www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Gerven: 'Compensatie voor slachtoffers Q-koorts morele plicht door nalatig handelen overheid'

14-06-2012 • 'Onverantwoord', zo kwalificeert SP-Kamerlid Henk van Gerven het achterhouden van informatie over de besmetting van 100 bedrijven met Q-koorts. De Gezondheidsdienst voor Dieren, en het Ministerie van Landbouw wisten al een jaar voor de ruimingen dat er sprake was van besmetting, door tankmelkonderzoek. Beide instanties lieten na om die informatie openbaar te maken.

Henk van GervenVan Gerven: 'Minder mensen waren ziek geworden en overleden als dit niet onder de pet was gehouden en de overheid eerder in actie was gekomen'. Het Kamerlid reageerde woensdagavond in Nieuwsuur op de uitkomsten van eigen onderzoek van het nieuwsprogramma. Daaruit bleek dat eind 2008 al duidelijk was dat 100 van de 300 onderzochte geitenhouderijen besmet waren met Q-koorts. Dat werd destijds niet bekend gemaakt.

De tankmelkmonitoring werd pas verplicht gesteld in 2009 door toenmalige ministers Klink en Verburg. Zij beweerden destijds dat pas eind 2009 een speciale laboratoriumtest beschikbaar was om Q-koorts in de geitenmelk vast te stellen. De epidemie veroorzaakte tenminste 25 doden en 4000 zieken. Van Gerven: 'Deze nieuwe feiten maken opnieuw duidelijk dat de overheid nalatig is geweest en dat bedrijfsbelangen boven volksgezondheid gingen. Het wordt tijd dat de overheid dit erkent. Boeren zijn financieel gecompenseerd voor de ruimingen, maar de slachtoffers hebben geen compensatie gehad. Er moet een Q-koortsfonds komen om slachtoffers schadeloos te stellen.'

'Om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden moet de Gezondheidsdienst voor Dieren, die verantwoordelijk is voor de testen, onafhankelijk van de boeren worden. Het is nu een bv die niet onder het ministerie valt en waarvan de aandelen in handen zijn van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en andere boerenorganisaties. Onafhankelijkheid moet worden gewaarborgd en vertrouwen in de nieuwe organisatie zal van de grond af aan moeten worden opgebouwd.'

De SP bepleit ook een wetswijziging om te zorgen dat gemeenten de intensieve veehouderij kunnen aanpakken als er gezondheidsrisico’s zijn. Nu hebben de gemeenten geen wettelijke mogelijkheden om dat te doen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stuurde op 6 april 2010 al een brief aan de regering met het verzoek om dit wettelijk te regelen.

In reactie op een SP-motie van 20 april 2010 met dezelfde strekking zei toenmalig minister Klink gezegd dat hij bereid is de Wet milieubeheer en de Wet op de ruimtelijke ordening aan te passen als dit maar enigszins kan. Tot op heden is daar wettelijk nog niets voor geregeld.

De SP wil nog voor het zomerreces een debat met het kabinet naar aanleiding van de nieuwste feiten over het Q-koortsdrama.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top