www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 21 augustus Driebergen - 10:00 uur, Eric Smaling bezoekt Holland Water, gespecialiseerd in legionellabesmetting drinkwater.
  • Vrijdag 22 augustus Zwolle - 11:00 uur, Eric Smaling bezoekt drinkwaterbedrijf Vitens in Zwolle.
  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Onderzoek SP: boeren willen geen schaalvergroting

10-09-2012 • Als het aan boeren zelf ligt werken ze het liefst op een boerenbedrijf van normale afmetingen, als ze daar een fatsoenlijke boterham mee kunnen verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. Maar liefst 82% van de ondervraagden geeft aan niets te zien in schaalvergroting.

Henk van GervenSP-Kamerlid Henk van Gerven presenteert maandag het rapport 'De boer aan het woord'. Daarin worden de conclusies van een grote enquête onder boeren gepresenteerd. Zo blijkt dat slechts 16% van de boeren een voorstander is van schaalvergroting en megabedrijven. Bijna de helft, 47 procent, vindt het een slechte ontwikkeling.

Ombudsman
Het Kamerlid wil een Boerenombudsman in het leven roepen om de positie van boeren te versterken. Uit het onderzoek blijkt dat veel boeren zich tamelijk machteloos voelen als het gaat om het bedingen van een goede prijs voor zijn producten. Boeren zijn veelal afhankelijk van het beperkte aantal afnemers. De macht van grote inkopers en ongunstige mededingingsregels stemmen de ondervraagde boeren ook somber. Van Gerven: 'Boeren komen er bekaaid van af. Er moet een verandering komen in het boerenbedrijf. Eerlijke prijsvorming is een essentiële voorwaarde om de schaalvergroting op boerderijen tegen te gaan.'

De boer aan het woord

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top