www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Paulus Jansen

Paulus Jansen

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Inez Staarink
Patrick van Lunteren
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Dinsdag 29 april Velp - 17:00 - 19:00 uur, Anne-Marie Mineur, kandidate voor het Europees Parlement, neemt deel aan het Gelders debat over economie en ecologie in Het Keramisch Huis in Velp.
SP.nl/milieu
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Interview met Remi Poppe over Volksbos

09-10-2011 • Oud SP-Kamerlid Remi Poppe is één van de drijvende krachten achter het verzet tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel en voor het behoud van het Volksbos. In onderstaand interview vertelt hij over zijn redenen om met andere actievoerders samen via 'Groeiend Verzet' de strijd aan te gaan tegen de tunnel.

Je was al in de jaren '80 betrokken bij de aanleg van het Volksbos. Wat was daar de aanleiding voor?

Eind 1980 waren er plannen voor een stort voor industrieel afval (35 meter hoog!) aan de Maassluissedijk, naast het industrieterrein De Vergulde Hand, dus ook vlak naast de Westwijk. Na veel verhitte debatten in de gemeenteraad is toen besloten hieraan niet mee te werken. De provincie en toenmalig minister Alders dreigden toen als ‘hogere overheden’ zelf het bestemmingplan met een agrarische en recreatieve bestemming, zo te wijzigen dat de stort mogelijk zou worden. Daar wilden we ons niet bij neerleggen, dus hebben we met een aantal mensen en organisaties besloten om het bewonersverzet te organiseren. Koningin Juliana had kort daarvoor opgeroepen om bomen te planten, en dat leek ons wel een goed plan. In zeer korte tijd is er een ware volksopstand uitgebroken. Duizenden mensen kochten een boombon die bij alle huisartsen, bloemisten en apothekers te koop lagen. Op 12 december 1992 hebben we met ruim 8000 mensen meer dan 16000 bomen geplant. Het was een geweldige actie! Nooit waren en zijn er zoveel bomen op een dag aangeplant. En ook nog eens betaald en geplant door de mensen zelf. Dat is het Volksbos geworden, en die stort is dus door verzet van de bevolking uiteindelijk helemaal afgeblazen.

'Groeiend Verzet' is erg tegen de Blankenburgtunnel, waarom?

De aanleg van een Blankenburgtunnel zal met de aansluitende wegen een grote aanslag betekenen op de leefbaarheid van Vlaardingen en omgeving. Het Volksbos wordt door deze plannen ernstig bedreigd. Dit Volksbos is een uniek bewijs van de betrokkenheid van de bevolking bij de kwaliteit van onze omgeving. Het bos met de bijhorende rietputten heeft zich ontwikkeld tot een bijzonder natuurgebied in een zwaar geïndustrialiseerde omgeving. Maar ook het recreatiegebied de Krabbeplas, de mooie Zuidbuurt en de oeroude Eendenkooi worden bedreigd. Het is allemaal de moeite waard om te beschermen tegen deze kortzichtige plannen.

Kortzichtig? Maar de bereikbaarheid van het haven- en industriegebied is toch ook belangrijk?

Ja, zeker als je elke dag naar je werk in de Botlek of op de Maasvlakte moet. Openbaar vervoer is er niet of nauwelijks. Dus de auto is de enige mogelijkheid om op je werk te komen. Dan sta je lang in de file, wat knap waardeloos is. Kijk, files ontstaan als teveel mensen op het zelfde moment op een stuk weg willen of moeten rijden. Dat is overigens over het algemeen slechts een aantal uren per dag het geval. Tijdens een gesprek met iemand van het Rotterdams Havenbedrijf zei hij dat zo’n 70% van het fileleed wordt veroorzaakt door woon-werkverkeer. Dus stellen we voor om daar dan wat aan te doen. Het Havenbedrijf is overigens al bezig met onderhandelingen met bedrijven om hun ploegenwisselingen, dagploegen en kantooruren op verschillende tijden te laten beginnen. Zo kun je een spreiding van het woonwerkverkeer over een langere tijdsduur krijgen. Zo kan de filedruk tot 70% afnemen. Heel wat goedkoper dan die tunnel en aansluitende snelwegen aanleggen en onderhouden, toch? En een andere reden om de tunnel en extra asfalt niet aan te leggen is dat deze enorme maatschappelijke kosten en schade aan de leefomgeving eigenlijk gemaakt zouden worden om enkele uren per dag fileleed te voorkomen. Een enorme verspilling van geld wat van ons allemaal is, zou ik zeggen.

Maar er is meer dan woon-werkverkeer, toch?

Ja, maar voor goederenvervoer, zeg maar containers, is er al op kosten van de gemeenschap voor miljarden de Betuwelijn aangelegd. Deze spoorlijn wordt nog lang niet voluit benut en lijdt nog altijd verlies, wat ook weer met ons aller geld betaald wordt. Ook kunnen over het water nog veel meer containers milieuvriendelijk vervoerd worden.. Dus zijn er voorlopig transportmogelijkheden genoeg. Met nog meer wegen als de Blankenburgtunnel, zullen die andere mogelijkheden nog minder benut kunnen gaan worden. Zeker de Betuwelijn zal ons allemaal dan nog vele jaren extra miljoenen aan verlies opleveren. Daarom is die Blankenburgtunnel en snelweg door ons laatste stukje groen in de buurt geen oplossing. Het Rotterdams Havenbedrijf moet dus stoppen met aandringen op een tunnel en snel werk maken van die gespreide werktijden. Dan zijn we allemaal blij en kunnen we nadat we zonder file uit ons werk gekomen zijn ook nog genieten van wat rust en groen.

Ondanks dreigend noodweer waren er veel mensen? Ben je tevreden?

Ik ben pas tevreden als het kabinet laat weten dat het in tijden van idiote bezuinigingen niet twee miljard gaat uitgeven aan dit project, maar het was zeker een mooi begin. 12 december viert het Volksbos zijn 19e verjaardag. Het zou zomaar kunnen dat er, als we dan weer een manifestatie naast het bos organiseren, nog veel meer mensen komen. Een winters feestje tegen de dreigende verwoesting van onze leefruimte en ons Volksbos kan VVD-asfaltminister Melanie Schultz van Haegen samen met een slokje Glühwein wel op andere gedachten brengen, denk je niet?

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top