www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Paulus Jansen

Paulus Jansen

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Inez Staarink
Patrick van Lunteren
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Dinsdag 29 april Velp - 17:00 - 19:00 uur, Anne-Marie Mineur, kandidate voor het Europees Parlement, neemt deel aan het Gelders debat over economie en ecologie in Het Keramisch Huis in Velp.
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Gerven: nieuwe natuurwet Bleker bedreiging voor dier en natuur

23-08-2012 • SP-Kamerlid Henk van Gerven snapt niet waarom staatssecretaris Bleker zijn nieuwe natuurbeschermingswet nog naar de Kamer stuurt. ‘Raad van State en natuurbeschermingsorganisaties hadden beiden bakken met kritiek. Bleker heeft genoeg schade aangericht. Het is nu eerst aan de kiezer en dan aan de nieuwe Kamer en een nieuw kabinet.’

De nieuwe natuurwet is de beoogde opvolger van de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Maar de bescherming van dieren, natuur en landschap verslechtert met Bleker’s voorstel tot een onaanvaardbaar minimum. De bescherming van natuurgebieden wordt verminderd. In veel gevallen zijn vergunningen niet meer nodig voor activiteiten in een natuurgebied. Ook mag straks op meer diersoorten gejaagd worden. De staatssecretaris is van plan om onder meer de jacht op edelhert, ree en wild zwijn in Nederland open te stellen.

Van Gerven: ‘De wet is geen vereenvoudiging maar een verarming. En wie haalt het in zijn hoofd om de jacht uit te breiden? Dat is niet meer van deze tijd. Deze wet mag meteen de papierversnipperaar in en 12 september mag Nederland kiezen. Daarna is een nieuw, en hopelijk groener kabinet aan zet.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top