www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu

Standpunten

  • We pakken onze energievoorziening terug. Daarom stimuleren wij gemeenten die alleen of gezamenlijk een duurzaam gemeentelijk of regionaal energiebedrijf willen oprichten
  • De Gasunieconstructie - waarbij Shell en Esso 50 procent van de opbrengst van het gas krijgen - wordt ongedaan gemaakt. Geld dat hierdoor vrijkomt wordt gestopt in een investeringsfonds voor duurzame energie
  • Om bureaucratie te voorkomen komt er één landelijke inspectiedienst die toezicht houdt op milieu, arbeidsomstandigheden, volksgezondheid en ruimtelijke ordening
  • Verminking van dieren wordt verboden. Het fokken en doden van dieren uitsluitend om hun bont of verenkleed wordt eveneens verboden
  • De bio-industrie dringen we terug. Nederland wordt een land met een diervriendelijke veehouderij

Klik hier voor alle standpunten

Een schone toekomst

We hebben niet alleen een economische crisis het hoofd te bieden. Op termijn dreigt ook een klimaatcrisis. Ons milieu wordt bedreigd en de zeespiegel zal stijgen, wat grote gevolgen kan hebben voor ons lage land. Het toekomstige tekort aan fossiele brandstoffen kan leiden tot mondiale conflicten. Reden genoeg om een stevig klimaatbeleid te voeren, met nadruk op energiebesparing en duurzame energie- en voedselproductie. En op investeringen in een duurzame economie en een groen belastingstelsel. Het is een grote fout dat bestuurders onze grote energiebedrijven hebben verkocht aan buitenlandse ondernemingen. Dat maakt het voeren van een duurzaam energiebeleid onnodig moeilijk. De overheid neemt de komende jaren haar verantwoordelijkheid voor energiezuinig produceren en meer duurzame stroom- en gasproductie. Landschap en natuur worden te gemakkelijk opgeofferd aan commerciële kortetermijnbelangen. Boeren die ons landschap beheren, gaan ten onder in een moordende wereldconcurrentie. Willen we een gezonde boerenstand zijn werk naar behoren laten doen, het dierenwelzijn bewaken, het landschap behouden, de natuur onderhouden en het milieu beschermen, dan dient de komende regering op dit gebied andere keuzes te maken.

Nieuws

/milieu :: Nieuws

Van Gerven: Vertrouwen in hoger beroep pelsdierverbod

21-05-2014 SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft vertrouwen in het hoger beroep tegen het opheffen van het pelsdierverbod.

> Lees verder…

Van Gerven: koe hoort in de wei

20-04-2014 De SP komt met een wetsvoorstel om de koe in de wei te houden. SP Kamerlid Henk van Gerven: ‘Een koe hoort gewoon in de wei, en niet permanent op stal. Bovendien past het bij het Nederlandse landschap.’ Steeds meer koeien verdwijnen permanent op stal. In 2001 liep nog 90% van de koeien in de wei. In 2012 was dit nog slechts 70%; een procent minder dan het jaar ervoor. De huidige situatie met 30% van de koeien op stal, is volgens hem al onwenselijk. Maar de kans is reëel dat, zonder tegenmaatregelen, het aantal koeien op stal de komende jaren flink zal toenemen.

> Lees verder…

Van Gerven: economie hoort niet centraal in natuurbeleid

16-04-2014 Het natuurbeleid van staatssecretaris Dijksma is zo zacht als een pakje boter en biedt vrij spel voor economische belangen. Dat zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven in reactie op de natuurvisie die Dijksma presenteerde. 'De natuur moet ruimte bieden aan de economie, dat is alles waar ze oog voor heeft.'

> Lees verder…

Van Gerven: controle op vleesindustrie moet beter

28-03-2014 ‘We nemen geen genoegen met lapmiddelen en halve maatregelen.’ Dat zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid waarin gesteld wordt dat de consument niet voldoende garanties krijgt op de veiligheid van vlees. Het rapport bevestigt de kritiek van de SP dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet op orde is en dat de vleessector onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor voedselveiligheid en dierenwelzijn.

