www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie

Standpunt :: Veiligheid

Ieder jaar worden in Nederland meer dan 6 miljoen strafbare feiten gepleegd. Een kwart van de mensen voelt zich wel eens onveilig. Dat maakt mensen bang en onzeker.

Veiligheid is vooral mensenwerk. Er moet voldoende politie in de buurten aanwezig zijn als aanspreekpunt. De wijkagent moet de mensen in de buurt kennen en gekend worden door de mensen. Dat maakt buurten aantoonbaar veiliger. De overlast en de verloedering in de buurten moet worden aangepakt. Bij alle maatregelen en voorstellen om de samenleving veiliger te maken beoordelen we de effectiviteit. Cameratoezicht kan bijvoorbeeld in een aantal gevallen helpen, maar het is zeker niet de oplossing voor de problemen in de buurten. Aan schijnveiligheid hebben we niets.

Terrorisme moet effectief worden bestreden. Dat doen we vooral door de voedingsbodem voor terrorisme zoveel mogelijk weg te nemen, maar ook door gerichte opsporing van politie en justitie naar terroristische organisaties en verdachte personen. Het steeds maar uitbreiden van verzamelingen persoonsgegevens van alle burgers is niet effectief en maakt inbreuk op de privacy van alle mensen.

Overzicht alle standpunten justitie

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top