mens en milieu. Ook als het om legale export van afval gaat waarvoor een exportbeschikking is afgegeven. De minister deelde de zorgen van Poppe en Liotard. Ze sprak haar verbazing uit over het verschil tussen de rapportages van haar inspecties en de bevindingen van de SP. Ze beloofde dit verschil grondig te gaan analyseren. Ze zal een schriftelijke reactie geven op het rapport, zodat het in de Tweede Kamer besproken kan worden.

Poppe: “De grootste vraag is hoe de illegale transporten zijn tegen te houden. Er is momenteel nog geen antwoord op het weglekken van afval via de landsgrenzen.” De minister moest dit beamen. Ook onderschreef ze de aanbevelingen om in Europees verband de organisatie van handhaving te verbeteren. Nederland nam in Europees verband al het voortouw om de handhaving beter te organiseren. Liotard: “Het is goed dat deze nieuwe minister de problemen met handhaving van afvaltransporten ook wil inbrengen in het debat van de Europese Milieuraad. De SP zal haar daar zeker bij steunen.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top