www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Landschap Hoeksche Waard lijkt gered: een omslag in het beleid

31-01-2007 • Het kabinet zal gehoor geven aan de motie waarin wordt gepleit tegen aanleg van een groot bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. Dit schrijft minister Winsemius van Milieu aan de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Hans van Leeuwen denkt dat dit een goed teken is. “Als het gaat om de inrichting van ons land had de rijksoverheid alle regie uit handen gegeven. Die tijd lijkt voorbij.”

Hans van LeeuwenEr komt nu eerst een ‘integrale gebiedsvisie’ naar de Kamer, waarna nut en noodzaak van een bedrijventerrein in het omstreden gebied opnieuw kunnen worden afgewogen. De provincie Zuid-Holland zal hierdoor de beslissingen over de Hoeksche Waard, die eind februari zouden worden genomen, moeten uitstellen. Volgens Van Leeuwen is dit een eerste stap in de goede richting. “Van dat uitstel komt afstel. Uit de gebiedsvisie zal naar mijn overtuiging namelijk blijken dat de bezwaren van de Kamer terecht waren. Er is gewoon geen nut en noodzaak voor een havengerelateerd bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. Het College van Rijksadviseurs gaat zelfs verder en stelt dat het, gezien de landschappelijke waarde, wel de laatste plaats is waar je een dergelijk bedrijventerrein moet vestigen.”

Met de toezegging heeft het kabinet een eerste concessie gedaan aan de kritiek op het ruimtelijk beleid. De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Nota Ruimte bieden gemeenten en provincies meer vrijheid om te bepalen wat er met de ruimte gebeurt. “De SP is hier niet op tegen. Maar dan moet er, waar nodig, wel strenge regie en controle zijn vanuit het Rijk,” zegt Van Leeuwen. “Daar ontbrak het afgelopen kabinetsperiode nog wel eens aan. Ik zie dit jongste besluit van Winsemius als een teken aan de wand, ik denk dat er een omslag in het beleid gaande is. Een nieuwe Kamer en een nieuwe coalitie bieden hoop dat in de toekomst de landelijke overheid de regie wat meer in handen neemt.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top