www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Eindelijk doorbraak voor asbestslachtoffers

22-02-2007 • SP-Kamerlid Krista van Velzen is zeer verheugd met de schikking die het bedrijf Eternit heeft getroffen met 2 asbestslachtoffers. Doordat zij in aanraking kwamen met asbest liepen zij borstvlieskanker op. Tot nu toe wees Eternit elke aansprakelijkheid van de hand voor asbestgerelateerde ziekten die niet zijn ontstaan door het werken voor het bedrijf. Alleen werknemers van Eternit en hun familie kregen een schadevergoeding.

Afgelopen jaar heeft toenmalig staatssecretaris Van Geel na lang aandringen van de SP besloten de asbestslachtoffers die niet voor Eternit werkten een voorschot te geven op hun schadevergoeding. Zo kunnen zij de schadevergoedingprocedure tegen Eternit bekostigen. De slachtoffers zijn meestal overleden voordat de rechter in de zaak beslist.

“Ik ga er van uit dat de erkenning van Eternit dat het niet alleen voor medewerkers verantwoordelijk is de toekomstige procedures aanzienlijk zullen verkorten,” zegt Van Velzen, die zich al jaren inzet voor deze erkenning. “Het is goed dat Eternit nu eindelijk aanvaardt dat zij ook aansprakelijk is voor de groep mensen die niet-beroepsmatig in contact kwam met asbest. Zoals mensen die over asbestpaden fietsten of zoals de twee broers met wie nu een schikking is getroffen, die handelden in oude jutezakken die door Eternit gebruikt waren.”

De broers die nu een schikking hebben getroffen werden bijgestaan door ‘asbestadvocaat’ Bob Ruers, die lid is van de Eerste Kamer voor de SP.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top