www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Paulus Jansen

Paulus Jansen

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Inez Staarink
Patrick van Lunteren
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Dinsdag 29 april Velp - 17:00 - 19:00 uur, Anne-Marie Mineur, kandidate voor het Europees Parlement, neemt deel aan het Gelders debat over economie en ecologie in Het Keramisch Huis in Velp.
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Minister gaat aan de slag met bevindingen SP-rapport over afval-export

19-04-2007 • Tweede-Kamerlid Remi Poppe en Europarlementariër Kartika Liotard hebben vanmiddag het SP-rapport ‘Afval heeft toekomst’ overhandigd aan minister Cramer van Milieu. De hoofdconclusie uit het rapport is dat zorgvuldig gescheiden Nederlands afval vaak over de grens gedumpt wordt.

Het verwerken van ons afval door goedkope en weinig milieubewuste buitenlandse bedrijven kan alsnog ernstige schade toebrengen aan mens en milieu. Ook als het om legale export van afval gaat waarvoor een exportbeschikking is afgegeven. De minister deelde de zorgen van Poppe en Liotard. Ze sprak haar verbazing uit over het verschil tussen de rapportages van haar inspecties en de bevindingen van de SP. Ze beloofde dit verschil grondig te gaan analyseren. Ze zal een schriftelijke reactie geven op het rapport, zodat het in de Tweede Kamer besproken kan worden.

Poppe: “De grootste vraag is hoe de illegale transporten zijn tegen te houden. Er is momenteel nog geen antwoord op het weglekken van afval via de landsgrenzen.” De minister moest dit beamen. Ook onderschreef ze de aanbevelingen om in Europees verband de organisatie van handhaving te verbeteren. Nederland nam in Europees verband al het voortouw om de handhaving beter te organiseren. Liotard: “Het is goed dat deze nieuwe minister de problemen met handhaving van afvaltransporten ook wil inbrengen in het debat van de Europese Milieuraad. De SP zal haar daar zeker bij steunen.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top