www.sp.nl/manjasmits

Homepage SPSlash Manja Smits
sp.nl/Manja Smits

Volwassenenonderwijs blijft toegankelijk voor iedereen

09-08-2011 • SP-Kamerlid Manja Smits is blij met de toezegging van het kabinet dat het volwassenonderwijs voor iedereen toegankelijk blijft. Eerder had zij aan minister Van Bijsterveldt gevraagd haar plannen aan te passen. In de oorspronkelijke kabinetsplannen zouden mensen die ouder dan 30 zijn niet langer toegang krijgen tot het volwassenenonderwijs. Dat plan is met deze toezegging aan de SP van de baan.

Manja SmitsDe minister schrijft deze week aan de Kamer dat ze de suggestie van Smits overneemt. ‘Het kabinet wilde iedereen boven de 30 verbieden om nog een HAVO- of VWO-diploma te halen. Mesjogge natuurlijk. Daarom ben ik blij dat onze oproep door het kabinet is overgenomen. Het is juist toe te juichen als mensen op latere leeftijd nog een diploma willen halen’, aldus Smits.


Moed College
Studio SP
top