www.sp.nl/manjasmits

Homepage SPSlash Manja Smits
sp.nl/Manja Smits

Smits: Een betere leraar voor hetzelfde geld

17-08-2011 • 'De SP wil meer investeren in onderwijs, dat staat voorop. Maar omdat het kabinet stug door wil gaan met bezuinigen presenteert de SP vier voorstellen om de positie van de leraar te verbeteren. Weg met dure externe managers en de subsidies aan lobbyclubs. Het geld dat we daarmee besparen gaat rechtstreeks naar de leraar om deze weer bevoegd en voor een normaal salaris voor de klas te laten staan.' Dat zegt SP-Kamerlid Manja Smits bij de presentatie van het noodplan 'Een betere leraar voor hetzelfde geld'.

Volgens Smits is de nood hoog. De komende jaren dreigt een groot lerarentekort. Binnen tien jaar vertrekt ongeveer twee derde van de leraren uit het voortgezet onderwijs, 72% van de docenten in het mbo en 60% van de leerkrachten in het basisonderwijs. Ook staan er veel onbevoegde leraren voor de klas, wat de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede komt.

De regering bezuinigt op onderwijs. De SP wil graag investeren en heeft daar in een eerder rapport 'de leraar aan het woord' veel voorstellen voor gedaan. Mocht de regering toch van plan zijn om door te gaan met de bezuinigingen, dan doet de SP vier voorstellen die zorgen dat het beschikbare geld voor onderwijs ingezet wordt ter versterking van de positie van de leraar. Dit vergt dus geen extra investering, maar zorgt ervoor dat de leraren, en daarmee de kwaliteit van het onderwijs, weer op nummer één komen.

De vier voorstellen:

1. Elke leraar binnen 2 jaar bevoegd
Steeds meer lessen worden gegeven door leraren die geen diploma hebben. In het voortgezet onderwijs is dat inmiddels 18% van de lestijd. Scholen maken teveel gebruik van de uitzonderingsmogelijkheden om leraren zonder diploma voor de klas te houden. De SP stelt voor scholen te verplichten hun leraren binnen twee jaar hun bevoegdheid te laten halen. Het geld daarvoor is onder andere te vinden in het al beschikbare budget voor nascholing, dat nu vaak voor andere doeleinden wordt gebruikt.

2. Geld voor lerarensalarissen wordt apart uitgekeerd
Schoolbesturen krijgen één zak geld voor alle scholen die zij onder hun hoede hebben. Uit dat budget moet alles betaald worden: van schoolboeken tot de gasrekening en van computers tot lerarensalarissen. Het is voor schoolbesturen daarom aantrekkelijk te bezuinigingen op leraren, om zo andere dingen te kunnen betalen. Door vanuit de overheid het loon van de leraar apart aan een school uit te keren, zal de leraar niet meer concurreren met 'een digitaal schoolbord'.

3. Drastisch verminderen van bestuurssalarissen en kosten voor bureaucratie
In het MBO wordt slechts 55% van het budget voor personeel uitgegeven aan docenten. Interim-managers verdienen in het onderwijs duizenden euro’s per dag. De SP stelt voor elke bestuurder onder de onderwijs cao te laten vallen. Daarnaast worden alle bestuurders geacht tenminste één dagdeel in de week zelf voor de klas te staan. Zo blijven ze betrokken bij de praktijk van de leraar.

4. Fors minder subsidie naar adviesclubs en lobby
De SP heeft eerder gepleit voor het afschaffen van de PO-, MBO-, en VO-raden. Dat is nog steeds de intentie, maar een start is te maken door in te zetten op verregaande samenwerking, vermindering van taken en daarmee de subsidiekraan fors af te knijpen. Hetzelfde geldt voor de levendige, verzuilde industrie van onderwijsadviesorganisaties. De subsidie daarvan kan minstens met een derde worden verminderd.


Moed College
Studio SP
top