> Lees verder…

Van Gerven: pak overlast bioindustrie aan door regulering dieraantallen

13-03-2014 SP-Kamerlid Henk van Gerven vraagt staatssecretaris Dijksma om regulering op dieraantallen mogelijk te maken in gebieden zoals de Peel, die zwaar overbelast zijn door de bio-industrie. 'Maar liefst 33 miljoen kippen, varkens en andere dieren leven er in de Peel. Dat is te veel voor de draagkracht van het gebied. Te veel stank, te veel fijnstof, te veel risico’s voor de volksgezondheid,' aldus Van Gerven.

> Lees verder…

SP, PvdA en CDA presenteren voorstel voor verbeteren wandel- en fietsklimaat in Nederland

04-03-2014 Nederland staat bekend als een prachtig wandel- en fietsland. Toch kan er nog veel verbeterd worden. Daarom presenteren SP-Kamerlid Paulus Jansen, PvdA-Kamerlid Duco Hoogland en CDA-Kamerlid Sander de Rouwe dinsdag op het ANWB-congres ‘Nederland fietsland: fictie of feit?’ in de RAI een parlementaire initiatiefnota met 39 voorstellen om het enorme potentieel aan recreatieve wandel- en fietsmogelijkheden optimaal te benutten.

> Lees verder…

Ulenbelt: Actieplan asbestverwijdering nodig

13-02-2014 Regels rond het verwijderen van asbest worden vaak niet nageleefd en de controle schiet te kort. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt vindt dat hier snel verandering in moet komen. ‘Asbest is een levensgevaarlijke stof en het niet naleven van de regels voor sanering kan voor nare situaties zorgen. Wat de SP betreft moet Nederland binnen 20 jaar asbestvrij zijn.’

> Lees verder…

Jansen: Haal de last van de Groningse schouders

05-02-2014 Groningen zit niet te wachten op nog meer langlopende processen bij de afhandeling van de schade die veroorzaakt is door de gasboringen. SP-Kamerlid Paulus Jansen stelt daarom voor de gaskraan flink terug te draaien en een hulpteam in te stellen om het schadeherstel te regelen. ‘Door een hulpteam naar Groningen te sturen kunnen we de last van de Groningse schouders halen. Dat team moet beschikking krijgen over een goed gevuld noodfonds, zodat de schade ruimhartig gecompenseerd wordt.’

> Lees verder…

Maak van Gezondheidsdienst voor Dieren een publieke dienst

20-01-2014 Staatssecretaris Dijksma weigert (ondanks een aangenomen SP-motie) om de taken van de private Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) publiek te maken. De GD speelt een cruciale rol bij het opsporen en controleren van gevaarlijke dierziekten zoals Q-koorts en dient daarom volgens SP-Kamerlid Henk van Gerven volledig onafhankelijk te zijn van belanghebbende bedrijven zoals nu niet het geval is: 'Nu keurt nog altijd de slager zijn eigen vlees terwijl de belangen voor de volksgezondheid altijd moeten prevaleren boven de belangen van de vlees- en zuivelindustrie. De staatssecretaris moet daarom niet langer dralen maar zorgen dat de motie wordt uitgevoerd.'

> Lees verder…

Jansen over Loppersum: ‘Kabinet is ontkenningsfase voorbij’

17-01-2014 ‘Met het kabinetsbesluit is de ontkenningsfase van de problematiek rond de Groningse gaswinning voorbij. Dat is winst.’ Dat zegt SP-Kamerlid Paulus Jansen in reactie op het besluit van het kabinet om de gasproductie rond Loppersum met 80% terug te brengen en 1,2 miljard euro uit te trekken voor schadeherstel en andere maatregelen.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top