www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie

Standpunt :: Rechtspraak

De fouten die zijn gemaakt in bijvoorbeeld het onderzoek naar de Schiedammer parkmoord hebben het vertrouwen in de (straf)rechtspraak geschokt. Het is belangrijk dat van de gemaakte fouten wordt geleerd en het vertrouwen in de rechtspraak zo snel mogelijk wordt hersteld. De rechtbanken en gerechtshoven moeten werken aan kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van hun rechters, vooral op onderwerpen als DNA en forensische psychologie. Bovendien moeten rechters de tijd en de ruimte krijgen om een strafzaak uitputtend te behandelen, zonder druk van prestatiecontracten en outputfinanciering. Waarheidsvinding moet altijd voorop staan.

De SP hamert al jaren op het beter motiveren van vonnissen, zodat volstrekt duidelijk is op welke gronden een rechtbank tot een bewezenverklaring of een vrijspraak is gekomen. Toegang tot een herzieningsprocedure bij de Hoge Raad bij gerede twijfel over de juistheid van een vonnis moet gemakkelijker worden. Verhoren bij de politie moeten voortaan altijd op band of video worden opgenomen. Bovendien zouden advocaten het recht moeten krijgen bij het verhoor aanwezig te zijn.

Overzicht alle standpunten justitie

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top