www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu

DOSSIERS Natuur en Milieu

AmmoniaktreinOnder het motto ‘Rood sein voor de ammoniaktrein’ voert de SP actie tegen het vervoer van grote hoeveelheden ammoniak door Nederland. Een ‘ammoniaktrein’ bestaat doorgaans uit een kleine twintig wagons, die elk 50 ton ammoniak kunnen bevatten. Hoewel de kans op een ongeluk klein is, kunnen de gevolgen groot zijn.

De ammoniaktreinen rijden van Geleen naar Velsen-Noord, dwars door dichtbevolkte gebieden. Op 17 juni 2003 ontspoorde een ammoniaktrein in Halfweg, waarbij een scheur ontstond. Als toen een ammoniaklek was ontstaan, had dat in de regio honderden levens kunnen kosten. Volgens de SP is er geen noodzaak voor deze transporten en worden de bewoners langs het spoor onnodig blootgesteld aan de risico’s.

De SP probeert de mensen die rond het spoor wonen bewust te maken van de gevaren die het ammoniakvervoer met zich meebrengt. Daartoe wordt een speciale krant in een oplage van 80.000 exemplaren verspreid onder de mensen die in de buurt van het spoor wonen. Ook wordt er in de actie een inventarisatie opgemaakt in hoeverre gemeenten een rampenplan hebben klaarliggen en wat de burgemeesters er zelf van vinden.

In 2008 besluit de regering het verantwoordelijke bedrijf DSM uit te kopen. Hierdoor is het grootste gevaar geweken en de SP is dan ook zeer verheugd. Groot minpunt is dat er nog geen steeds geen permanente regels zijn om ervoor te zorgen dat de ammoniaktreinen nooit meer rijden.

AsbestAl sinds de jaren 70 strijdt de SP tegen asbest en vóór genoegdoening aan de slachtoffers van deze “stille moordenaar”. Pas 25 jaar na het bekendworden van de kankerverwekkende eigenschappen van asbest werd de verwerking van deze stof in 1993 eindelijk verboden. Daarmee zijn de gevolgen echter nog lang niet van de baan. Jaarlijks sterven circa 750 mensen aan mesothelioom, een vorm van kanker die uitsluitend door asbest veroorzaakt wordt. De slachtoffers komen in aanmerking voor een schadevergoeding van de werkgever, maar dit ging gepaard met een juridische lijdensweg waarvan de meeste slachtoffer de uitkomst niet meer mochten beleven. In het voorjaar van 1995 nam de SP met enkele weduwen van asbestslachtoffers het initiatief tot de oprichting van het Comité Asbestslachtoffers. Voornaamste doel: te komen tot een asbestfonds, waaruit de slachtoffers en hun nabestaanden op ongecompliceerde en snelle wijze genoegdoening kunnen krijgen voor het aangedane leed. Vele honderden asbestslachtoffers en nabestaanden meldden zich aan bij het comité. Samen met SP-advocaat Bob Ruers voerde dit met succes het ene proces voor genoegdoening na het andere. Dit om de ondernemers en de overheid duidelijk te maken dat ook zij beter af zouden zijn met de instelling van een asbestfonds.
Na jarenlang onderzoek en onderhandelingen met werkgevers, verzekeraars, vakbonden en het Comité Asbestslachtoffers werd in september 1998 overeenstemming bereikt: er komt een Asbestinstituut dat een einde zal maken aan de "dubbele lijdensweg". Op 26 januari 2000 is het Asbestinstituut geopend.
De SP ijvert verder voor een nationale asbestinventarisatie en het stelselmatig saneren van asbest. Nu worden vaak hals-over-kop en in paniek sloopprojecten stilgelegd omdat er “onverwacht” asbest blijkt vrij te komen. Asbesthoudend afval is ook op grote schaal gebruikt als wegverharding in de omgeving van o.a. Goor en Harderwijk. Ook hier vallen nog steeds slachtoffers door verspreiding van de dodelijke vezels in de lucht.

AwacsAWACS vliegen al zo'n 20 jaar lang over de gemeente Onderbanken - om precies te zijn het dorpje Schinveld - naar en van de Duitse NAVO-basis Geilenkirchen. Dit leidt tot grote lawaai- en stankoverlast voor de bewoners.

In plaats van dat de politiek deze mensen te hulp schoot, besloot men in 2003 een deel van het Schinveldse bos te willen kappen zodat de toestellen zwaarder beladen kunnen vliegen, met andere woorden, nog lager over de huizen heen.

De kap van deze bossen ging niet zonder protest. Bewoners protesteerden, de gemeente Onderbanken weigerde mee te werken, maar toenmalig minister Dekker besloot in 2006 iedereen opzij te zetten en het bos alsnog te laten kappen. De ontruiming van het bezette bos hield de landelijke media dagenlang bezig. Uiteindelijk bleek de minister volledig fout te hebben gezeten met haar besluit om de gemeente opzij te zetten en het bos te kappen, ze werd dan ook zwaar op de vingers getikt door de Raad van State. Niet lang daarna werd het bos symbolisch opnieuw beplant door bewoners.

De NAVO weigert de oude AWACS-motoren te vervangen voor nieuwere geluidloze motoren. De SP pleitte dan ook voor een vliegverbod van deze toestellen en vond eind 2007 een Kamermeerderheid die dit steunde. Op dit moment moet blijken of de regering ook durft te bijten naar de NAVO, wanneer deze haar voornemen doorzet om de AWACS tot 2035 te blijven inzetten.

BontAl zeker twintig jaar lang is een duidelijke meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen bont. Toch is in die periode de productie van bont in Nederland enorm toegenomen. Weinig mensen realiseren zich dat, maar Nederland behoort inmiddels tot de grootste producenten en exporteurs van bont ter wereld. De nertsen leven 7 tot 8 maanden in kleine kooitjes zonder zwemwater. In november worden ze vergast en gevild. Als je als samenleving de intrinsieke waarde van dieren serieus neemt, is er geen andere optie dan een wettelijk verbod op het fokken van nertsen.

Maar niet enkel in Nederland worden dieren mishandeld om hun bont. Daarom heeft de SP - met succes - gestreden voor een importverbod op zeehondenbont.

Brand Moerdijk

Genetische manipulatie

Gentechnologie in de landbouwsector is een bedreiging voor mens en dier, de natuurlijke omgeving, de biodiversiteit aan landbouwgewassen en de economische situatie van kleine boeren en arme landen.De risico's zijn groot en de gevolgen nu nog onvoorspelbaar. Slechts extreme en dringende omstandigheden kunnen het nemen van dergelijke risico's legitimeren. Die omstandigheden doen zich op dit moment niet voor. Daarom wijst de SP genetische manipulatie van planten af - ongeacht of het gaat om voedsel of andere landbouwproducten.

Gifgascontainers

Ontgassen container
Een door Nederlandse experts uitgevoerde gassing: Netjes in beschermende kleding, best beschikbare technieken en exact afwegen van hoeveelheid gas op weegschaal.

De stroom containers die jaarlijks Nederland binnenkomen groeide afgelopen decennia gestaag. Met name uit Azië. We zitten nu op zo’n 7 miljoen containers per jaar die via Nederlandse havens hun weg in Europa vinden. Daarvan is zeker 20% met bestrijdingsmiddelen gegast. Bedoeling is om wereldwijde ziekten, insecten en andere beesten te voorkomen. De meest gebruikte bestrijdingsmiddelen, methylbromide, fosfine en 1,2 dicchloorethyleen zijn zeer giftig. Het zijn zenuwgassen die bij blootstelling zenuwstelsels van mensen aantasten. Toepassing van Methylbromide is inmiddels al overal in Europa verboden, behalve voor de gassing van export-containers. Over de import van de gassen is nog niets geregeld.

Bij onwetend en ondeskundig handelen kunnen de gassen ernstige schade toebrengen aan werknemers die de containers openen. Het zijn met name de Aziatische afzenders die voor de zekerheid overal maar gas in stoppen. Terwijl dit alleen maar moet in containers met houten voorwerpen als pallets, stuwmateriaal en verpakkingen. 70% van de containers is daardoor onnodig gegast. De afzenders willen ook zeker zijn dat ze genoeg doen en spuiten dus vele malen de benodigde hoeveelheden gas in zo’n container. Dat is dus nooit op tijd uitgedampt en leidt de afgelopen jaren bij opening van de container tot ernstige ongevallen.

Risico voor consumenten
Niet alleen de werknemers lopen risico’s. De gassen kunnen ook diep in de verscheepte producten trekken. De consument loopt dus ook gezondheidsrisico’s bij aankoop. Bekende voorbeelden uit het nieuws zijn matrassen, vibrators, kinderspeelgoed, pinda’s en cacaoboter. Die producten komen nu zonder al te veel problemen in de winkel.

Na lang aandringen eindelijk actie
Al in 1999 stelde Remi Poppe de eerste vragen aan de minister over ongevallen met gegaste containers. Sindsdien vraagt de SP met regelmaat aandacht voor het probleem. De steun in de Kamer en van de opvolgende ministers was tot voor kort niet zo groot. Helaas moet het altijd zo gaan maar pas toen enkele ernstige ongevallen via het radioprogramma ARGOS in de publiciteit kwamen kreeg de SP meer steun in de Kamer.

Er is in de zomer van 2008 de zogenaamde ‘motie Poppe Boelhouwer’ aangenomen die de minister oproept containers in de haven te controleren op gas. Indien er gas in de containers zit moeten deze ontgast worden. Kan dit niet meer zonder risico’s voor werknemer of consument, dan moet de inhoud in beslag genomen, teruggestuurd en of vernietigd worden.

Het economisch belang van de haven heeft uitvoering van de voorgestelde harde aanpak van de gifgas lang gefrustreerd. Onder grote druk van de Tweede Kamer gaat de minister van VROM nu wel maatregelen nemen. Containers onder gas worden er in de haven uitgehaald, ontgast en mogen pas het land in als ze veilig zijn. Dit zal een eerste schokgolf geven richting exporterende landen zodat ze daar in ieder geval stoppen met het verzenden van onnodig gegaste containers.

Hieronder een overzicht van SP-nieuwsberichten sinds 2007. Voor alle berichten in de media kunt u terecht in het dossier gifcontainers op www.onjo.nl

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top